Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

 

Vi har postjournaler for inneværende år og fjoråret tilgjengelig på våre nettsider. Ved ønske om tidligere års postjournaler vennligst send en forespørsel til postmottak@sthf.no.

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@sthf.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i postjournalene - se oversikt lenger ned på siden.

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

 

Årets postjournaler

Januar

20201231-20210103 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20201231-20210103 - Offentlig journal.pdf20201231-20210103 - Offentlig journal.pdfpdf163279
20210104 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210104 -Offentlig journal.pdf20210104 -Offentlig journal.pdfpdf184780
20210105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210105 - Offentlig journal.pdf20210105 - Offentlig journal.pdfpdf168354
20210106 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210106 - Offentlig journal.pdf20210106 - Offentlig journal.pdfpdf202171
20210107 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210107 - Offentlig journal.pdf20210107 - Offentlig journal.pdfpdf183930
20210108-20210110 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210108-20210110 - Offentlig journal.pdf20210108-20210110 - Offentlig journal.pdfpdf197379
20210111 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210111 - Offentlig journal.pdf20210111 - Offentlig journal.pdfpdf198548
20210112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210112 - Offentlig journal.pdf20210112 - Offentlig journal.pdfpdf191169
20210113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210113 - Offentlig journal.pdf20210113 - Offentlig journal.pdfpdf192615
20210114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210114 - Offentlig journal.pdf20210114 - Offentlig journal.pdfpdf192289
20210115-20210117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210115-20210117 - Offentlig journal.pdf20210115-20210117 - Offentlig journal.pdfpdf184177
20210118 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210118 - Offentlig journal.pdf20210118 - Offentlig journal.pdfpdf189575
20210119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210119 - Offentlig journal.pdf20210119 - Offentlig journal.pdfpdf197967
20210120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210120 - Offentlig journal.pdf20210120 - Offentlig journal.pdfpdf216093
20210121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210121 - Offentlig journal.pdf20210121 - Offentlig journal.pdfpdf181512
20210122-20210124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210122-20210124 - Offentlig journal.pdf20210122-20210124 - Offentlig journal.pdfpdf217994
20210125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210125 - Offentlig journal.pdf20210125 - Offentlig journal.pdfpdf188037
20210126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210126 - Offentlig journal.pdf20210126 - Offentlig journal.pdfpdf191991
20210127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210127 - Offentlig journal.pdf20210127 - Offentlig journal.pdfpdf198866
20210128 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210128 - Offentlig journal.pdf20210128 - Offentlig journal.pdfpdf193162
20210129 - 20210131 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20210129 - 20210131 - Offentlig journal.pdf20210129 - 20210131 - Offentlig journal.pdfpdf192965Februar

20210201 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210201 -Offentlig journal.pdf20210201 -Offentlig journal.pdfpdf211785
20210202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210202 - Offentlig journal.pdf20210202 - Offentlig journal.pdfpdf207576
20210203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210203 - Offentlig journal.pdf20210203 - Offentlig journal.pdfpdf195198
20210204 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210204 - Offentlig journal.pdf20210204 - Offentlig journal.pdfpdf186975
20210205 - 20210207 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210205 - 20210207 - Offentlig journal.pdf20210205 - 20210207 - Offentlig journal.pdfpdf229768
20210208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210208 - Offentlig journal.pdf20210208 - Offentlig journal.pdfpdf202001
20210209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210209 - Offentlig journal.pdf20210209 - Offentlig journal.pdfpdf201658
20210210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210210 - Offentlig journal.pdf20210210 - Offentlig journal.pdfpdf190068
20210211 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210211 - Offentlig journal.pdf20210211 - Offentlig journal.pdfpdf204228
20210212 - 20210214 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210212 - 20210214 - Offentlig journal.pdf20210212 - 20210214 - Offentlig journal.pdfpdf203283
20210215 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210215 - Offentlig journal.pdf20210215 - Offentlig journal.pdfpdf190361
20210216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210216 - Offentlig journal.pdf20210216 - Offentlig journal.pdfpdf192646
20210217 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210217 - Offentlig journal.pdf20210217 - Offentlig journal.pdfpdf192643
20210218 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210218 - Offentlig journal.pdf20210218 - Offentlig journal.pdfpdf185275
20210219 20210220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210219 20210220 - Offentlig journal.pdf20210219 20210220 - Offentlig journal.pdfpdf198370
20210222 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210222 - Offentlig journal.pdf20210222 - Offentlig journal.pdfpdf225232
20210223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210223 - Offentlig journal.pdf20210223 - Offentlig journal.pdfpdf189737
20210224 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210224 - Offentlig journal.pdf20210224 - Offentlig journal.pdfpdf201695
20210225 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210225 - Offentlig journal.pdf20210225 - Offentlig journal.pdfpdf213033
20210226 20210228 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20210226 20210228 - Offentlig journal.pdf20210226 20210228 - Offentlig journal.pdfpdf185045Mars

