Tildeling på 14 millioner euro til forskningsprosjekt

FHI og BIOSFER-prosjektet, som Hans Ivar Hanevik ved Fertilitetsavdelingen  er med i, har fått en prestisjefull tildeling av EU-midler på  hele 14 millioner euro.

Publisert 08.11.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Bilde av Hans Ivar Hanevik, medisinsk ansvarlig ved Fertilitetsklinikken

​BIOSFER-prosjektet er et internasjonalt tverrfaglig samarbeid hvor forskere ved Folkehelseinstituttet i Norge, Aarhus Universitet i Danmark og Max Planck-instituttet for demografisk forskning i Tyskland medvirker.​ Forskerne skal kombinere kunnskap fra ulike fagfelt og se på sammenhenger mellom fosterliv, barndom og fruktbarhet i voksen alder. ​Tildelingen kommer fra Det europeiske forskningsrådet  (ERC) og gjelder for en periode på seks år.

Hvorfor får vi barn?

​​- Dette er en stor tildeling der både midler og oppgaver nå skal fordeles mellom samarbeidspartnerne. Detaljene omkring​ hva som blir hovedoppgavene for oss her på Sykehuset Telemark vet vi ikke på nåværende tidspunkt.  Fertilitetsavdelingen sitt bidrag var muligens ikke avgjørende for tildelingen, men det er klart det er veldig stas å kunne bidra i et så omfattende prosjekt,  sier Hans Ivar Hanevik, medisinsk faglig ansvarlig ved Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn.  Han forklarer at prosjektet skal finne svar på hva som avgjør om, og når, vi får barn. Samt avdekke hvordan sosiale, biologiske og psykologiske faktorer påvirker fruktbarhet hos unge voksne. 
- Vår rolle er å se på de som har vanskeligheter med å få barn, og de biologiske og kroppslige årsakene til dette.  Vi skal belyse det medisinske aspektet ved ufrivillig barnløshet. Prosjektet har tilgang til store demografiske data fra EU. Dette, koblet sammen med norske og danske data, gir stor dybde. Vi har fulgt mor og barn helt fra tidlig 2000-tall og vet veldig mye om hver enkelt, forklarer Hanevik. 

Samarbeidspartnere

​BIOSFER-prosjektet skal bruke data fra "Den norske mor, far og barn-undersøkelsen i Norge" (MoBa), og fra undersøkelsen "Bedre sundhed i generationer i Danmark" (BSIG). Ved å benytte data fra disse to undersøkelsene kan man studere hvordan miljøfaktorer fra fosterlivet og barndom påvirker den biologiske evnen til å få barn. 
- Vi har allerede et prosjekt på gang og samler inn ny data på de som ble født inn i MoBa-undersøkelsen. Fertilitetsavdelingen har fått midler til å kalle disse inn til nye undersøkelser for å avdekke hvilke muligheter de har til å få barn. Vi håper å kunne få med sønnene til mødrene også. Da kan vi  for eksempel sammenligne sædkvaliteten i Norge med andre land, sier Hanevik. De neste ukene skal brukes til å konkretisere hva tildelningen betyr for Sykehuset Telemark.
- Deretter skal vi søke samarbeidspartnere rundt omkring, vurdere om  vi skal involvere andre sykehus og fertilitetsavdelinger. ​​​