Tarmscreening kan redde liv

- Screeningsprogrammet kan redde liv. Oppdager vi kreft i tarmen tidlig kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg og unngå at pasienter dør av det, sier overlege Gert Hüppertz-Hauss. Nå vil telemarkinger få tilbud om tarmscreening.

Publisert 24.01.2023
Sist oppdatert 26.01.2023
Overlege Gert Hüppertz-Hauss
Overlege Gert Hüppertz-Hauss

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i regi av Kreftregisteret ble offisielt åpnet 22. august i 2022. Først ut var Østfold sykehus og Vestre Viken, deretter ​​Akershus universitetssykehus​.  Nå er turen kommet til Telemark og Vestfold. Målsettingen er å gjøre tilbudet landsdekkende innen 2024. Invitasjon til screening går ut til alle det året de fyller 55 år. Det er besluttet at 1967-kullet skal inkluderes i programmet. Disse blir invitert ved 56- eller 57-års alder i løpet av 2023-2024.

Kristin Randel, Kreftregisteret

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Om lag 4 500 personer får tarmkreft hvert år og rundt 1 600 dør årlig av sykdommen. Det er viktig at sykdommen oppdages tidlig, slik at man raskt kan starte behandling.

– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel. 

Det startet i Telemark

Professor Geir Hoff har vært en pådriver for screening siden 80-tallet. Da startet han og andre forskere ved sykehuset den første studien på tarmkreftscreening og fjerning av polypper i tykktarmen. Målet var å hindre utvikling av tarmkreft.

Professor Geir Hoff

 I ti-årene etterpå har Hoff hatt en sentral rolle i utvikling og drifting av noen av de største nasjonale og internasjonale studiene på tarmkreftscreening. Han fikk i 2022 Kongens fortjenestemedalje for sitt pasientarbeid og forskningsinnsats.

- EU-Kommisjonen anbefalte tarmkreftscreening allerede 2003. Norge har høyere forekomst av tarmkreft enn de fleste land. Derfor er det bra at vi også kommer i gang med dette, sier Hoff.​​Tar testen selv

Metoden som brukes i Norge når screeningprogrammet starter, er en test for blod i avføringen. Personen får først tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for driften av Tarmscreeningsprogrammet.​

Illustrasjon av prøveglass for avføring
Deretter får personen tilsendt et prøvesett i posten. Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Sykehuset Telemark for analyse.
Dersom det blir påvist blod over en viss mengde, vil deltageren få tilbud om en kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi). 
Det er planlagt gradvis innføring av koloskopi som primær screeningmetode. 

I programmet for tarmscreening​​ vil 55-åringer få tilbud om analyse av en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år. 

​Koloskopi gjøres lokalt

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 får påvist blod og dermed blir innkalt til koloskopi, i følge Tarmscreeningsprogrammet. Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen innkalt til en koloskopiundersøkelse ved sitt lokale sykehus. Ved Sykehuset Telemark gjøres undersøkelsene i Skien.


​​​Tarmkreft er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarmen.   

Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet, vil om lag 70 000 55- åringer bli ​invitert hvert år til å delta.

Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til Tarmscreeningprogrammet.  

​Deltagelse i t​armscreeningprogrammet er frivillig.​​

​​H​elsedirektoratet anbefalte i 2017 innføring av et nasjonalt program for tarmscreening. Året etter fikk de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, oppdraget med å innføre tarmscreeningprogrammet i Norge.

Kreftregisteret har fått ansvaret for å drifte det nye screeningprogrammet og samarbeider tett med de regionale helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til deltagerne.  

Oppstarten av Norges tredje kreftscreeningprogram ble markert med en offisiell åpning på Akershus universitetssykehus mandag 22. august. Det var statssekretær Karl Kristian Bekeng som sto for åpningen. Under arrangementet deltok også Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Kreftforeningen og andre sentrale aktører.​​

Mer informasjon

Kreftregisteret har utarbeidet god informasjon om Tarmscreeningsprogrammet både til befolkningen og til helsepersonell. Informasjonen finner du på kreftregisterets nettside:

www.tarmscreening.no​