HELSENORGE

Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

 

Vi har postjournaler for inneværende år og fjoråret tilgjengelig på våre nettsider. Ved ønske om tidligere års postjournaler vennligst send en forespørsel til postmottak@sthf.no.

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@sthf.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i postjournalene - se oversikt lenger ned på siden.

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

 

Årets postjournaler

Januar

20211230-20220102 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20211230-20220102 - Offentlig journal.pdf20211230-20220102 - Offentlig journal.pdfpdf176956
20220103 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220103 - Offentlig journal.pdf20220103 - Offentlig journal.pdfpdf182215
20220104 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220104 - Offentlig journal.pdf20220104 - Offentlig journal.pdfpdf207333
20220105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220105 - Offentlig journal.pdf20220105 - Offentlig journal.pdfpdf195263
20220106 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220106 -Offentlig journal.pdf20220106 -Offentlig journal.pdfpdf195704
20220107-20220109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220107-20220109 - Offentlig journal.pdf20220107-20220109 - Offentlig journal.pdfpdf195042
20220110 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220110 - Offentlig journal.pdf20220110 - Offentlig journal.pdfpdf201379
20220111 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220111 - Offentlig journal.pdf20220111 - Offentlig journal.pdfpdf207200
20220112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220112 - Offentlig journal.pdf20220112 - Offentlig journal.pdfpdf202901
20220113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220113 - Offentlig journal.pdf20220113 - Offentlig journal.pdfpdf198679
20220114-20220116 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220114-20220116 - Offentlig journal.pdf20220114-20220116 - Offentlig journal.pdfpdf206042
20220117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220117 - Offentlig journal.pdf20220117 - Offentlig journal.pdfpdf210614
20220118 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220118 - Offentlig journal.pdf20220118 - Offentlig journal.pdfpdf206589
20220119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220119 - Offentlig journal.pdf20220119 - Offentlig journal.pdfpdf239741
20220120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220120 - Offentlig journal.pdf20220120 - Offentlig journal.pdfpdf199486
20220121-20220123 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220121-20220123 - Offentlig journal.pdf20220121-20220123 - Offentlig journal.pdfpdf205625
20220124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220124 - Offentlig journal.pdf20220124 - Offentlig journal.pdfpdf200652
20220125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220125 - Offentlig journal.pdf20220125 - Offentlig journal.pdfpdf199306
20220126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220126 - Offentlig journal.pdf20220126 - Offentlig journal.pdfpdf202498
20220127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220127 - Offentlig journal.pdf20220127 - Offentlig journal.pdfpdf217896
20220128-20220130 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20220128-20220130 - Offentlig journal.pdf20220128-20220130 - Offentlig journal.pdfpdf206606Februar

20220131 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220131 - Offentlig journal.pdf20220131 - Offentlig journal.pdfpdf197186
20220201 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220201 - Offentlig journal.pdf20220201 - Offentlig journal.pdfpdf218377
20220202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220202 - Offentlig journal.pdf20220202 - Offentlig journal.pdfpdf205387
20220203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220203 - Offentlig journal.pdf20220203 - Offentlig journal.pdfpdf195840
20220204-20220206 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220204-20220206 - Offentlig journal.pdf20220204-20220206 - Offentlig journal.pdfpdf216347
20220207 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220207 - Offentlig journal.pdf20220207 - Offentlig journal.pdfpdf214995
20220208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220208 - Offentlig journal.pdf20220208 - Offentlig journal.pdfpdf207686
20220209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220209 - Offentlig journal.pdf20220209 - Offentlig journal.pdfpdf197873
20220210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220210 - Offentlig journal.pdf20220210 - Offentlig journal.pdfpdf202997
20220211-20220214 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220211-20220214 - Offentlig journal.pdf20220211-20220214 - Offentlig journal.pdfpdf248396
20220215 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220215 - Offentlig journal.pdf20220215 - Offentlig journal.pdfpdf204660
20220216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220216 - Offentlig journal.pdf20220216 - Offentlig journal.pdfpdf215956
20220217 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220217 - Offentlig journal.pdf20220217 - Offentlig journal.pdfpdf203903
20220218-20220220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220218-20220220 - Offentlig journal.pdf20220218-20220220 - Offentlig journal.pdfpdf207205
20220221 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220221 - Offentlig journal.pdf20220221 - Offentlig journal.pdfpdf216493
20220222 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220222 - Offentlig journal.pdf20220222 - Offentlig journal.pdfpdf210569
20220223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220223 - Offentlig journal.pdf20220223 - Offentlig journal.pdfpdf200180
20220224 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220224 - Offentlig journal.pdf20220224 - Offentlig journal.pdfpdf193099
20220225-20220227 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220225-20220227 - Offentlig journal.pdf20220225-20220227 - Offentlig journal.pdfpdf198899
20220228 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/feb/20220228 - Offentlig journal.pdf20220228 - Offentlig journal.pdfpdf201511Mars

