Systematisk arbeid med hjertesviktpasienter gir resultater

Norsk hjertesviktregister gratulerer Sykehuset Telemark med stor forbedring på flere av kvalitetsindikatorene i Norsk hjertesviktregister.

Publisert 21.05.2024
Sist oppdatert 05.06.2024
Sykepleiere ved Hjertepoliklinikk: Hege Rosland, Jasmin Hassan Khaled Lorvik og Gunn Marit Hauge
Sykepleiere ved Hjertepoliklinikken: Hege Rosland, Jasmin Hassan Khaled Lorvik og Gunn Marit Hauge
Hvert år skriver Norsk hjertesviktregister om tiltak ulike sykehus har gjort for å bedre behandlingen ved sitt sykehus basert på data fra registeret. Dette for å kunne vise hva registeret blir benyttet til, men ikke minst for å kunne dele hvilke tiltak de ulike sykehusene har gjennomført som bidro til denne forbedringen og som igjen kan gi læring til andre sykehus. 
Forbedringsarbeidet startet i 2022, etter at tall fra Norsk hjertesviktregister ble presentert ved registerseminardagen. 
Allerede i 2022 var det markant økning på flere kvalitetsindikatorer, og økningen har fortsatt i 2023.
 
Ett konkret tiltak er at fagmiljøet relatert til hjertepasienter har jobbet mer systematisk med å få inn alle de fire medisinene, istedenfor å vente til de andre tablettene er titrert opp. Sykepleiere har også hatt større fokus på om det mangler noen medikamenter og snakket med kardiologene for å få dem inn.
- Dette er gledelige resultater sier avdelingsleder Zorana Miljevic Strbac, og berømmer de ansattes innsats i arbeidet. 
- Vi er stolte av å ha oppnådd de gode resultatene og synes det er inspirerende å følge med på måltallene, sier noen av sykepleierne på Hjertepoliklinikken som har samarbeidet med Norsk hjertesviktregister, Hege Rosland, Jasmin Hassan Khaled Lorvik og Gunn Marit Hauge.
 
Følgende kvalitetsindikatorer viser positive tall: 
  • Andel behandlet med MRA (mineralokortikoidreseptorantagonister) på siste justeringsbesøk - KI 4:
    Økning allerede i 2022 til 77 % og ytterligere økning til 78 % i 2023.

  • Andel behandlet med SGLT2-hemmer (Opprinnelig medisin mot Diabetes 2) på siste justeringsbesøk - KI 5a 
    Økning allerede i 2022 til 92 % og ytterligere økning til 95 % i 2023.

  • Andel behandlet med alle fire medikamenter (ACEi/ARNi eller ARB, betablokker, MRA og SGLT2-hemmer) på siste justeringsbesøk - KI6:
     Økning allerede i 2022 til 71 % og ytterligere økning til 73 % i 2023.

Om hjertesviktregisteret

Norsk hjertesviktregister (NHSR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som møter ved en Hjertesviktpoliklinikk ved sykehus i Norge for opplæring i sykdommen, kontroll og justering av medisiner, veiledning om trening og kosthold, og for å avdekke problemer som kan behandles. Det finnes ingen norske nasjonale faglige retningslinjer for diagnosesetting og behandling av hjertesvikt. Fagrådet i NHSR har i samråd med Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) vedtatt at alle pasienter med hjertesvikt skal følge anbefalingene fra den europeiske kardiologiforeningen (European Society of Cardilogy, ESC) som er gitt i Guidelines fra 2016 (1).