Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

 

Vi har postjournaler for inneværende år og fjoråret tilgjengelig på våre nettsider. Ved ønske om tidligere års postjournaler vennligst send en forespørsel til postmottak@sthf.no.

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@sthf.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i postjournalene - se oversikt lenger ned på siden.

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

 

Årets postjournaler

Januar

20200102 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200102 - Offentlig journal.pdf20200102 - Offentlig journal.pdfpdf177628
20200103-20200105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200103-20200105 - Offentlig journal.pdf20200103-20200105 - Offentlig journal.pdfpdf169682
20200106 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200106 - Offentlig journal.pdf20200106 - Offentlig journal.pdfpdf172553
20200107 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200107 - Offentlig journal.pdf20200107 - Offentlig journal.pdfpdf182070
20200108 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200108 - Offentlig journal.pdf20200108 - Offentlig journal.pdfpdf185130
20200109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200109 - Offentlig journal.pdf20200109 - Offentlig journal.pdfpdf196294
20200110-20200112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200110-20200112 - Offentlig journal.pdf20200110-20200112 - Offentlig journal.pdfpdf191863
20200113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200113 - Offentlig journal.pdf20200113 - Offentlig journal.pdfpdf178180
20200114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200114 - Offentlig journal.pdf20200114 - Offentlig journal.pdfpdf186120
20200115 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200115 - Offentlig journal.pdf20200115 - Offentlig journal.pdfpdf195595
20200116 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200116 - Offentlig journal.pdf20200116 - Offentlig journal.pdfpdf192785
20200117-20200119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200117-20200119 - Offentlig journal.pdf20200117-20200119 - Offentlig journal.pdfpdf196743
20200120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200120 - Offentlig journal.pdf20200120 - Offentlig journal.pdfpdf201668
20200121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200121 - Offentlig journal.pdf20200121 - Offentlig journal.pdfpdf200125
20200122 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200122 - Offentlig journal.pdf20200122 - Offentlig journal.pdfpdf188270
20200123 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200123 - Offentlig journal.pdf20200123 - Offentlig journal.pdfpdf196426
20200124 - 20200126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200124 - 20200126 - Offentlig journal.pdf20200124 - 20200126 - Offentlig journal.pdfpdf198643
20200127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200127 - Offentlig journal.pdf20200127 - Offentlig journal.pdfpdf196662
20200128 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200128 - Offentlig journal.pdf20200128 - Offentlig journal.pdfpdf206213
20200129 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200129 - Offentlig journal.pdf20200129 - Offentlig journal.pdfpdf195912
20200130 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200130 - Offentlig journal.pdf20200130 - Offentlig journal.pdfpdf206002
20200131-20200202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200131-20200202 - Offentlig journal.pdf20200131-20200202 - Offentlig journal.pdfpdf184683Februar

20200203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200203 - Offentlig journal.pdf20200203 - Offentlig journal.pdfpdf201978
20200204 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200204 - Offentlig journal.pdf20200204 - Offentlig journal.pdfpdf202101
20200205 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200205 - Offentlig journal.pdf20200205 - Offentlig journal.pdfpdf196190
20200206 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200206 - Offentlig journal.pdf20200206 - Offentlig journal.pdfpdf196861
20200207-20200209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200207-20200209 - Offentlig journal.pdf20200207-20200209 - Offentlig journal.pdfpdf191465
20200210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200210 - Offentlig journal.pdf20200210 - Offentlig journal.pdfpdf196352
20200211 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200211 - Offentlig journal.pdf20200211 - Offentlig journal.pdfpdf206619
20200213 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200213 - Offentlig journal.pdf20200213 - Offentlig journal.pdfpdf201295
20200214-20200216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200214-20200216 - Offentlig journal.pdf20200214-20200216 - Offentlig journal.pdfpdf205912
20200217 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200217 - Offentlig journal.pdf20200217 - Offentlig journal.pdfpdf194696
20200218 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200218 - Offentlig journal.pdf20200218 - Offentlig journal.pdfpdf192849
20200219 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200219 - Offentlig journal.pdf20200219 - Offentlig journal.pdfpdf192909
20200220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200220 - Offentlig journal.pdf20200220 - Offentlig journal.pdfpdf204694
20200221-20200223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200221-20200223 - Offentlig journal.pdf20200221-20200223 - Offentlig journal.pdfpdf202175
20200226 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200226 - Offentlig journal.pdf20200226 - Offentlig journal.pdfpdf199160
20200227 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200227 - Offentlig journal.pdf20200227 - Offentlig journal.pdfpdf204040
20200228-20200301 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20200228-20200301 - Offentlig journal.pdf20200228-20200301 - Offentlig journal.pdfpdf204177Mars

20200302 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200302 - Offentlig journal.pdf20200302 - Offentlig journal.pdfpdf197188
20200303 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200303 - Offentlig journal.pdf20200303 - Offentlig journal.pdfpdf164298
20200304 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200304 - Offentlig journal.pdf20200304 - Offentlig journal.pdfpdf203043
20200305 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200305 - Offentlig journal.pdf20200305 - Offentlig journal.pdfpdf207198
20200306 - 20200308 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200306 - 20200308 - Offentlig journal.pdf20200306 - 20200308 - Offentlig journal.pdfpdf185178
20200309 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200309 - Offentlig journal.pdf20200309 - Offentlig journal.pdfpdf159921
20200310 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200310 - Offentlig journal.pdf20200310 - Offentlig journal.pdfpdf197929
20200311 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200311 - Offentlig journal.pdf20200311 - Offentlig journal.pdfpdf198706
20200312 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200312 - Offentlig journal.pdf20200312 - Offentlig journal.pdfpdf192177
20200313-20200315 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200313-20200315 - Offentlig journal.pdf20200313-20200315 - Offentlig journal.pdfpdf181171
20200316-20200317 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200316-20200317 - Offentlig journal.pdf20200316-20200317 - Offentlig journal.pdfpdf240458
20200318 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200318 - Offentlig journal.pdf20200318 - Offentlig journal.pdfpdf196240
20200319 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200319 - Offentlig journal.pdf20200319 - Offentlig journal.pdfpdf222122
20200323 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200323 - Offentlig journal.pdf20200323 - Offentlig journal.pdfpdf187658
20200324 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200324 - Offentlig journal.pdf20200324 - Offentlig journal.pdfpdf205777
20200326 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200326 - Offentlig journal.pdf20200326 - Offentlig journal.pdfpdf205261
20200327-20200329 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200327-20200329 - Offentlig journal.pdf20200327-20200329 - Offentlig journal.pdfpdf191602
20200330 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200330 - Offentlig journal.pdf20200330 - Offentlig journal.pdfpdf177776
20200331 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20200331 - Offentlig journal.pdf20200331 - Offentlig journal.pdfpdf216545
2020320-20200322 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/2020320-20200322 - Offentlig journal.pdf2020320-20200322 - Offentlig journal.pdfpdf202482
2020325 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/2020325 - Offentlig journal.pdf2020325 - Offentlig journal.pdfpdf184677April