20210301 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210301 - Offentlig journal.pdf20210301 - Offentlig journal.pdfpdf193121
20210302 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210302 - Offentlig journal.pdf20210302 - Offentlig journal.pdfpdf205167
20210303 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210303 - Offentlig journal.pdf20210303 - Offentlig journal.pdfpdf193267
20210304 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210304 - Offentlig journal.pdf20210304 - Offentlig journal.pdfpdf208459
20210305 20210307 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210305 20210307 - Offentlig journal.pdf20210305 20210307 - Offentlig journal.pdfpdf213030
20210308 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210308 - Offentlig journal.pdf20210308 - Offentlig journal.pdfpdf208642
20210309 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210309 - Offentlig journal.pdf20210309 - Offentlig journal.pdfpdf267273
20210310 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210310 - Offentlig journal.pdf20210310 - Offentlig journal.pdfpdf203565
20210311 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210311 - Offentlig journal.pdf20210311 - Offentlig journal.pdfpdf209516
20210312-20210314 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210312-20210314 - Offentlig journal.pdf20210312-20210314 - Offentlig journal.pdfpdf195849
20210315 - Offentlig joornal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210315 - Offentlig joornal.pdf20210315 - Offentlig joornal.pdfpdf229362
20210316 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210316 - Offentlig journal.pdf20210316 - Offentlig journal.pdfpdf194777
20210317 - 20210318 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210317 - 20210318 - Offentlig journal.pdf20210317 - 20210318 - Offentlig journal.pdfpdf254766
20210319 - 20210321 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210319 - 20210321 - Offentlig journal.pdf20210319 - 20210321 - Offentlig journal.pdfpdf208863
20210322 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210322 - Offentlig journal.pdf20210322 - Offentlig journal.pdfpdf208388
20210323 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210323 - Offentlig journal.pdf20210323 - Offentlig journal.pdfpdf197307
20210324 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210324 - Offentlig journal.pdf20210324 - Offentlig journal.pdfpdf252458
20210325 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210325 - Offentlig journal.pdf20210325 - Offentlig journal.pdfpdf232828
20210326 - 20210328 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210326 - 20210328 - Offentlig journal.pdf20210326 - 20210328 - Offentlig journal.pdfpdf231051
20210329 - 20210330 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20210329 - 20210330 - Offentlig journal.pdf20210329 - 20210330 - Offentlig journal.pdfpdf292590April

20210331- 20210411 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210331- 20210411 - Offentlig journal.pdf20210331- 20210411 - Offentlig journal.pdfpdf460067
20210412 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210412 - Offentlig journal.pdf20210412 - Offentlig journal.pdfpdf231606
20210413 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210413 - Offentlig journal.pdf20210413 - Offentlig journal.pdfpdf222582
20210414 - 20210415 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210414 - 20210415 - Offentlig journal.pdf20210414 - 20210415 - Offentlig journal.pdfpdf257739
20210416 - 20210418 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210416 - 20210418 - Offentlig journal.pdf20210416 - 20210418 - Offentlig journal.pdfpdf194666
20210419 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210419 - Offentlig journal.pdf20210419 - Offentlig journal.pdfpdf201364
20210420 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210420 - Offentlig journal.pdf20210420 - Offentlig journal.pdfpdf206823
20210421 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210421 - Offentlig journal.pdf20210421 - Offentlig journal.pdfpdf196923
20210422 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210422 - Offentlig journal.pdf20210422 - Offentlig journal.pdfpdf218671
20210423 - 20210425 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210423 - 20210425 - Offentlig journal.pdf20210423 - 20210425 - Offentlig journal.pdfpdf194710
20210426 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210426 - Offentlig journal.pdf20210426 - Offentlig journal.pdfpdf207963
20210427 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210427 - Offentlig journal.pdf20210427 - Offentlig journal.pdfpdf193369
20210428-20210429 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210428-20210429 - Offentlig journal.pdf20210428-20210429 - Offentlig journal.pdfpdf231818
20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdf20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfpdf207708


Mai

20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdf20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfpdf207708
20210503 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210503 - Offentlig journal.pdf20210503 - Offentlig journal.pdfpdf224724
20210504 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210504 - Offentlig journal.pdf20210504 - Offentlig journal.pdfpdf204841
20210505 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210505 - Offentlig journal.pdf20210505 - Offentlig journal.pdfpdf201338
20210506 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210506 - Offentlig journal.pdf20210506 - Offentlig journal.pdfpdf206083
20210507-20210510 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210507-20210510 - Offentlig journal.pdf20210507-20210510 - Offentlig journal.pdfpdf262453
20210511-20210513 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210511-20210513 - Offentlig journal.pdf20210511-20210513 - Offentlig journal.pdfpdf289973
20210514-20210517 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210514-20210517 - Offentlig journal.pdf20210514-20210517 - Offentlig journal.pdfpdf188143
20210518 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210518 - Offentlig journal.pdf20210518 - Offentlig journal.pdfpdf210572
20210519 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210519 - Offentlig journal.pdf20210519 - Offentlig journal.pdfpdf206834
20210520 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210520 - Offentlig journal.pdf20210520 - Offentlig journal.pdfpdf210211
20210521-20210527 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210521-20210527 - Offentlig journal.pdf20210521-20210527 - Offentlig journal.pdfpdf335706
20210528-20210530 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210528-20210530 - Offentlig journal.pdf20210528-20210530 - Offentlig journal.pdfpdf197801
20210531 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210531 - Offentlig journal.pdf20210531 - Offentlig journal.pdfpdf218954
20210601 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20210601 - Offentlig journal.pdf20210601 - Offentlig journal.pdfpdf213457


Juni

20210601 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210601 - Offentlig journal.pdf20210601 - Offentlig journal.pdfpdf213457
20210602 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210602 - Offentlig journal.pdf20210602 - Offentlig journal.pdfpdf214589
20210603 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210603 -Offentlig journal.pdf20210603 -Offentlig journal.pdfpdf218503
20210604-20210606 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210604-20210606 - Offentlig journal.pdf20210604-20210606 - Offentlig journal.pdfpdf211463
20210607 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210607 - Offentlig journal.pdf20210607 - Offentlig journal.pdfpdf195809
20210608 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210608 - Offentlig journal.pdf20210608 - Offentlig journal.pdfpdf192815
20210609 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210609 - Offentlig journal.pdf20210609 - Offentlig journal.pdfpdf210214
20210610-20210613 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210610-20210613 - Offentlig journal.pdf20210610-20210613 - Offentlig journal.pdfpdf246538
20210614 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210614 - Offentlig journal.pdf20210614 - Offentlig journal.pdfpdf205214
20210615 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210615 - Offentlig journal.pdf20210615 - Offentlig journal.pdfpdf198731
20210616 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210616 - Offentlig journal.pdf20210616 - Offentlig journal.pdfpdf202672
20210617 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210617 - Offentlig journal.pdf20210617 - Offentlig journal.pdfpdf202952
20210618-2010620 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210618-2010620 - Offentlig journal.pdf20210618-2010620 - Offentlig journal.pdfpdf203855
20210621 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210621 - Offentlig journal.pdf20210621 - Offentlig journal.pdfpdf194874
20210622-20210623 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210622-20210623 - Offentlig journal.pdf20210622-20210623 - Offentlig journal.pdfpdf238175
20210624 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210624 - Offentlig journal.pdf20210624 - Offentlig journal.pdfpdf214745
20210625-20210627 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210625-20210627 - Offentlig journal.pdf20210625-20210627 - Offentlig journal.pdfpdf206634
20210628 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210628 - Offentlig journal.pdf20210628 - Offentlig journal.pdfpdf204778
20210629 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210629 - Offentlig journal.pdf20210629 - Offentlig journal.pdfpdf199874
20210630 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20210630 - Offentlig journal.pdf20210630 - Offentlig journal.pdfpdf197914


