Utbruddet av norovirus ved sengepost kreft, palliasjon og blodsykdommer er avsluttet

Utbrudd av norovirus blant pasienter og ansatte ved sengeposten ved Sykehuset Telemark er avsluttet.

Publisert 20.12.2023
Sist oppdatert 21.12.2023
Illustrasjon: Test av norovirus

Foto: Adobe Stock

Avdelingen går tilbake til normal drift og besøksrestriksjonene er opphevet.