20200401 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200401 - Offentlig journal.pdf20200401 - Offentlig journal.pdfpdf206813
20200402 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200402 - Offentlig journal.pdf20200402 - Offentlig journal.pdfpdf211264
20200403-20200405 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200403-20200405 - Offentlig journal.pdf20200403-20200405 - Offentlig journal.pdfpdf215410
20200406 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200406 - Offentlig journal.pdf20200406 - Offentlig journal.pdfpdf204090
20200407 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200407 - Offentlig journal.pdf20200407 - Offentlig journal.pdfpdf188997
20200408-20200410 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200408-20200410 - Offentlig journal.pdf20200408-20200410 - Offentlig journal.pdfpdf184880
20200410-20200413 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200410-20200413 - Offentlig journal.pdf20200410-20200413 - Offentlig journal.pdfpdf150927
20200414-20200415 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200414-20200415 - Offentlig journal.pdf20200414-20200415 - Offentlig journal.pdfpdf258696
20200416 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200416 - Offentlig journal.pdf20200416 - Offentlig journal.pdfpdf208737
20200417-20200419 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200417-20200419 - Offentlig journal.pdf20200417-20200419 - Offentlig journal.pdfpdf183063
20200420 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200420 - Offentlig journal.pdf20200420 - Offentlig journal.pdfpdf196715
20200421 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200421 - Offentlig journal.pdf20200421 - Offentlig journal.pdfpdf193048
20200422 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200422 - Offentlig journal.pdf20200422 - Offentlig journal.pdfpdf190106
20200423 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200423 - Offentlig journal.pdf20200423 - Offentlig journal.pdfpdf187287
20200424-20200426 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200424-20200426 - Offentlig journal.pdf20200424-20200426 - Offentlig journal.pdfpdf196735
20200427 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200427 - Offentlig journal.pdf20200427 - Offentlig journal.pdfpdf197359
20200428 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200428 - Offentlig journal.pdf20200428 - Offentlig journal.pdfpdf195228
20200429 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200429 - Offentlig journal.pdf20200429 - Offentlig journal.pdfpdf196855
20200430-20200503 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20200430-20200503 - Offentlig journal.pdf20200430-20200503 - Offentlig journal.pdfpdf195363


Mai

20200504 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200504 - Offentlig journal.pdf20200504 - Offentlig journal.pdfpdf203098
20200505 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200505 - Offentlig journal.pdf20200505 - Offentlig journal.pdfpdf214373
20200506 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200506 - Offentlig journal.pdf20200506 - Offentlig journal.pdfpdf189241
20200507 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200507 - Offentlig journal.pdf20200507 - Offentlig journal.pdfpdf210965
20200508-20200510 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200508-20200510 - Offentlig journal.pdf20200508-20200510 - Offentlig journal.pdfpdf187043
20200511 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200511 - Offentlig journal.pdf20200511 - Offentlig journal.pdfpdf193674
20200512 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200512 - Offentlig journal.pdf20200512 - Offentlig journal.pdfpdf204331
20200513 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200513 - Offentlig journal.pdf20200513 - Offentlig journal.pdfpdf198503
20200514 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200514 - Offentlig journal.pdf20200514 - Offentlig journal.pdfpdf204794
20200515-20200517 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200515-20200517 - Offentlig journal.pdf20200515-20200517 - Offentlig journal.pdfpdf185769
20200518 - Offentlig jorunal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200518 - Offentlig jorunal.pdf20200518 - Offentlig jorunal.pdfpdf199653
20200519 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200519 - Offentlig journal.pdf20200519 - Offentlig journal.pdfpdf187265
20200520-20200521 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200520-20200521 - Offentlig journal.pdf20200520-20200521 - Offentlig journal.pdfpdf207853
20200522-20200524 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200522-20200524 - Offentlig journal.pdf20200522-20200524 - Offentlig journal.pdfpdf182471
20200525 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200525 - Offentlig journal.pdf20200525 - Offentlig journal.pdfpdf209622
20200526 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200526 - Offentlig journal.pdf20200526 - Offentlig journal.pdfpdf205935
20200527 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200527 - Offentlig journal.pdf20200527 - Offentlig journal.pdfpdf211465
20200528 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200528 - Offentlig journal.pdf20200528 - Offentlig journal.pdfpdf208144
20200529-20200601 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20200529-20200601 - Offentlig journal.pdf20200529-20200601 - Offentlig journal.pdfpdf185499