Juli

20210701 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210701 - Offentlig journal.pdf20210701 - Offentlig journal.pdfpdf190444
20210702-20210704 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210702-20210704 - Offentlig journal.pdf20210702-20210704 - Offentlig journal.pdfpdf199375
20210705 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210705 - Offentlig journal.pdf20210705 - Offentlig journal.pdfpdf324230
20210706 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210706 - Offentlig journal.pdf20210706 - Offentlig journal.pdfpdf190344
20210707 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210707 - Offentlig journal.pdf20210707 - Offentlig journal.pdfpdf327471
20210708 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210708 - Offentlig journal.pdf20210708 - Offentlig journal.pdfpdf318778
20210709-20210713 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210709-20210713 - Offentlig journal.pdf20210709-20210713 - Offentlig journal.pdfpdf236696
20210714 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210714 - Offentlig journal.pdf20210714 - Offentlig journal.pdfpdf180063
20210715 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210715 - Offentlig journal.pdf20210715 - Offentlig journal.pdfpdf178748
20210716-20210720 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210716-20210720 - Offentlig journal.pdf20210716-20210720 - Offentlig journal.pdfpdf242891
20210721 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210721 - Offentlig journal.pdf20210721 - Offentlig journal.pdfpdf176450
20210722 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210722 - Offentlig journal.pdf20210722 - Offentlig journal.pdfpdf185371
20210723-20210725 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210723-20210725 - Offentlig journal.pdf20210723-20210725 - Offentlig journal.pdfpdf185780
20210726-20210727 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210726-20210727 - Offentlig journal.pdf20210726-20210727 - Offentlig journal.pdfpdf197155
20210728 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210728 - Offentlig journal.pdf20210728 - Offentlig journal.pdfpdf191579
20210729 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210729 - Offentlig journal.pdf20210729 - Offentlig journal.pdfpdf180074
20210730-20210801 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20210730-20210801 - Offentlig journal.pdf20210730-20210801 - Offentlig journal.pdfpdf192691


August

20210802 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210802 - Offentlig journal.pdf20210802 - Offentlig journal.pdfpdf180657
20210803 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210803 - Offentlig journal.pdf20210803 - Offentlig journal.pdfpdf181961
20210804 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210804 - Offentlig journal.pdf20210804 - Offentlig journal.pdfpdf177431
20210805 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210805 - Offentlig journal.pdf20210805 - Offentlig journal.pdfpdf177518
20210806-20210808 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210806-20210808 - Offentlig journal.pdf20210806-20210808 - Offentlig journal.pdfpdf179046
20210809 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210809 - Offentlig journal.pdf20210809 - Offentlig journal.pdfpdf174384
20210810 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210810 - Offentlig journal.pdf20210810 - Offentlig journal.pdfpdf187838
20210811 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210811 - Offentlig journal.pdf20210811 - Offentlig journal.pdfpdf180671
20210812-20210815 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210812-20210815 - Offentlig journal.pdf20210812-20210815 - Offentlig journal.pdfpdf198949
20210816 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210816 - Offentlig journal.pdf20210816 - Offentlig journal.pdfpdf200432
20210817 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210817 - Offentlig journal.pdf20210817 - Offentlig journal.pdfpdf188387
20210818 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210818 - Offentlig journal.pdf20210818 - Offentlig journal.pdfpdf196019
20210819 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210819 - Offentlig journal.pdf20210819 - Offentlig journal.pdfpdf199630
20210820-20210822 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210820-20210822 - Offentlig journal.pdf20210820-20210822 - Offentlig journal.pdfpdf190348
20210823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210823 - Offentlig journal.pdf20210823 - Offentlig journal.pdfpdf198059
20210824 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210824 - Offentlig journal.pdf20210824 - Offentlig journal.pdfpdf185311
20210825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210825 - Offentlig journal.pdf20210825 - Offentlig journal.pdfpdf199759
20210826 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210826 - Offentlig journal.pdf20210826 - Offentlig journal.pdfpdf203874
20210827-20210830 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20210827-20210830 - Offentlig journal.pdf20210827-20210830 - Offentlig journal.pdfpdf240688


