Sykehuset setter fokus på samvalg

Samvalg er et samarbeid mellom pasient og helsepersonell for å komme frem til beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad - og på de måter, pasienten ønsker. Samvalg støtter opp under pasienters lovfestede rett til medvirkning.

Publisert 05.07.2023
Sist oppdatert 18.08.2023
Bilde av Heidi K. Knarrum sammen med noen av deltakerne på kurset.
Kristian Vik, Helene Pedersen, Heidi Knarrum, Hanne Baalsgard Eriksen, Hanne Fiskum og Simone Kienlin.
​​I tråd med «Handlingsplan for kompetanseutvikling i samvalg for klinisk helsepersonell 2023​» ble det første gang gjennomført to klasseromskurs i samvalg på Sykehuset Telemark rett før sommeren. Dette er et obligatorisk to-timers grunnkurs for nyansatt  klinisk helsepersonell i pasientnært arbeid (tverrfaglig). 

Inspirasjon og refleksjoner

- Sykehuset fikk god bistand fra Helse Sør-Øst og Simone Kienlin for å komme i gang med grunnkursene. Hun er sykepleier, Ph.D.-stipendiat og spesialrådgiver for samvalg i Helse Sør-Øst. Hun har gjennom flere år utviklet og forsket på intervensjoner for å fremme samvalg i helsetjenesten, sier spesialrådgiver Heidi K. Knarrum ved Kvalitetsavdelingen.  
Det deltok 30 personer på disse to kursene. Grunnkursene vekket inspirasjon og gode refleksjoner blant deltagerne. Mange er gode på samvalg men forskning viser at en lav andel av pasientene våre opplever samvalg. I grunnkurset ble deltagerne kjent med metodikken "6. steg til samvalg". I løpet av høsten setter sykehuset opp flere grunnkurs. 

Medvirke til valg

I begynnelsen av 2023  startet Sykehuset Telemark opp et systematisk forbedringsarbeid med mål om styrke samvalg. En egen innsatsgruppe for området og en "Handlingsplan for kompetanseutvikling i samvalg for klinisk​ helsepersonell 2023" ble etablert. Dette skjedde på bakgrunn av den regionale delstrategien for innføring av samvalg som Helse Sør-Øst (HSØ)vedtok tidligere i år. HSØ har også  laget et rammeverk for kompetanseheving, «Klar for samvalg», som sykehuset benytter seg av. Hensikten er å bidra til implementering av samvalg ved å styrke helsepersonellets kompetanse når det gjelder involvering av pasienter i beslutninger om egen helse. 
- Samvalg er en nøkkel til å oppfylle brukerrettigheter for pasienter og brukere av helsetjenester. Det er en systematisk måte å informere pasienten slik at pasienten blir i stand til å medvirke til valg av undersøkelses- og behandlingsmetoder, forklarer Heidi K. Knarrum. Ved å involvere pasienter i beslutninger om egen helse, respekteres pasientens autonomi og rett til selvbestemmelse. Samvalg bidrar til å fremme likeverdige og tilgjengelige helsetjenester for alle.