Utbrudd av Covid 19 ved sengepost hjerte, nyre og hormon

Utbrudd av Covid 19 ved sengepost hjerte, nyre og hormon ved Sykehuset Telemark i Skien er nå lukket.

Publisert 09.11.2023
Bilde av hovedinngangen til sykehuset i Skien

Sengeposten går nå tilbake til normal drift. Bortsett fra noen begrensede tiltak avvikles de ekstraordinære tiltakene som ble opprettet ved sengeposten.

Pårørende med luftveisinfeksjoner anbefales ikke å besøke sykehuset av hensyn til de mest sårbare pasientene. For besøkende til alvorlig syke og døende – ta kontakt med seksjonen i forkant.