September

20210831-20210901 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210831-20210901 - Offentlig journal.pdf20210831-20210901 - Offentlig journal.pdfpdf228421
20210902 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210902 - Offentlig journal.pdf20210902 - Offentlig journal.pdfpdf187184
20210903-20210905 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210903-20210905 - Offentlig journal.pdf20210903-20210905 - Offentlig journal.pdfpdf190646
20210906 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210906 - Offentlig journal.pdf20210906 - Offentlig journal.pdfpdf209586
20210907 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210907 - Offentlig journal.pdf20210907 - Offentlig journal.pdfpdf211378
20210908 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210908 - Offentlig journal.pdf20210908 - Offentlig journal.pdfpdf195248
20210909 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210909 - Offentlig journal.pdf20210909 - Offentlig journal.pdfpdf193494
20210910-20210912 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210910-20210912 - Offentlig journal.pdf20210910-20210912 - Offentlig journal.pdfpdf210617
20210913 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210913 - Offentlig journal.pdf20210913 - Offentlig journal.pdfpdf199757
20210914 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210914 - Offentlig journal.pdf20210914 - Offentlig journal.pdfpdf224512
20210915 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210915 - Offentlig journal.pdf20210915 - Offentlig journal.pdfpdf215530
20210916 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210916 - Offentlig journal.pdf20210916 - Offentlig journal.pdfpdf210090
20210917-20210920 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210917-20210920 - Offentlig journal.pdf20210917-20210920 - Offentlig journal.pdfpdf252728
20210921 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210921 - Offentlig journal.pdf20210921 - Offentlig journal.pdfpdf200948
20210922 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210922 - Offentlig journal.pdf20210922 - Offentlig journal.pdfpdf204292
20210923-20210926 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210923-20210926 -Offentlig journal.pdf20210923-20210926 -Offentlig journal.pdfpdf225629
20210927 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210927 - Offentlig journal.pdf20210927 - Offentlig journal.pdfpdf187677
20210928 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210928 - Offentlig journal.pdf20210928 - Offentlig journal.pdfpdf206803
20210929 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210929 - Offentlig journal.pdf20210929 - Offentlig journal.pdfpdf217817
20210930 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20210930 - Offentlig journal.pdf20210930 - Offentlig journal.pdfpdf204887


Oktober

20211001-20211003 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211001-20211003 - Offentlig journal.pdf20211001-20211003 - Offentlig journal.pdfpdf205086
20211004 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211004 - Offentlig journal.pdf20211004 - Offentlig journal.pdfpdf196540
20211005 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211005 - Offentlig journal.pdf20211005 - Offentlig journal.pdfpdf198549
20211006 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211006 - Offentlig journal.pdf20211006 - Offentlig journal.pdfpdf214603
20211007 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211007 - Offentlig journal.pdf20211007 - Offentlig journal.pdfpdf209643
20211008-20211010 - Offentlig jorunal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211008-20211010 - Offentlig jorunal.pdf20211008-20211010 - Offentlig jorunal.pdfpdf216296
20211011 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211011 -Offentlig journal.pdf20211011 -Offentlig journal.pdfpdf216552
20211012 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211012 - Offentlig journal.pdf20211012 - Offentlig journal.pdfpdf185601
20211013 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211013 - Offentlig journal.pdf20211013 - Offentlig journal.pdfpdf193077
20211014 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/okt/20211014 - Offentlig journal.pdf20211014 - Offentlig journal.pdfpdf188092


November


Desember 

Fjorårets postjournaler

Januar

20200102 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200102 - Offentlig journal.pdf20200102 - Offentlig journal.pdfpdf177628
20200103-20200105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200103-20200105 - Offentlig journal.pdf20200103-20200105 - Offentlig journal.pdfpdf169682
20200106 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200106 - Offentlig journal.pdf20200106 - Offentlig journal.pdfpdf172553
20200107 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200107 - Offentlig journal.pdf20200107 - Offentlig journal.pdfpdf182070
20200108 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200108 - Offentlig journal.pdf20200108 - Offentlig journal.pdfpdf185130
20200109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200109 - Offentlig journal.pdf20200109 - Offentlig journal.pdfpdf196294
20200110-20200112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200110-20200112 - Offentlig journal.pdf20200110-20200112 - Offentlig journal.pdfpdf191863
20200113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200113 - Offentlig journal.pdf20200113 - Offentlig journal.pdfpdf178180
20200114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200114 - Offentlig journal.pdf20200114 - Offentlig journal.pdfpdf186120
20200115 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200115 - Offentlig journal.pdf20200115 - Offentlig journal.pdfpdf195595
20200116 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200116 - Offentlig journal.pdf20200116 - Offentlig journal.pdfpdf192785
20200117-20200119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200117-20200119 - Offentlig journal.pdf20200117-20200119 - Offentlig journal.pdfpdf196743
20200120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200120 - Offentlig journal.pdf20200120 - Offentlig journal.pdfpdf201668
20200121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200121 - Offentlig journal.pdf20200121 - Offentlig journal.pdfpdf200125
20200122 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200122 - Offentlig journal.pdf20200122 - Offentlig journal.pdfpdf188270
20200123 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200123 - Offentlig journal.pdf20200123 - Offentlig journal.pdfpdf196426
20200124 - 20200126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200124 - 20200126 - Offentlig journal.pdf20200124 - 20200126 - Offentlig journal.pdfpdf198643
20200127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200127 - Offentlig journal.pdf20200127 - Offentlig journal.pdfpdf196662
20200128 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200128 - Offentlig journal.pdf20200128 - Offentlig journal.pdfpdf206213
20200129 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200129 - Offentlig journal.pdf20200129 - Offentlig journal.pdfpdf195912
20200130 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200130 - Offentlig journal.pdf20200130 - Offentlig journal.pdfpdf206002
20200131-20200202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20200131-20200202 - Offentlig journal.pdf20200131-20200202 - Offentlig journal.pdfpdf184683


Februar

20200203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200203 - Offentlig journal.pdf20200203 - Offentlig journal.pdfpdf201978
20200204 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200204 - Offentlig journal.pdf20200204 - Offentlig journal.pdfpdf202101
20200205 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200205 - Offentlig journal.pdf20200205 - Offentlig journal.pdfpdf196190
20200206 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200206 - Offentlig journal.pdf20200206 - Offentlig journal.pdfpdf196861
20200207-20200209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200207-20200209 - Offentlig journal.pdf20200207-20200209 - Offentlig journal.pdfpdf191465
20200210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200210 - Offentlig journal.pdf20200210 - Offentlig journal.pdfpdf196352
20200211 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200211 - Offentlig journal.pdf20200211 - Offentlig journal.pdfpdf206619
20200213 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200213 - Offentlig journal.pdf20200213 - Offentlig journal.pdfpdf201295
20200214-20200216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200214-20200216 - Offentlig journal.pdf20200214-20200216 - Offentlig journal.pdfpdf205912
20200217 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200217 - Offentlig journal.pdf20200217 - Offentlig journal.pdfpdf194696
20200218 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200218 - Offentlig journal.pdf20200218 - Offentlig journal.pdfpdf192849
20200219 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200219 - Offentlig journal.pdf20200219 - Offentlig journal.pdfpdf192909
20200220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200220 - Offentlig journal.pdf20200220 - Offentlig journal.pdfpdf204694
20200221-20200223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200221-20200223 - Offentlig journal.pdf20200221-20200223 - Offentlig journal.pdfpdf202175
20200226 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200226 - Offentlig journal.pdf20200226 - Offentlig journal.pdfpdf199160
20200227 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200227 - Offentlig journal.pdf20200227 - Offentlig journal.pdfpdf204040
20200228-20200301 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20200228-20200301 - Offentlig journal.pdf20200228-20200301 - Offentlig journal.pdfpdf204177Mars