Juni

20200602 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200602 - Offentlig journal.pdf20200602 - Offentlig journal.pdfpdf194114
20200603 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200603 - Offentlig journal.pdf20200603 - Offentlig journal.pdfpdf202243
20200604 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200604 - Offentlig journal.pdf20200604 - Offentlig journal.pdfpdf195986
20200605-20200607 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200605-20200607 - Offentlig journal.pdf20200605-20200607 - Offentlig journal.pdfpdf182272
20200608 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200608 - Offentlig journal.pdf20200608 - Offentlig journal.pdfpdf193524
20200609 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200609 - Offentlig journal.pdf20200609 - Offentlig journal.pdfpdf191121
20200610 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200610 - Offentlig journal.pdf20200610 - Offentlig journal.pdfpdf185632
20200611 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200611 - Offentlig journal.pdf20200611 - Offentlig journal.pdfpdf199724
20200612-20200616 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200612-20200616 - Offentlig journal.pdf20200612-20200616 - Offentlig journal.pdfpdf255420
20200617 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200617 - Offentlig journal.pdf20200617 - Offentlig journal.pdfpdf195494
20200618 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200618 - Offentlig journal.pdf20200618 - Offentlig journal.pdfpdf198989
20200619-20200621 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200619-20200621 - Offentlig journal.pdf20200619-20200621 - Offentlig journal.pdfpdf189770
20200622 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200622 - Offentlig journal.pdf20200622 - Offentlig journal.pdfpdf187221
20200623 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200623 - Offentlig journal.pdf20200623 - Offentlig journal.pdfpdf201483
20200624 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200624 - Offentlig journal.pdf20200624 - Offentlig journal.pdfpdf190902
20200625 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200625 - Offentlig journal.pdf20200625 - Offentlig journal.pdfpdf182035
20200626-20200628 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200626-20200628 - Offentlig journal.pdf20200626-20200628 - Offentlig journal.pdfpdf189507
20200629 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200629 - Offentlig journal.pdf20200629 - Offentlig journal.pdfpdf188998
20200630 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20200630 - Offentlig journal.pdf20200630 - Offentlig journal.pdfpdf188466


Juli

20200701 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200701 - Offentlig journal.pdf20200701 - Offentlig journal.pdfpdf189588
20200702 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200702 - Offentlig journal.pdf20200702 - Offentlig journal.pdfpdf188364
20200703-20200705 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200703-20200705 - Offentlig journal.pdf20200703-20200705 - Offentlig journal.pdfpdf192276
20200706 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200706 - Offentlig journal.pdf20200706 - Offentlig journal.pdfpdf188875
20200707 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200707 - Offentlig journal.pdf20200707 - Offentlig journal.pdfpdf190129
20200708-20200712 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200708-20200712 - Offentlig journal.pdf20200708-20200712 - Offentlig journal.pdfpdf221352
20200713 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200713 - Offentlig journal.pdf20200713 - Offentlig journal.pdfpdf207032
20200714 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200714 - Offentlig journal.pdf20200714 - Offentlig journal.pdfpdf186269
20200715 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200715 - Offentlig journal.pdf20200715 - Offentlig journal.pdfpdf184462
20200716 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200716 - Offentlig journal.pdf20200716 - Offentlig journal.pdfpdf184561
20200717-20200719 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200717-20200719 - Offentlig journal.pdf20200717-20200719 - Offentlig journal.pdfpdf173515
20200720 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200720 - Offentlig journal.pdf20200720 - Offentlig journal.pdfpdf172795
20200721 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200721 - Offentlig journal.pdf20200721 - Offentlig journal.pdfpdf177943
20200722-20200723 - offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200722-20200723 - offentlig journal.pdf20200722-20200723 - offentlig journal.pdfpdf179911
20200724-20200726 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200724-20200726 - Offentlig journal.pdf20200724-20200726 - Offentlig journal.pdfpdf176302
20200727 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200727 - Offentlig journal.pdf20200727 - Offentlig journal.pdfpdf173501
20200728 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200728 - Offentlig journal.pdf20200728 - Offentlig journal.pdfpdf181920
20200729 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200729 - Offentlig journal.pdf20200729 - Offentlig journal.pdfpdf171446
20200730 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20200730 - Offentlig journal.pdf20200730 - Offentlig journal.pdfpdf174802


August

20200731-20200802 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200731-20200802 - Offentlig journal.pdf20200731-20200802 - Offentlig journal.pdfpdf173040
20200803 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200803 - Offentlig journal.pdf20200803 - Offentlig journal.pdfpdf168643
20200804 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200804 - Offentlig journal.pdf20200804 - Offentlig journal.pdfpdf181449
20200805 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200805 - Offentlig journal.pdf20200805 - Offentlig journal.pdfpdf193540
20200806 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200806 - Offentlig journal.pdf20200806 - Offentlig journal.pdfpdf180342
20200807-20200809 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200807-20200809 - Offentlig journal.pdf20200807-20200809 - Offentlig journal.pdfpdf175868
20200810 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200810 - Offentlig journal.pdf20200810 - Offentlig journal.pdfpdf176433
20200812-20200813 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200812-20200813 - Offentlig journal.pdf20200812-20200813 - Offentlig journal.pdfpdf223608
20200814-20200816 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200814-20200816 - Offentlig journal.pdf20200814-20200816 - Offentlig journal.pdfpdf207685
20200817 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200817 - Offentlig journal.pdf20200817 - Offentlig journal.pdfpdf182647
20200818 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200818 - Offentlig journal.pdf20200818 - Offentlig journal.pdfpdf187710
20200819 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200819 - Offentlig journal.pdf20200819 - Offentlig journal.pdfpdf186823
20200820 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200820 - Offentlig journal.pdf20200820 - Offentlig journal.pdfpdf192295
20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200821-20200823 - Offentlig journal.pdf20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfpdf182896
20200825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200825 - Offentlig journal.pdf20200825 - Offentlig journal.pdfpdf192594
20200826 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200826 - Offentlig journal.pdf20200826 - Offentlig journal.pdfpdf187395
20200827 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200827 - Offentlig journal.pdf20200827 - Offentlig journal.pdfpdf190649
20200828-20200830 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200828-20200830 - Offentlig journal.pdf20200828-20200830 - Offentlig journal.pdfpdf187127
20200831 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20200831 - Offentlig journal.pdf20200831 - Offentlig journal.pdfpdf185965


