Sykehuset Telemark opphever grønn beredskap

Årsaken er en stabilisering i pågangen av pasienter og noe lavere sykefravær hos ansatte.

Publisert 23.01.2023
Hovedinngangen til sykehuset i Skien

Sykehuset opplever fortsatt stor pågang av pasienter, og et relativt høyt sykefravær hos de ansatte. Tallene viser imidlertid nå at det er en stabilisering av situasjonen, og sykehuset velger derfor å oppheve grønn beredskap og går tilbake til ordinær drift.

​Sykehuset Telemark har opplevd stor pågang av pasienter siste tiden. Årsaken har i stor grad vært kraftig utbredelse av luftveisinfeksjoner. Dette rammer naturlig nok også de ansatte, og sykefraværet har vært høyt.  

Selv om vi nå går tilbake til ordinær drift fortsetter vi å følge situasjonen nøye, og noen av tiltakene som ble innført under beredskap vil bli videreført inntil videre. Det er fortsatt ønskelig fra sykehusets side at man begrenser besøk av pasienter til situasjonen er ytterligere normalisert. 

For at sykehuset skal kunne bli værende utenfor beredskap er vi avhengige av at kommunene tar imot sine utskrivingsklare pasienter. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe med både kortsiktige og langsiktige løsninger for å få det til.​​​