20200302 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200302 - Offentlig journal.pdf20200302 - Offentlig journal.pdfpdf197188
20200303 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200303 - Offentlig journal.pdf20200303 - Offentlig journal.pdfpdf164298
20200304 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200304 - Offentlig journal.pdf20200304 - Offentlig journal.pdfpdf203043
20200305 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200305 - Offentlig journal.pdf20200305 - Offentlig journal.pdfpdf207198
20200306 - 20200308 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200306 - 20200308 - Offentlig journal.pdf20200306 - 20200308 - Offentlig journal.pdfpdf185178
20200309 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200309 - Offentlig journal.pdf20200309 - Offentlig journal.pdfpdf159921
20200310 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200310 - Offentlig journal.pdf20200310 - Offentlig journal.pdfpdf197929
20200311 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200311 - Offentlig journal.pdf20200311 - Offentlig journal.pdfpdf198706
20200312 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200312 - Offentlig journal.pdf20200312 - Offentlig journal.pdfpdf192177
20200313-20200315 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200313-20200315 - Offentlig journal.pdf20200313-20200315 - Offentlig journal.pdfpdf181171
20200316-20200317 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200316-20200317 - Offentlig journal.pdf20200316-20200317 - Offentlig journal.pdfpdf240458
20200318 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200318 - Offentlig journal.pdf20200318 - Offentlig journal.pdfpdf196240
20200319 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200319 - Offentlig journal.pdf20200319 - Offentlig journal.pdfpdf222122
20200323 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200323 - Offentlig journal.pdf20200323 - Offentlig journal.pdfpdf187658
20200324 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200324 - Offentlig journal.pdf20200324 - Offentlig journal.pdfpdf205777
20200326 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200326 - Offentlig journal.pdf20200326 - Offentlig journal.pdfpdf205261
20200327-20200329 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200327-20200329 - Offentlig journal.pdf20200327-20200329 - Offentlig journal.pdfpdf191602
20200330 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200330 - Offentlig journal.pdf20200330 - Offentlig journal.pdfpdf177776
20200331 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20200331 - Offentlig journal.pdf20200331 - Offentlig journal.pdfpdf216545
2020320-20200322 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/2020320-20200322 - Offentlig journal.pdf2020320-20200322 - Offentlig journal.pdfpdf202482
2020325 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/2020325 - Offentlig journal.pdf2020325 - Offentlig journal.pdfpdf184677


April

20200401 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200401 - Offentlig journal.pdf20200401 - Offentlig journal.pdfpdf206813
20200402 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200402 - Offentlig journal.pdf20200402 - Offentlig journal.pdfpdf211264
20200403-20200405 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200403-20200405 - Offentlig journal.pdf20200403-20200405 - Offentlig journal.pdfpdf215410
20200406 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200406 - Offentlig journal.pdf20200406 - Offentlig journal.pdfpdf204090
20200407 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200407 - Offentlig journal.pdf20200407 - Offentlig journal.pdfpdf188997
20200408-20200410 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200408-20200410 - Offentlig journal.pdf20200408-20200410 - Offentlig journal.pdfpdf184880
20200410-20200413 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200410-20200413 - Offentlig journal.pdf20200410-20200413 - Offentlig journal.pdfpdf150927
20200414-20200415 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200414-20200415 - Offentlig journal.pdf20200414-20200415 - Offentlig journal.pdfpdf258696
20200416 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200416 - Offentlig journal.pdf20200416 - Offentlig journal.pdfpdf208737
20200417-20200419 - Offentlig_ journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200417-20200419 - Offentlig_ journal.pdf20200417-20200419 - Offentlig_ journal.pdfpdf183043
20200420 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200420 - Offentlig journal.pdf20200420 - Offentlig journal.pdfpdf196715
20200421 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200421 - Offentlig journal.pdf20200421 - Offentlig journal.pdfpdf193048
20200422 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200422 - Offentlig journal.pdf20200422 - Offentlig journal.pdfpdf190106
20200423 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200423 - Offentlig journal.pdf20200423 - Offentlig journal.pdfpdf187287
20200424-20200426 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200424-20200426 - Offentlig journal.pdf20200424-20200426 - Offentlig journal.pdfpdf196735
20200427 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200427 - Offentlig journal.pdf20200427 - Offentlig journal.pdfpdf197359
20200428 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200428 - Offentlig journal.pdf20200428 - Offentlig journal.pdfpdf195228
20200429 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200429 - Offentlig journal.pdf20200429 - Offentlig journal.pdfpdf196855
20200430-20200503 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20200430-20200503 - Offentlig journal.pdf20200430-20200503 - Offentlig journal.pdfpdf195363