September

20200901 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200901 - Offentlig journal.pdf20200901 - Offentlig journal.pdfpdf197410
20200902 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200902 - Offentlig journal.pdf20200902 - Offentlig journal.pdfpdf201113
20200903 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200903 - Offentlig journal.pdf20200903 - Offentlig journal.pdfpdf184630
20200904-20200906 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200904-20200906 - Offentlig journal.pdf20200904-20200906 - Offentlig journal.pdfpdf185136
20200907 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200907 - Offentlig journal.pdf20200907 - Offentlig journal.pdfpdf181400
20200908 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200908 - Offentlig journal.pdf20200908 - Offentlig journal.pdfpdf189302
20200909 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200909 - Offentlig journal.pdf20200909 - Offentlig journal.pdfpdf189066
20200910 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200910 - Offentlig journal.pdf20200910 - Offentlig journal.pdfpdf198782
20200911-20200913 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200911-20200913 - Offentlig journal.pdf20200911-20200913 - Offentlig journal.pdfpdf211828
20200914 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200914 - Offentlig journal.pdf20200914 - Offentlig journal.pdfpdf190205
20200915 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200915 - Offentlig journal.pdf20200915 - Offentlig journal.pdfpdf186389
20200916 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200916 - Offentlig journal.pdf20200916 - Offentlig journal.pdfpdf176429
20200917 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200917 - Offentlig journal.pdf20200917 - Offentlig journal.pdfpdf182979
20200918-20200920 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200918-20200920 - Offentlig journal.pdf20200918-20200920 - Offentlig journal.pdfpdf187697
20200921 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200921 - Offentlig journal.pdf20200921 - Offentlig journal.pdfpdf192632
20200922 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200922 - Offentlig journal.pdf20200922 - Offentlig journal.pdfpdf188979
20200923 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200923 - Offentlig journal.pdf20200923 - Offentlig journal.pdfpdf189039
20200924 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200924 - Offentlig journal.pdf20200924 - Offentlig journal.pdfpdf178364
20200925-20200927 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200925-20200927 - Offentlig journal.pdf20200925-20200927 - Offentlig journal.pdfpdf179722
20200928 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200928 - Offentlig journal.pdf20200928 - Offentlig journal.pdfpdf189303
20200929 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200929 - Offentlig journal.pdf20200929 - Offentlig journal.pdfpdf189717
20200930 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20200930 - Offentlig journal.pdf20200930 - Offentlig journal.pdfpdf189457


Oktober

20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20200821-20200823 - Offentlig journal.pdf20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfpdf182896
20200825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20200825 - Offentlig journal.pdf20200825 - Offentlig journal.pdfpdf192594
20200826 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20200826 - Offentlig journal.pdf20200826 - Offentlig journal.pdfpdf187395
20200827 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20200827 - Offentlig journal.pdf20200827 - Offentlig journal.pdfpdf190649
20201001 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201001 - Offentlig journal.pdf20201001 - Offentlig journal.pdfpdf197248
20201002-20201004 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201002-20201004 - Offentlig journal.pdf20201002-20201004 - Offentlig journal.pdfpdf180024
20201005 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201005 - Offentlig journal.pdf20201005 - Offentlig journal.pdfpdf188501
20201006 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201006 - Offentlig journal.pdf20201006 - Offentlig journal.pdfpdf192687
20201007 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201007 - Offentlig journal.pdf20201007 - Offentlig journal.pdfpdf189698
20201008 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201008 - Offentlig journal.pdf20201008 - Offentlig journal.pdfpdf228002
20201009-20201011 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201009-20201011 - Offentlig journal.pdf20201009-20201011 - Offentlig journal.pdfpdf187314
20201012 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201012 - Offentlig journal.pdf20201012 - Offentlig journal.pdfpdf245723
20201013 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201013 - Offentlig journal.pdf20201013 - Offentlig journal.pdfpdf190746
20201014 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201014 - Offentlig journal.pdf20201014 - Offentlig journal.pdfpdf199823
20201015 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201015 - Offentlig journal.pdf20201015 - Offentlig journal.pdfpdf202464
20201016-20201018 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201016-20201018 - Offentlig journal.pdf20201016-20201018 - Offentlig journal.pdfpdf187132
20201019 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201019 - Offentlig journal.pdf20201019 - Offentlig journal.pdfpdf189190
20201020 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201020 - Offentlig journal.pdf20201020 - Offentlig journal.pdfpdf190971
20201021 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201021 - Offentlig journal.pdf20201021 - Offentlig journal.pdfpdf185781
20201022 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201022 - Offentlig journal.pdf20201022 - Offentlig journal.pdfpdf207940
20201023-20201025 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201023-20201025 - Offentlig journal.pdf20201023-20201025 - Offentlig journal.pdfpdf191535
20201026 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201026 - Offentlig journal.pdf20201026 - Offentlig journal.pdfpdf202117
20201027-20201028 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201027-20201028 - Offentlig journal.pdf20201027-20201028 - Offentlig journal.pdfpdf219364
20201029 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201029 - Offentlig journal.pdf20201029 - Offentlig journal.pdfpdf182720
20201030-20201101 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20201030-20201101 - Offentlig journal.pdf20201030-20201101 - Offentlig journal.pdfpdf195339


November

20201103 - offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201103 - offentlig journal.pdf20201103 - offentlig journal.pdfpdf198263
20201104 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201104 - Offentlig journal.pdf20201104 - Offentlig journal.pdfpdf189305
20201105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201105 - Offentlig journal.pdf20201105 - Offentlig journal.pdfpdf199630
20201106-20201108 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201106-20201108 - Offentlig journal.pdf20201106-20201108 - Offentlig journal.pdfpdf197651
20201109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201109 - Offentlig journal.pdf20201109 - Offentlig journal.pdfpdf188436
20201110 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201110 - Offentlig journal.pdf20201110 - Offentlig journal.pdfpdf190214
20201111 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201111 - Offentlig journal.pdf20201111 - Offentlig journal.pdfpdf198691
20201112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201112 - Offentlig journal.pdf20201112 - Offentlig journal.pdfpdf201387
20201113-20201115 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201113-20201115 - Offentlig journal.pdf20201113-20201115 - Offentlig journal.pdfpdf192922
20201116 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201116 - Offentlig journal.pdf20201116 - Offentlig journal.pdfpdf198949
20201117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201117 - Offentlig journal.pdf20201117 - Offentlig journal.pdfpdf220716
20201118 - Offentlig Journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201118 - Offentlig Journal.pdf20201118 - Offentlig Journal.pdfpdf201202
20201119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201119 - Offentlig journal.pdf20201119 - Offentlig journal.pdfpdf199158
20201120-20201122 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/nov/20201120-20201122 - Offentlig journal.pdf20201120-20201122 - Offentlig journal.pdfpdf216648


