Sykehuset satser på nytt traineeprogram

Sykehuset Telemark skal etablere et traineeprogram for sykepleiere med oppstart i juni 2023.

Publisert 03.10.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Vegard Thorkildsen, Janicke Stordalen, Sigrid Christie, Kristin Abrahamsen Småge
Vegard Thorkildsen, Janicke Stordalen, Sigrid Christie, Kristin Abrahamsen Småge

- Det er veldig gledelig! Traineeprogram er et rekrutteringstiltak for å tiltrekke og beholde sykepleiere. Sykehuset opererer i sterk konkurranse med andre aktører og det er viktig at vi er en attraktiv arbeidsgiver, sier Janicke Stordalen, prosjektleder for Pasientflyt 24/7 ved Sykehuset Telemark. 

Kompetanseutvikling

Sykepleiere i traineeprogrammet får tilbud om 100 % fast stilling, veiledning og kompetanseutvikling underveis i forløpet. 
- Det vil gi bedre onboarding, samt fremme trygghet og mestring knyttet til sykepleierrollen i en krevende sengeposthverdag, forklarer Stordalen videre. Som trainee ved STHF inngår man i foretakets daglige virksomhet. Traineeperioden har en varighet på to år og traineene får arbeidspraksis ved flere ulike klinikker, introduksjonsdager/felles opplæring ved oppstart, fagdager, deltakelse i veiledningsgrupper og annen relevant opplæring som nyansatte i løpet av programmet.
- Med dette håper vi å trygge ansatte og øke kvaliteten på sykepleietjenesten, utdyper Kristin Abrahamsen Småge, seksjonsleder nevrologi, slag og rehabilitering sengepost. Rekrutteringsprosessen for traineedeltakerne starter på nyåret.
- For traineene er det en fantastisk mulighet til å teste ut de ulike sidene innenfor somatikken og prøve seg i de forskjellige fagområdene, sier HR rådgiver Vegard Thorkildsen. 

Søker ny leder

For gjennomføring av traineeprogrammet er sykehuset avhengig av å rekruttere inn en dyktig leder. 
- Vi har en stillingsutlysning ute med søknadsfrist  24. oktober. Nå søker vi etter en person som liker å inspirere og løfte andre. En leder som kan være en pådriver for å sikre god sykepleiefaglig breddekompetanse for traineene, uttaler Sigrid Christie, avdelingsleder HR.  
- Jeg gleder meg skikkelig til intervjuprosessene og håper på mange gode søkere, legger Vegard Thorkildsen til. ​