Utbrudd av norovirus ved Sykehuset Telemark

Utbruddet er ved sengepost for kreft, palliasjon og blodsykdommer, og fra 13. desember er det derfor besøksrestriksjoner ved sengeposten.

Publisert 13.12.2023
Sist oppdatert 21.12.2023
Illustrasjon: Test av norovirus

Foto: Adobe Stock

Besøkende til kritisk syke må avklares med personell på sengeposten, telefon: 35 00 44 45.