Desember 

Fjorårets postjournaler

Januar

20190102 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190102 Offentlig journal.pdf20190102 Offentlig journal.pdfpdf177254
20190103 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190103 Offentlig journal.pdf20190103 Offentlig journal.pdfpdf169638
20190104 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190104 Offentlig journal.pdf20190104 Offentlig journal.pdfpdf171265
20190107 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190107 Offentlig journal.pdf20190107 Offentlig journal.pdfpdf183061
20190108 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190108 Offentlig journal.pdf20190108 Offentlig journal.pdfpdf189889
20190109 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190109 Offentlig journal.pdf20190109 Offentlig journal.pdfpdf174327
20190110 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190110 Offentlig journal.pdf20190110 Offentlig journal.pdfpdf183170
20190111 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190111 Offentlig journal.pdf20190111 Offentlig journal.pdfpdf183588
20190114 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190114 Offentlig journal.pdf20190114 Offentlig journal.pdfpdf177581
20190115 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190115 Offentlig journal.pdf20190115 Offentlig journal.pdfpdf180556
20190116 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190116 Offentlig journal.pdf20190116 Offentlig journal.pdfpdf188103
20190117 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190117 Offentlig journal.pdf20190117 Offentlig journal.pdfpdf184853
20190118 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190118 Offentlig journal.pdf20190118 Offentlig journal.pdfpdf179731
20190121 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190121 Offentlig journal.pdf20190121 Offentlig journal.pdfpdf182507
20190122 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190122 Offentlig journal.pdf20190122 Offentlig journal.pdfpdf178253
20190123 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190123 Offentlig journal.pdf20190123 Offentlig journal.pdfpdf187860
20190124 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190124 Offentlig journal.pdf20190124 Offentlig journal.pdfpdf184356
20190125 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190125 Offentlig journal.pdf20190125 Offentlig journal.pdfpdf176797
20190128 Ofentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190128 Ofentlig journal.pdf20190128 Ofentlig journal.pdfpdf178778
20190129 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190129 Offentlig journal.pdf20190129 Offentlig journal.pdfpdf184319
20190130 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190130 Offentlig journal.pdf20190130 Offentlig journal.pdfpdf189840
20190131 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190131 Offentlig journal.pdf20190131 Offentlig journal.pdfpdf193624


Februar

20190201 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190201 Offentlig journal.pdf20190201 Offentlig journal.pdfpdf174851
20190204 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190204 Offentlig journal.pdf20190204 Offentlig journal.pdfpdf180168
20190205 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190205 Offentlig journal.pdf20190205 Offentlig journal.pdfpdf183329
20190206 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190206 Offentlig journal.pdf20190206 Offentlig journal.pdfpdf181598
20190207 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190207 Offentlig journal.pdf20190207 Offentlig journal.pdfpdf186644
20190208 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190208 Offentlig journal.pdf20190208 Offentlig journal.pdfpdf184010
20190211 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190211 Offentlig journal.pdf20190211 Offentlig journal.pdfpdf187366
20190212 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190212 Offentlig journal.pdf20190212 Offentlig journal.pdfpdf193503
20190213 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190213 Offentlig journal.pdf20190213 Offentlig journal.pdfpdf185715
20190214 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190214 Offentlig journal.pdf20190214 Offentlig journal.pdfpdf183209
20190215 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190215 Offentlig journal.pdf20190215 Offentlig journal.pdfpdf189226
20190218 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190218 Offentlig journal.pdf20190218 Offentlig journal.pdfpdf188294
20190219 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190219 Offentlig journal.pdf20190219 Offentlig journal.pdfpdf179744
20190220 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190220 Offentlig journal.pdf20190220 Offentlig journal.pdfpdf185429
20190221 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190221 Offentlig journal.pdf20190221 Offentlig journal.pdfpdf184136
20190222 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190222 Offentlig journal.pdf20190222 Offentlig journal.pdfpdf175825
20190225 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190225 Offentlig journal.pdf20190225 Offentlig journal.pdfpdf170580
20190226 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190226 Offentlig journal.pdf20190226 Offentlig journal.pdfpdf176794
20190227 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190227 Offentlig journal.pdf20190227 Offentlig journal.pdfpdf173504
20190228 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190228 Offentlig journal.pdf20190228 Offentlig journal.pdfpdf187126Mars

20190301 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190301 Offentlig journal.pdf20190301 Offentlig journal.pdfpdf169269
20190304 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190304 Offentlig journal.pdf20190304 Offentlig journal.pdfpdf185566
20190305 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190305 Offentlig journal.pdf20190305 Offentlig journal.pdfpdf181746
20190306 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190306 Offentlig journal.pdf20190306 Offentlig journal.pdfpdf184604
20190307 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190307 Offentlig journal.pdf20190307 Offentlig journal.pdfpdf174449
20190308 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190308 Offentlig journal.pdf20190308 Offentlig journal.pdfpdf178591
20190311 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190311 Offentlig journal.pdf20190311 Offentlig journal.pdfpdf179400
20190312 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190312 Offentlig journal.pdf20190312 Offentlig journal.pdfpdf183469
20190313 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190313 Offentlig journal.pdf20190313 Offentlig journal.pdfpdf182654
20190314 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190314 Offentlig journal.pdf20190314 Offentlig journal.pdfpdf191651
20190315 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190315 Offentlig journal.pdf20190315 Offentlig journal.pdfpdf198626
20190318 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190318 Offentlig journal.pdf20190318 Offentlig journal.pdfpdf182087
20190319 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190319 Offentlig journal.pdf20190319 Offentlig journal.pdfpdf188648
20190320 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190320 Offentlig journal.pdf20190320 Offentlig journal.pdfpdf173203
20190321 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190321 Offentlig journal.pdf20190321 Offentlig journal.pdfpdf204103
20190322 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190322 Offentlig journal.pdf20190322 Offentlig journal.pdfpdf188850
20190325 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190325 Offentlig journal.pdf20190325 Offentlig journal.pdfpdf175961
20190326 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190326 Offentlig journal.pdf20190326 Offentlig journal.pdfpdf208565
20190327 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190327 Offentlig journal.pdf20190327 Offentlig journal.pdfpdf201832
20190328 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190328 Offentlig journal.pdf20190328 Offentlig journal.pdfpdf182197
20190329 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190329 Offentlig journal.pdf20190329 Offentlig journal.pdfpdf189820