20220301-20220302 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220301-20220302 - Offentlig journal.pdf20220301-20220302 - Offentlig journal.pdfpdf255824
20220304-20220306 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220304-20220306 - Offentlig journal.pdf20220304-20220306 - Offentlig journal.pdfpdf196474
20220307 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220307 - Offentlig journal.pdf20220307 - Offentlig journal.pdfpdf207366
20220308 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220308 - Offentlig journal.pdf20220308 - Offentlig journal.pdfpdf203705
20220309 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220309 - Offentlig journal.pdf20220309 - Offentlig journal.pdfpdf190972
20220310 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220310 - Offentlig journal.pdf20220310 - Offentlig journal.pdfpdf196152
20220311-20220313 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220311-20220313 - Offentlig journal.pdf20220311-20220313 - Offentlig journal.pdfpdf199365
20220314-20220315 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220314-20220315 - Offentlig journal.pdf20220314-20220315 - Offentlig journal.pdfpdf248539
20220316-20220317 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220316-20220317 - Offentlig journal.pdf20220316-20220317 - Offentlig journal.pdfpdf255413
20220318-20220321 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220318-20220321 - Offentlig journal.pdf20220318-20220321 - Offentlig journal.pdfpdf265332
20220322 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220322 - Offentlig journal.pdf20220322 - Offentlig journal.pdfpdf223432
202203225-20220327 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/202203225-20220327 - Offentlig journal.pdf202203225-20220327 - Offentlig journal.pdfpdf215452
20220323 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220323 - Offentlig journal.pdf20220323 - Offentlig journal.pdfpdf214147
20220324 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220324 - Offentlig journal.pdf20220324 - Offentlig journal.pdfpdf209768
20220328 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220328 - Offentlig journal.pdf20220328 - Offentlig journal.pdfpdf217052
20220329 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220329 - Offentlig journal.pdf20220329 - Offentlig journal.pdfpdf216288
20220330 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220330 - Offentlig journal.pdf20220330 - Offentlig journal.pdfpdf215395
20220331 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mar/20220331 - Offentlig journal.pdf20220331 - Offentlig journal.pdfpdf224840April

20220401-20220403 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220401-20220403 - Offentlig journal.pdf20220401-20220403 - Offentlig journal.pdfpdf226932
20220404 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220404 - Offentlig journal.pdf20220404 - Offentlig journal.pdfpdf230113
20220405 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220405 - Offentlig journal.pdf20220405 - Offentlig journal.pdfpdf208615
20220406 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220406 - Offentlig journal.pdf20220406 - Offentlig journal.pdfpdf205434
20220407-20220410 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220407-20220410 - Offentlig journal.pdf20220407-20220410 - Offentlig journal.pdfpdf279128
20220411 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220411 - Offentlig journal.pdf20220411 - Offentlig journal.pdfpdf235269
20220412 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220412 - Offentlig journal.pdf20220412 - Offentlig journal.pdfpdf209366
20220413-20220418 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220413-20220418 - Offentlig journal.pdf20220413-20220418 - Offentlig journal.pdfpdf186464
20220419 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220419 - Offentlig journal.pdf20220419 - Offentlig journal.pdfpdf220283
20220420 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220420 - Offentlig journal.pdf20220420 - Offentlig journal.pdfpdf235877
20220421 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220421 - Offentlig journal.pdf20220421 - Offentlig journal.pdfpdf236892
20220422-20220424 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220422-20220424 - Offentlig journal.pdf20220422-20220424 - Offentlig journal.pdfpdf222116
20220425 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220425 - Offentlig journal.pdf20220425 - Offentlig journal.pdfpdf241913
20220426 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220426 - Offentlig journal.pdf20220426 - Offentlig journal.pdfpdf230917
20220428 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220428 - Offentlig journal.pdf20220428 - Offentlig journal.pdfpdf220724
20220429-20220502 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/apr/20220429-20220502 - Offentlig journal.pdf20220429-20220502 - Offentlig journal.pdfpdf271601


Mai

20220429-20220502 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220429-20220502 - Offentlig journal.pdf20220429-20220502 - Offentlig journal.pdfpdf271601
20220503 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220503 - Offentlig journal.pdf20220503 - Offentlig journal.pdfpdf247951
20220504-20220505 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220504-20220505 - Offentlig journal.pdf20220504-20220505 - Offentlig journal.pdfpdf315515
20220506-20220508 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220506-20220508 - Offentlig journal.pdf20220506-20220508 - Offentlig journal.pdfpdf214901
20220509 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220509 - Offentlig journal.pdf20220509 - Offentlig journal.pdfpdf226606
20220510-20220511 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220510-20220511 - Offentlig journal.pdf20220510-20220511 - Offentlig journal.pdfpdf292914
20220512 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220512 - Offentlig journal.pdf20220512 - Offentlig journal.pdfpdf212433
20220513-20220517 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220513-20220517 - Offentlig journal.pdf20220513-20220517 - Offentlig journal.pdfpdf259164
20220518-20220519 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220518-20220519 - Offentlig journal.pdf20220518-20220519 - Offentlig journal.pdfpdf229037
20220520-20220522 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220520-20220522 - Offentlig journal.pdf20220520-20220522 - Offentlig journal.pdfpdf229355
20220523 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220523 - Offentlig journal.pdf20220523 - Offentlig journal.pdfpdf211220
20220524 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220524 - Offentlig journal.pdf20220524 - Offentlig journal.pdfpdf221451
20220525-20220602 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/mai/20220525-20220602 - Offentlig journal.pdf20220525-20220602 - Offentlig journal.pdfpdf498965