Mai

20200504 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200504 - Offentlig journal.pdf20200504 - Offentlig journal.pdfpdf203098
20200505 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200505 - Offentlig journal.pdf20200505 - Offentlig journal.pdfpdf214373
20200506 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200506 - Offentlig journal.pdf20200506 - Offentlig journal.pdfpdf189241
20200507 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200507 - Offentlig journal.pdf20200507 - Offentlig journal.pdfpdf210965
20200508-20200510 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200508-20200510 - Offentlig journal.pdf20200508-20200510 - Offentlig journal.pdfpdf187043
20200511 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200511 - Offentlig journal.pdf20200511 - Offentlig journal.pdfpdf193674
20200512 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200512 - Offentlig journal.pdf20200512 - Offentlig journal.pdfpdf204331
20200513 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200513 - Offentlig journal.pdf20200513 - Offentlig journal.pdfpdf198503
20200514 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200514 - Offentlig journal.pdf20200514 - Offentlig journal.pdfpdf204794
20200515-20200517 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200515-20200517 - Offentlig journal.pdf20200515-20200517 - Offentlig journal.pdfpdf185769
20200518 - Offentlig jorunal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200518 - Offentlig jorunal.pdf20200518 - Offentlig jorunal.pdfpdf199653
20200519 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200519 - Offentlig journal.pdf20200519 - Offentlig journal.pdfpdf187265
20200520-20200521 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200520-20200521 - Offentlig journal.pdf20200520-20200521 - Offentlig journal.pdfpdf207853
20200522-20200524 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200522-20200524 - Offentlig journal.pdf20200522-20200524 - Offentlig journal.pdfpdf182471
20200525 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200525 - Offentlig journal.pdf20200525 - Offentlig journal.pdfpdf209622
20200526 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200526 - Offentlig journal.pdf20200526 - Offentlig journal.pdfpdf205935
20200527 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200527 - Offentlig journal.pdf20200527 - Offentlig journal.pdfpdf211465
20200528 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200528 - Offentlig journal.pdf20200528 - Offentlig journal.pdfpdf208144
20200529-20200601 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20200529-20200601 - Offentlig journal.pdf20200529-20200601 - Offentlig journal.pdfpdf185499


Juni

20200602 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200602 - Offentlig journal.pdf20200602 - Offentlig journal.pdfpdf194114
20200603 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200603 - Offentlig journal.pdf20200603 - Offentlig journal.pdfpdf202243
20200604 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200604 - Offentlig journal.pdf20200604 - Offentlig journal.pdfpdf195986
20200605-20200607 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200605-20200607 - Offentlig journal.pdf20200605-20200607 - Offentlig journal.pdfpdf182272
20200608 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200608 - Offentlig journal.pdf20200608 - Offentlig journal.pdfpdf193524
20200609 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200609 - Offentlig journal.pdf20200609 - Offentlig journal.pdfpdf191121
20200610 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200610 - Offentlig journal.pdf20200610 - Offentlig journal.pdfpdf185632
20200611 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200611 - Offentlig journal.pdf20200611 - Offentlig journal.pdfpdf199724
20200612-20200616 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200612-20200616 - Offentlig journal.pdf20200612-20200616 - Offentlig journal.pdfpdf255420
20200617 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200617 - Offentlig journal.pdf20200617 - Offentlig journal.pdfpdf195494
20200618 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200618 - Offentlig journal.pdf20200618 - Offentlig journal.pdfpdf198989
20200619-20200621 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200619-20200621 - Offentlig journal.pdf20200619-20200621 - Offentlig journal.pdfpdf189770
20200622 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200622 - Offentlig journal.pdf20200622 - Offentlig journal.pdfpdf187221
20200623 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200623 - Offentlig journal.pdf20200623 - Offentlig journal.pdfpdf201483
20200624 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200624 - Offentlig journal.pdf20200624 - Offentlig journal.pdfpdf190902
20200625 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200625 - Offentlig journal.pdf20200625 - Offentlig journal.pdfpdf182035
20200626-20200628 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200626-20200628 - Offentlig journal.pdf20200626-20200628 - Offentlig journal.pdfpdf189507
20200629 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200629 - Offentlig journal.pdf20200629 - Offentlig journal.pdfpdf188998
20200630 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20200630 - Offentlig journal.pdf20200630 - Offentlig journal.pdfpdf188466


Juli

20200701 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200701 - Offentlig journal.pdf20200701 - Offentlig journal.pdfpdf189588
20200702 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200702 - Offentlig journal.pdf20200702 - Offentlig journal.pdfpdf188364
20200703-20200705 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200703-20200705 - Offentlig journal.pdf20200703-20200705 - Offentlig journal.pdfpdf192276
20200706 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200706 - Offentlig journal.pdf20200706 - Offentlig journal.pdfpdf188875
20200707 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200707 - Offentlig journal.pdf20200707 - Offentlig journal.pdfpdf190129
20200708-20200712 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200708-20200712 - Offentlig journal.pdf20200708-20200712 - Offentlig journal.pdfpdf221352
20200713 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200713 - Offentlig journal.pdf20200713 - Offentlig journal.pdfpdf207032
20200714 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200714 - Offentlig journal.pdf20200714 - Offentlig journal.pdfpdf186269
20200715 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200715 - Offentlig journal.pdf20200715 - Offentlig journal.pdfpdf184462
20200716 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200716 - Offentlig journal.pdf20200716 - Offentlig journal.pdfpdf184561
20200717-20200719 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200717-20200719 - Offentlig journal.pdf20200717-20200719 - Offentlig journal.pdfpdf173515
20200720 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200720 - Offentlig journal.pdf20200720 - Offentlig journal.pdfpdf172795
20200721 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200721 - Offentlig journal.pdf20200721 - Offentlig journal.pdfpdf177943
20200722-20200723 - offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200722-20200723 - offentlig journal.pdf20200722-20200723 - offentlig journal.pdfpdf179911
20200724-20200726 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200724-20200726 - Offentlig journal.pdf20200724-20200726 - Offentlig journal.pdfpdf176302
20200727 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200727 - Offentlig journal.pdf20200727 - Offentlig journal.pdfpdf173501
20200728 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200728 - Offentlig journal.pdf20200728 - Offentlig journal.pdfpdf181920
20200729 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200729 - Offentlig journal.pdf20200729 - Offentlig journal.pdfpdf171446
20200730 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20200730 - Offentlig journal.pdf20200730 - Offentlig journal.pdfpdf174802