April

20190401 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190401 Offentlig journal.pdf20190401 Offentlig journal.pdfpdf191335
20190402 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190402 Offentlig journal.pdf20190402 Offentlig journal.pdfpdf182381
20190403 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190403 Offentlig journal.pdf20190403 Offentlig journal.pdfpdf187815
20190404 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190404 Offentlig journal.pdf20190404 Offentlig journal.pdfpdf198494
20190405 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190405 Offentlig journal.pdf20190405 Offentlig journal.pdfpdf183699
20190408 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190408 Offentlig journal.pdf20190408 Offentlig journal.pdfpdf180300
20190409 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190409 Offentlig journal.pdf20190409 Offentlig journal.pdfpdf190744
20190410 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190410 Offentlig journal.pdf20190410 Offentlig journal.pdfpdf177742
20190411 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190411 Offentlig journal.pdf20190411 Offentlig journal.pdfpdf179629
20190412 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190412 Offentlig journal.pdf20190412 Offentlig journal.pdfpdf191160
20190415 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190415 Offentlig journal.pdf20190415 Offentlig journal.pdfpdf184936
20190416 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190416 Offentlig journal.pdf20190416 Offentlig journal.pdfpdf190748
20190417 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190417 Offentlig journal.pdf20190417 Offentlig journal.pdfpdf169609
20190423 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190423 Offentlig journal.pdf20190423 Offentlig journal.pdfpdf178209
20190424 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190424 Offentlig journal.pdf20190424 Offentlig journal.pdfpdf171836
20190425 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190425 Offentlig journal.pdf20190425 Offentlig journal.pdfpdf180565
20190426 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190426 Offentlig journal.pdf20190426 Offentlig journal.pdfpdf181994
20190429 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190429 Offentlig journal.pdf20190429 Offentlig journal.pdfpdf187511
20190430 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190430 Offentlig journal.pdf20190430 Offentlig journal.pdfpdf186360


Mai

20190502 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190502 Offentlig journal.pdf20190502 Offentlig journal.pdfpdf178084
20190503 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190503 Offentlig journal.pdf20190503 Offentlig journal.pdfpdf181887
20190506 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190506 Offentlig journal.pdf20190506 Offentlig journal.pdfpdf188873
20190507 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190507 Offentlig journal.pdf20190507 Offentlig journal.pdfpdf186332
20190508 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190508 Offentlig journal.pdf20190508 Offentlig journal.pdfpdf173796
20190509 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190509 Offentlig journal.pdf20190509 Offentlig journal.pdfpdf186162
20190510 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190510 Offentlig journal.pdf20190510 Offentlig journal.pdfpdf180053
20190513 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190513 Offentlig journal.pdf20190513 Offentlig journal.pdfpdf180534
20190514 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190514 Offentlig journal.pdf20190514 Offentlig journal.pdfpdf188120
20190515 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190515 Offentlig journal.pdf20190515 Offentlig journal.pdfpdf182936
20190516 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190516 Offentlig journal.pdf20190516 Offentlig journal.pdfpdf182148
20190520 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190520 Offentlig journal.pdf20190520 Offentlig journal.pdfpdf187704
20190521 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190521 Offentlig journal.pdf20190521 Offentlig journal.pdfpdf187504
20190522 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190522 Offentlig journal.pdf20190522 Offentlig journal.pdfpdf176705
20190523 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190523 Offentlig journal.pdf20190523 Offentlig journal.pdfpdf192866
20190524 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190524 Offentlig journal.pdf20190524 Offentlig journal.pdfpdf179569
20190527 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190527 Offentlig journal.pdf20190527 Offentlig journal.pdfpdf185649
20190528 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190528 Offentlig journal.pdf20190528 Offentlig journal.pdfpdf193172
20190529 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190529 Offentlig journal.pdf20190529 Offentlig journal.pdfpdf191892
20190531 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190531 Offentlig journal.pdf20190531 Offentlig journal.pdfpdf168397


Juni

20190603 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190603 Offentlig journal.pdf20190603 Offentlig journal.pdfpdf197536
20190604 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190604 Offentlig journal.pdf20190604 Offentlig journal.pdfpdf191624
20190605 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190605 Offentlig journal.pdf20190605 Offentlig journal.pdfpdf177758
20190606 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190606 Offentlig journal.pdf20190606 Offentlig journal.pdfpdf174808
20190607 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190607 Offentlig journal.pdf20190607 Offentlig journal.pdfpdf189189
20190611 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190611 Offentlig journal.pdf20190611 Offentlig journal.pdfpdf182569
20190612 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190612 Offentlig journal.pdf20190612 Offentlig journal.pdfpdf185208
20190613 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190613 Offentlig journal.pdf20190613 Offentlig journal.pdfpdf174568
20190614 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190614 Offentlig journal.pdf20190614 Offentlig journal.pdfpdf190525
20190617 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190617 Offentlig journal.pdf20190617 Offentlig journal.pdfpdf174629
20190618 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190618 Offentlig journal.pdf20190618 Offentlig journal.pdfpdf183699
20190619 offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190619 offentlig journal.pdf20190619 offentlig journal.pdfpdf189559
20190620 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190620 Offentlig journal.pdf20190620 Offentlig journal.pdfpdf185375
20190621 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190621 Offentlig journal.pdf20190621 Offentlig journal.pdfpdf186540
20190624 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190624 Offentlig journal.pdf20190624 Offentlig journal.pdfpdf182273
20190625 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190625 Offentlig journal.pdf20190625 Offentlig journal.pdfpdf182981
20190626 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190626 Offentlig journal.pdf20190626 Offentlig journal.pdfpdf169153
20190628 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190628 Offentlig journal.pdf20190628 Offentlig journal.pdfpdf189146


