Suksess med innføring av helsefagarbeidere på Akuttmottaket

For første gang på mange år er helsefagarbeidere blant de ansatte på Akuttmottaket i Skien. Det har vært en vellykket glidning av oppgaver som har ført til frigjøring av tid for sykepleierne.

Publisert 17.06.2024
MENINGSFULT: David Teigen og Tove Michelle Holte forteller at arbeidshverdagen som helsefagarbeider på akuttmottaket i Skien er meningsfull. Her sammen med seksjonsleder Aina Tangen-Moen (t.h.).
MENINGSFULT: David Teigen og Tove Michelle Holte forteller at arbeidshverdagen som helsefagarbeider på akuttmottaket i Skien er meningsfull. Her sammen med seksjonsleder Aina Tangen-Moen (t.h.).

I løpet av det siste året har man gått fra null til fem helsefagarbeidere i mottaket.  

- Det er jo sånn at det ikke har vært helsefagarbeidere i mottaket på veldig mange år. Og når Helsekommisjonen kom med sin rapport og oppfordrer til oppgaveglidning, da må vi også gjøre det her. I tillegg er dette også en del av akuttsenterprosjektet, sier Aina Tangen-Moen som er seksjonsleder på Akuttmottaket i Skien. 

- Veldig vellykket!

- Det ble laget et pilotprosjekt hvor vi, i første omgang, fikk opp folk i brøker fra intensivavdelingen til å jobbe her nede på dagvakter i ukedagene. Og det var veldig vellykket! Dett er folk som har erfaring med å jobbe med dårlige pasienter og som er flinke til å gjøre seg nyttige. Akkurat det tror jeg er en stor del av grunnen til at det har gått så bra, forklarer Tangen-Moen videre. 

Pilotprosjektet skal gå ut juni måned, og etableres som fast praksis videre. I løpet av perioden har det blitt ansatt fem helsefagarbeidere hvorav tre går helg i akutten, og to går helg på intensiv. Disse fem har sin tur fått opplæring av de som har vært i pilotprosjektet. 

En mann og en kvinne iført hvite labfrakker og smilende
TRIVES: ​Tove Michelle Holte og David Teigen jobber som helsefagarbeidere ved Akuttmottaket i Skien. 

 

Meningsfull arbeidshverdag 

Helsefagarbeiderne tar i mot pasienten, kan ta målinger av pasienten, utføre EKG og de er med i team sammen med sykepleier. De hjelper også til på akutt-24, og er nummer to sammen med sykepleier der. I tillegg hjelper de til med å gi mat og stell hvis det trengs. De har også ansvar for kjøkken, skyllerom og lignende. 

- Og der ser man jo også på om man virkelig trenger helsefagarbeidere til slike oppgaver. Kanskje kunne man brukt assistenter for til akkurat til den typen oppgaver?, spør Aina Tangen-Moen. 

- Hva er tilbakemeldingene fra helsefagarbeiderne? 

- De er veldig fornøyde. Spesielt over å kunne jobbe pasientnært. De er med i det teamet som tar i mot pasientene. Alle er i grunn det. Det er knallflinke folk som er selvstendige, tar ansvar og vil gjøre en god jobb, forklarer Tangen-Moen. Dette kan helsefagarbeiderne David Teigen og Tove Michell Holte  bekrefte.

- Vi trives kjempegodt. Det er en helt utrolig gjeng vi jobber sammen med her nede, og det er veldig givende å kunne jobbe så nær pasientene. Det føles veldig meningsfullt, sier de. 

Uforløst potensiale

Pilotprosjektet har pågått siden i fjor sommer. Målet er å få inn flere helsefagarbeidere i  som kan gå helgevakter løpet av høsten. 

- Det er et uforløst potensiale der og det finnes fortsatt muligheter, men samtidig er det også slik at dette gjelder inntil et visst punkt. Vi står i front med uavklarte pasienter, og vi skal ha kvalitet på det vi leverer. Det er forskjell på kompetansen og det  har en begrensning, poengterer Aina Tangen Moen før hun legger til: 

- Men det er virkelig kjempespennende og oppløftende med de erfaringene vi har gjort oss så langt!