August

20200827 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200827 - Offentlig journal.pdf20200827 - Offentlig journal.pdfpdf190649
20200828-20200830 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200828-20200830 - Offentlig journal.pdf20200828-20200830 - Offentlig journal.pdfpdf187127
20200831 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200831 - Offentlig journal.pdf20200831 - Offentlig journal.pdfpdf185965
20200805 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200805 - Offentlig journal.pdf20200805 - Offentlig journal.pdfpdf193540
20200806 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200806 - Offentlig journal.pdf20200806 - Offentlig journal.pdfpdf180342
20200807-20200809 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200807-20200809 - Offentlig journal.pdf20200807-20200809 - Offentlig journal.pdfpdf175868
20200810 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200810 - Offentlig journal.pdf20200810 - Offentlig journal.pdfpdf176433
20200812-20200813 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200812-20200813 - Offentlig journal.pdf20200812-20200813 - Offentlig journal.pdfpdf223608
20200814-20200816 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200814-20200816 - Offentlig journal.pdf20200814-20200816 - Offentlig journal.pdfpdf207685
20200817 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200817 - Offentlig journal.pdf20200817 - Offentlig journal.pdfpdf182647
20200818 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200818 - Offentlig journal.pdf20200818 - Offentlig journal.pdfpdf187710
20200819 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200819 - Offentlig journal.pdf20200819 - Offentlig journal.pdfpdf186823
20200820 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200820 - Offentlig journal.pdf20200820 - Offentlig journal.pdfpdf192295
20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200821-20200823 - Offentlig journal.pdf20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfpdf182896
20200825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200825 - Offentlig journal.pdf20200825 - Offentlig journal.pdfpdf192594
20200826 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200826 - Offentlig journal.pdf20200826 - Offentlig journal.pdfpdf187395
20200731-20200802 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200731-20200802 - Offentlig journal.pdf20200731-20200802 - Offentlig journal.pdfpdf173040
20200803 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200803 - Offentlig journal.pdf20200803 - Offentlig journal.pdfpdf168643
20200804 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20200804 - Offentlig journal.pdf20200804 - Offentlig journal.pdfpdf181449


September

20200901 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200901 - Offentlig journal.pdf20200901 - Offentlig journal.pdfpdf197410
20200902 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200902 - Offentlig journal.pdf20200902 - Offentlig journal.pdfpdf201113
20200903 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200903 - Offentlig journal.pdf20200903 - Offentlig journal.pdfpdf184630
20200904-20200906 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200904-20200906 - Offentlig journal.pdf20200904-20200906 - Offentlig journal.pdfpdf185136
20200907 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200907 - Offentlig journal.pdf20200907 - Offentlig journal.pdfpdf181400
20200908 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200908 - Offentlig journal.pdf20200908 - Offentlig journal.pdfpdf189302
20200909 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200909 - Offentlig journal.pdf20200909 - Offentlig journal.pdfpdf189066
20200910 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200910 - Offentlig journal.pdf20200910 - Offentlig journal.pdfpdf198782
20200911-20200913 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200911-20200913 - Offentlig journal.pdf20200911-20200913 - Offentlig journal.pdfpdf211828
20200914 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200914 - Offentlig journal.pdf20200914 - Offentlig journal.pdfpdf190205
20200915 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200915 - Offentlig journal.pdf20200915 - Offentlig journal.pdfpdf186389
20200916 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200916 - Offentlig journal.pdf20200916 - Offentlig journal.pdfpdf176429
20200917 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200917 - Offentlig journal.pdf20200917 - Offentlig journal.pdfpdf182979
20200918-20200920 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200918-20200920 - Offentlig journal.pdf20200918-20200920 - Offentlig journal.pdfpdf187697
20200921 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200921 - Offentlig journal.pdf20200921 - Offentlig journal.pdfpdf192632
20200922 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200922 - Offentlig journal.pdf20200922 - Offentlig journal.pdfpdf188979
20200923 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200923 - Offentlig journal.pdf20200923 - Offentlig journal.pdfpdf189039
20200924 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200924 - Offentlig journal.pdf20200924 - Offentlig journal.pdfpdf178364
20200925-20200927 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200925-20200927 - Offentlig journal.pdf20200925-20200927 - Offentlig journal.pdfpdf179722
20200928 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200928 - Offentlig journal.pdf20200928 - Offentlig journal.pdfpdf189303
20200929 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200929 - Offentlig journal.pdf20200929 - Offentlig journal.pdfpdf189717
20200930 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20200930 - Offentlig journal.pdf20200930 - Offentlig journal.pdfpdf189457


Oktober

20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20200821-20200823 - Offentlig journal.pdf20200821-20200823 - Offentlig journal.pdfpdf182896
20200825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20200825 - Offentlig journal.pdf20200825 - Offentlig journal.pdfpdf192594
20200826 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20200826 - Offentlig journal.pdf20200826 - Offentlig journal.pdfpdf187395
20200827 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20200827 - Offentlig journal.pdf20200827 - Offentlig journal.pdfpdf190649
20201001 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201001 - Offentlig journal.pdf20201001 - Offentlig journal.pdfpdf197248
20201002-20201004 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201002-20201004 - Offentlig journal.pdf20201002-20201004 - Offentlig journal.pdfpdf180024
20201005 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201005 - Offentlig journal.pdf20201005 - Offentlig journal.pdfpdf188501
20201006 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201006 - Offentlig journal.pdf20201006 - Offentlig journal.pdfpdf192687
20201007 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201007 - Offentlig journal.pdf20201007 - Offentlig journal.pdfpdf189698
20201008 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201008 - Offentlig journal.pdf20201008 - Offentlig journal.pdfpdf228002
20201009-20201011 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201009-20201011 - Offentlig journal.pdf20201009-20201011 - Offentlig journal.pdfpdf187314
20201012 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201012 - Offentlig journal.pdf20201012 - Offentlig journal.pdfpdf245723
20201013 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201013 - Offentlig journal.pdf20201013 - Offentlig journal.pdfpdf190746
20201014 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201014 - Offentlig journal.pdf20201014 - Offentlig journal.pdfpdf199823
20201015 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201015 - Offentlig journal.pdf20201015 - Offentlig journal.pdfpdf202464
20201016-20201018 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201016-20201018 - Offentlig journal.pdf20201016-20201018 - Offentlig journal.pdfpdf187132
20201019 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201019 - Offentlig journal.pdf20201019 - Offentlig journal.pdfpdf189190
20201020 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201020 - Offentlig journal.pdf20201020 - Offentlig journal.pdfpdf190971
20201021 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201021 - Offentlig journal.pdf20201021 - Offentlig journal.pdfpdf185781
20201022 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201022 - Offentlig journal.pdf20201022 - Offentlig journal.pdfpdf207940
20201023-20201025 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201023-20201025 - Offentlig journal.pdf20201023-20201025 - Offentlig journal.pdfpdf191535
20201026 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201026 - Offentlig journal.pdf20201026 - Offentlig journal.pdfpdf202117
20201027-20201028 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201027-20201028 - Offentlig journal.pdf20201027-20201028 - Offentlig journal.pdfpdf219364
20201029 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201029 - Offentlig journal.pdf20201029 - Offentlig journal.pdfpdf182720
20201030-20201101 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20201030-20201101 - Offentlig journal.pdf20201030-20201101 - Offentlig journal.pdfpdf195339


