Utbrudd av norovirus ved Kirurgisk sengepost er avsluttet

Smitteutbrudd i kirurgisk avdeling i 6.etasje er avsluttet og tiltakene opphevet. Avdelingen går tilbake til normal drift.

Publisert 05.03.2024
Sist oppdatert 11.03.2024
Illustrasjon: Test av norovirus

Foto: Adobe Stock

Det er påvist norovirus ved Sykehuset Telemark i Skien.

​På grunn av utbrudd med norovirus blant ansatte og pasienter på Kirurgisk sengepost i Skien ble det 5. mars innført besøksrestriksjoner ved sengeposten. Utbruddet er nå lukket og avdelingen går tilbake til normal drift.