Juli

20190701 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190701 Offentlig journal.pdf20190701 Offentlig journal.pdfpdf185423
20190702 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190702 Offentlig journal.pdf20190702 Offentlig journal.pdfpdf181254
20190703 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190703 Offentlig journal.pdf20190703 Offentlig journal.pdfpdf177585
20190704 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190704 Offentlig journal.pdf20190704 Offentlig journal.pdfpdf186720
20190705 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190705 Offentlig journal.pdf20190705 Offentlig journal.pdfpdf171857
20190708 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190708 Offentlig journal.pdf20190708 Offentlig journal.pdfpdf191645
20190709 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190709 Offentlig journal.pdf20190709 Offentlig journal.pdfpdf171263
20190710 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190710 Offentlig journal.pdf20190710 Offentlig journal.pdfpdf178394
20190711 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190711 Offentlig journal.pdf20190711 Offentlig journal.pdfpdf172552
20190712 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190712 Offentlig journal.pdf20190712 Offentlig journal.pdfpdf180203
20190715 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190715 Offentlig journal.pdf20190715 Offentlig journal.pdfpdf173079
20190716 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190716 Offentlig journal.pdf20190716 Offentlig journal.pdfpdf165556
20190717 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190717 Offentlig journal.pdf20190717 Offentlig journal.pdfpdf165861
20190718 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190718 Offentlig journal.pdf20190718 Offentlig journal.pdfpdf169013
20190719 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190719 Offentlig journal.pdf20190719 Offentlig journal.pdfpdf169514
20190722 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190722 Offentlig journal.pdf20190722 Offentlig journal.pdfpdf169465
20190723 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190723 Offentlig journal.pdf20190723 Offentlig journal.pdfpdf175630
20190724 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190724 Offentlig journal.pdf20190724 Offentlig journal.pdfpdf171155
20190725 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190725 Offentlig journal.pdf20190725 Offentlig journal.pdfpdf173401
20190726 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190726 Offentlig journal.pdf20190726 Offentlig journal.pdfpdf176389
20190729 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190729 Offentlig journal.pdf20190729 Offentlig journal.pdfpdf170734
20190730 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190730 Offentlig journal.pdf20190730 Offentlig journal.pdfpdf171667
20190731 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190731 Offentlig journal.pdf20190731 Offentlig journal.pdfpdf171277


August

20190822 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190822 Offentlig journal.pdf20190822 Offentlig journal.pdfpdf189828
20190823 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190823 Offentlig journal.pdf20190823 Offentlig journal.pdfpdf172164
20190826 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190826 Offentlig journal.pdf20190826 Offentlig journal.pdfpdf185582
20190827 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190827 Offentlig journal.pdf20190827 Offentlig journal.pdfpdf195723
20190828 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190828 Offentlig journal.pdf20190828 Offentlig journal.pdfpdf187504
20190830 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190830 Offentlig journal.pdf20190830 Offentlig journal.pdfpdf186237
20190801 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190801 Offentlig journal.pdf20190801 Offentlig journal.pdfpdf185203
20190802 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190802 Offentlig journal.pdf20190802 Offentlig journal.pdfpdf169083
20190805 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190805 Offentlig journal.pdf20190805 Offentlig journal.pdfpdf168596
20190806 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190806 Offentlig journal.pdf20190806 Offentlig journal.pdfpdf174876
20190807 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190807 Offentlig journal.pdf20190807 Offentlig journal.pdfpdf174019
20190808 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190808 Offentlig journal.pdf20190808 Offentlig journal.pdfpdf178146
20190809 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190809 Offentlig journal.pdf20190809 Offentlig journal.pdfpdf174067
20190812 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190812 Offentlig journal.pdf20190812 Offentlig journal.pdfpdf176396
20190813 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190813 Offentlig journal.pdf20190813 Offentlig journal.pdfpdf176579
20190814 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190814 Offentlig journal.pdf20190814 Offentlig journal.pdfpdf169544
20190815 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190815 Offentlig journal.pdf20190815 Offentlig journal.pdfpdf168080
20190816 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190816 Offentlig journal.pdf20190816 Offentlig journal.pdfpdf173181
20190819 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190819 Offentlig journal.pdf20190819 Offentlig journal.pdfpdf167710
20190820 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190820 Offentlig journal.pdf20190820 Offentlig journal.pdfpdf167710
20190821 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190821 Offentlig journal.pdf20190821 Offentlig journal.pdfpdf172146


September

20190902 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190902 Offentlig journal.pdf20190902 Offentlig journal.pdfpdf186118
20190903 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190903 Offentlig journal.pdf20190903 Offentlig journal.pdfpdf192623
20190904 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190904 Offentlig journal.pdf20190904 Offentlig journal.pdfpdf176724
20190905 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190905 Offentlig journal.pdf20190905 Offentlig journal.pdfpdf184923
20190906 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190906 Offentlig journal.pdf20190906 Offentlig journal.pdfpdf197185
20190909 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190909 Offentlig journal.pdf20190909 Offentlig journal.pdfpdf175852
20190910 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190910 Offentlig journal.pdf20190910 Offentlig journal.pdfpdf186807
20190911 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190911 Offentlig journal.pdf20190911 Offentlig journal.pdfpdf186223
20190912 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190912 Offentlig journal.pdf20190912 Offentlig journal.pdfpdf186773
20190913 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190913 Offentlig journal.pdf20190913 Offentlig journal.pdfpdf181291
20190916 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190916 Offentlig journal.pdf20190916 Offentlig journal.pdfpdf194979
20190917 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190917 Offentlig journal.pdf20190917 Offentlig journal.pdfpdf174267
20190918 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190918 Offentlig journal.pdf20190918 Offentlig journal.pdfpdf179678
20190919 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190919 Offentlig journal.pdf20190919 Offentlig journal.pdfpdf189995
20190923 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190923 Offentlig journal.pdf20190923 Offentlig journal.pdfpdf187263
20190924 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190924 Offentlig journal.pdf20190924 Offentlig journal.pdfpdf183399
20190925 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190925 Offentlig journal.pdf20190925 Offentlig journal.pdfpdf193453
20190926 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190926 Offentlig journal.pdf20190926 Offentlig journal.pdfpdf178258
20190927 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190927 Offentlig journal.pdf20190927 Offentlig journal.pdfpdf179826
20190930 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190930 Offentlig journal.pdf20190930 Offentlig journal.pdfpdf173886