November

20201103 - offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201103 - offentlig journal.pdf20201103 - offentlig journal.pdfpdf198263
20201104 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201104 - Offentlig journal.pdf20201104 - Offentlig journal.pdfpdf189305
20201105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201105 - Offentlig journal.pdf20201105 - Offentlig journal.pdfpdf199630
20201106-20201108 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201106-20201108 - Offentlig journal.pdf20201106-20201108 - Offentlig journal.pdfpdf197651
20201109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201109 - Offentlig journal.pdf20201109 - Offentlig journal.pdfpdf188436
20201110 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201110 - Offentlig journal.pdf20201110 - Offentlig journal.pdfpdf190214
20201111 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201111 - Offentlig journal.pdf20201111 - Offentlig journal.pdfpdf198691
20201112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201112 - Offentlig journal.pdf20201112 - Offentlig journal.pdfpdf201387
20201113-20201115 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201113-20201115 - Offentlig journal.pdf20201113-20201115 - Offentlig journal.pdfpdf192922
20201116 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201116 - Offentlig journal.pdf20201116 - Offentlig journal.pdfpdf198949
20201117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201117 - Offentlig journal.pdf20201117 - Offentlig journal.pdfpdf220716
20201118 - Offentlig Journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201118 - Offentlig Journal.pdf20201118 - Offentlig Journal.pdfpdf201202
20201119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201119 - Offentlig journal.pdf20201119 - Offentlig journal.pdfpdf199158
20201120-20201122 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201120-20201122 - Offentlig journal.pdf20201120-20201122 - Offentlig journal.pdfpdf216648
20201123 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201123 - Offentlig journal.pdf20201123 - Offentlig journal.pdfpdf205014
20201124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201124 - Offentlig journal.pdf20201124 - Offentlig journal.pdfpdf182882
20201125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201125 - Offentlig journal.pdf20201125 - Offentlig journal.pdfpdf180271
20201126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201126 - Offentlig journal.pdf20201126 - Offentlig journal.pdfpdf202579
20201127-20201129 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201127-20201129 - Offentlig journal.pdf20201127-20201129 - Offentlig journal.pdfpdf175704
20201130 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20201130 - Offentlig journal.pdf20201130 - Offentlig journal.pdfpdf198811


Desember

20201201 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201201 - Offentlig journal.pdf20201201 - Offentlig journal.pdfpdf196278
20201202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201202 - Offentlig journal.pdf20201202 - Offentlig journal.pdfpdf190100
20201203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201203 - Offentlig journal.pdf20201203 - Offentlig journal.pdfpdf196755
20201204-20201206 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201204-20201206 - Offentlig journal.pdf20201204-20201206 - Offentlig journal.pdfpdf174732
20201207 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201207 - Offentlig journal.pdf20201207 - Offentlig journal.pdfpdf200902
20201208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201208 - Offentlig journal.pdf20201208 - Offentlig journal.pdfpdf208716
20201209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201209 - Offentlig journal.pdf20201209 - Offentlig journal.pdfpdf202107
20201210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201210 - Offentlig journal.pdf20201210 - Offentlig journal.pdfpdf195980
20201211-20201213 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201211-20201213 - Offentlig journal.pdf20201211-20201213 - Offentlig journal.pdfpdf184690
20201214 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201214 - Offentlig journal.pdf20201214 - Offentlig journal.pdfpdf199223
20201215 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201215 - Offentlig journal.pdf20201215 - Offentlig journal.pdfpdf207884
20201216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201216 - Offentlig journal.pdf20201216 - Offentlig journal.pdfpdf218390
20201217 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201217 - Offentlig journal.pdf20201217 - Offentlig journal.pdfpdf194839
20201218 - 20201220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201218 - 20201220 - Offentlig journal.pdf20201218 - 20201220 - Offentlig journal.pdfpdf219566
20201221 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201221 - Offentlig journal.pdf20201221 - Offentlig journal.pdfpdf189395
20201222 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201222 - Offentlig journal.pdf20201222 - Offentlig journal.pdfpdf215965
20201223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201223 - Offentlig journal.pdf20201223 - Offentlig journal.pdfpdf203458
20201224-20201227 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201224-20201227 - Offentlig journal.pdf20201224-20201227 - Offentlig journal.pdfpdf165519
20201228-20201229 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201228-20201229 - Offentlig journal.pdf20201228-20201229 - Offentlig journal.pdfpdf187341
20201230 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201230 - Offentlig journal.pdf20201230 - Offentlig journal.pdfpdf177194
20201231-20210103 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20201231-20210103 - Offentlig journal.pdf20201231-20210103 - Offentlig journal.pdfpdf163279Fant du det du lette etter?