Oktober

20191001 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191001 Offentlig journal.pdf20191001 Offentlig journal.pdfpdf193279
20191002 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191002 Offentlig journal.pdf20191002 Offentlig journal.pdfpdf181405
20191003 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191003 Offentlig journal.pdf20191003 Offentlig journal.pdfpdf181975
20191004 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191004 Offentlig journal.pdf20191004 Offentlig journal.pdfpdf180315
20191007 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191007 Offentlig journal.pdf20191007 Offentlig journal.pdfpdf178361
20191008 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191008 Offentlig journal.pdf20191008 Offentlig journal.pdfpdf182089
20191009 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191009 Offentlig journal.pdf20191009 Offentlig journal.pdfpdf177793
20191010 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191010 Offentlig journal.pdf20191010 Offentlig journal.pdfpdf196834
20191011 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191011 Offentlig journal.pdf20191011 Offentlig journal.pdfpdf182965
20191014 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191014 Offentlig journal.pdf20191014 Offentlig journal.pdfpdf187772
20191015 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191015 Offentlig journal.pdf20191015 Offentlig journal.pdfpdf187396
20191016 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191016 Offentlig journal.pdf20191016 Offentlig journal.pdfpdf171808
20191017 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191017 Offentlig journal.pdf20191017 Offentlig journal.pdfpdf188407
20191018 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191018 Offentlig journal.pdf20191018 Offentlig journal.pdfpdf177433
20191021 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191021 Offentlig journal.pdf20191021 Offentlig journal.pdfpdf176294
20191022 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191022 Offentlig journal.pdf20191022 Offentlig journal.pdfpdf190724
20191023 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191023 Offentlig journal.pdf20191023 Offentlig journal.pdfpdf186513
20191024 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191024 Offentlig journal.pdf20191024 Offentlig journal.pdfpdf180526
20191025 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191025 Offentlig journal.pdf20191025 Offentlig journal.pdfpdf177399
20191028 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191028 Offentlig journal.pdf20191028 Offentlig journal.pdfpdf177611
20191029 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191029 Offentlig journal.pdf20191029 Offentlig journal.pdfpdf182340
20191030 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191030 Offentlig journal.pdf20191030 Offentlig journal.pdfpdf182751
20191031 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191031 Offentlig journal.pdf20191031 Offentlig journal.pdfpdf178705


November

20191101 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191101 Offentlig journal.pdf20191101 Offentlig journal.pdfpdf190269
20191104 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191104 Offentlig journal.pdf20191104 Offentlig journal.pdfpdf174126
20191105 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191105 Offentlig journal.pdf20191105 Offentlig journal.pdfpdf174126
20191106 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191106 Offentlig journal.pdf20191106 Offentlig journal.pdfpdf183190
20191107 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191107 Offentlig journal.pdf20191107 Offentlig journal.pdfpdf174316
20191108-10 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191108-10 Offentlig journal.pdf20191108-10 Offentlig journal.pdfpdf163265
20191111 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191111 Offentlig journal.pdf20191111 Offentlig journal.pdfpdf158344
20191112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191112 - Offentlig journal.pdf20191112 - Offentlig journal.pdfpdf206390
20191113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191113 - Offentlig journal.pdf20191113 - Offentlig journal.pdfpdf182825
20191114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191114 - Offentlig journal.pdf20191114 - Offentlig journal.pdfpdf180277
20191115 20191117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191115 20191117 - Offentlig journal.pdf20191115 20191117 - Offentlig journal.pdfpdf179806
20191118 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191118 Offentlig journal.pdf20191118 Offentlig journal.pdfpdf185660
20191119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191119 - Offentlig journal.pdf20191119 - Offentlig journal.pdfpdf186314
20191120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191120 - Offentlig journal.pdf20191120 - Offentlig journal.pdfpdf190362
20191121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191121 - Offentlig journal.pdf20191121 - Offentlig journal.pdfpdf174730
20191122-20191124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191122-20191124 - Offentlig journal.pdf20191122-20191124 - Offentlig journal.pdfpdf187497
20191125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191125 - Offentlig journal.pdf20191125 - Offentlig journal.pdfpdf172044
20191126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191126 - Offentlig journal.pdf20191126 - Offentlig journal.pdfpdf193403
20191127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191127 - Offentlig journal.pdf20191127 - Offentlig journal.pdfpdf174704
20191128 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191128 - Offentlig journal.pdf20191128 - Offentlig journal.pdfpdf176922
20191129-20191201 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191129-20191201 - Offentlig journal.pdf20191129-20191201 - Offentlig journal.pdfpdf175403


Desember

20191202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191202 - Offentlig journal.pdf20191202 - Offentlig journal.pdfpdf175705
20191203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191203 - Offentlig journal.pdf20191203 - Offentlig journal.pdfpdf175379
20191204 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191204 - Offentlig journal.pdf20191204 - Offentlig journal.pdfpdf173146
20191205 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191205 - Offentlig journal.pdf20191205 - Offentlig journal.pdfpdf175848
20191206-20191208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191206-20191208 - Offentlig journal.pdf20191206-20191208 - Offentlig journal.pdfpdf171566
20191209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191209 - Offentlig journal.pdf20191209 - Offentlig journal.pdfpdf178816
20191210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191210 - Offentlig journal.pdf20191210 - Offentlig journal.pdfpdf185835
20191211 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191211 - Offentlig journal.pdf20191211 - Offentlig journal.pdfpdf182178
20191212 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191212 - Offentlig journal.pdf20191212 - Offentlig journal.pdfpdf180749
20191213-20191215 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191213-20191215 - Offentlig journal.pdf20191213-20191215 - Offentlig journal.pdfpdf180130
20191216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191216 - Offentlig journal.pdf20191216 - Offentlig journal.pdfpdf180813
20191217- Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191217- Offentlig journal.pdf20191217- Offentlig journal.pdfpdf193080
20191218 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191218 - Offentlig journal.pdf20191218 - Offentlig journal.pdfpdf172137
20191219 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191219 - Offentlig journal.pdf20191219 - Offentlig journal.pdfpdf187042
20191220-20191222 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191220-20191222 - Offentlig journal.pdf20191220-20191222 - Offentlig journal.pdfpdf178385
20191223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191223 - Offentlig journal.pdf20191223 - Offentlig journal.pdfpdf172879
20191224-20191226 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191224-20191226 - Offentlig journal.pdf20191224-20191226 - Offentlig journal.pdfpdf165884
20191227-20191230 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191227-20191230 - Offentlig journal.pdf20191227-20191230 - Offentlig journal.pdfpdf185035
20191231-20200101 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191231-20200101 - Offentlig journal.pdf20191231-20200101 - Offentlig journal.pdfpdf161130Fant du det du lette etter?