Juni

20220525-20220602 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220525-20220602 - Offentlig journal.pdf20220525-20220602 - Offentlig journal.pdfpdf498965
20220603-20220606 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220603-20220606 -Offentlig journal.pdf20220603-20220606 -Offentlig journal.pdfpdf257239
20220607 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220607 - Offentlig journal.pdf20220607 - Offentlig journal.pdfpdf238053
20220608-20220609 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220608-20220609 - Offentlig journal.pdf20220608-20220609 - Offentlig journal.pdfpdf335812
20220610-20220612 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220610-20220612 - Offentlig journal.pdf20220610-20220612 - Offentlig journal.pdfpdf240946
20220613-20220614 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220613-20220614 - Offentlig journal.pdf20220613-20220614 - Offentlig journal.pdfpdf299515
20220615 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220615 - Offentlig journal.pdf20220615 - Offentlig journal.pdfpdf278005
20220616-20220619 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220616-20220619 - Offentlig journal.pdf20220616-20220619 - Offentlig journal.pdfpdf302053
20220620 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220620 - Offentlig journal.pdf20220620 - Offentlig journal.pdfpdf243000
20220621 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220621 - Offentlig journal.pdf20220621 - Offentlig journal.pdfpdf213012
20220622 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220622 - Offentlig journal.pdf20220622 - Offentlig journal.pdfpdf259920
20220623 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220623 - Offentlig journal.pdf20220623 - Offentlig journal.pdfpdf229457
20220624-20220626 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220624-20220626 - Offentlig journal.pdf20220624-20220626 - Offentlig journal.pdfpdf224778
20220627 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220627 - Offentlig journal.pdf20220627 - Offentlig journal.pdfpdf270099
20220628 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220628 - Offentlig journal.pdf20220628 - Offentlig journal.pdfpdf240520
20220629 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220629 - Offentlig journal.pdf20220629 - Offentlig journal.pdfpdf232209
20220630 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jun/20220630 - Offentlig journal.pdf20220630 - Offentlig journal.pdfpdf243961


Juli

20220701-20220703 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220701-20220703 - Offentlig journal.pdf20220701-20220703 - Offentlig journal.pdfpdf236594
20220704-20220705 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220704-20220705 - Offentlig journal.pdf20220704-20220705 - Offentlig journal.pdfpdf244787
20220706 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220706 - Offentlig journal.pdf20220706 - Offentlig journal.pdfpdf218275
20220707 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220707 - Offentlig journal.pdf20220707 - Offentlig journal.pdfpdf205244
20220708-20220712 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220708-20220712 - Offentlig journal.pdf20220708-20220712 - Offentlig journal.pdfpdf289073
20220713-20220719 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220713-20220719 -Offentlig journal.pdf20220713-20220719 -Offentlig journal.pdfpdf416693
20220720-20220721 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220720-20220721 - Offentlig journal.pdf20220720-20220721 - Offentlig journal.pdfpdf257605
20220722-20220724 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220722-20220724 - Offentlig journal.pdf20220722-20220724 - Offentlig journal.pdfpdf215004
20220725-20220727 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220725-20220727 - Offentlig journal.pdf20220725-20220727 - Offentlig journal.pdfpdf279726
20220728-20220731 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jul/20220728-20220731 - Offentlig journal.pdf20220728-20220731 - Offentlig journal.pdfpdf237473


August

20220801 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220801 - Offentlig journal.pdf20220801 - Offentlig journal.pdfpdf224849
20220802 - Offerntlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220802 - Offerntlig journal.pdf20220802 - Offerntlig journal.pdfpdf211393
20220803 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220803 - Offentlig journal.pdf20220803 - Offentlig journal.pdfpdf212974
20220804 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220804 - Offentlig journal.pdf20220804 - Offentlig journal.pdfpdf228088
20220805-20220807 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220805-20220807 - Offentlig journal.pdf20220805-20220807 - Offentlig journal.pdfpdf210835
20220808 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220808 - Offentlig journal.pdf20220808 - Offentlig journal.pdfpdf214063
20220809 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220809 - Offentlig journal.pdf20220809 - Offentlig journal.pdfpdf215917
20220810 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220810 - Offentlig journal.pdf20220810 - Offentlig journal.pdfpdf208382
20220811 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220811 - Offentlig journal.pdf20220811 - Offentlig journal.pdfpdf217252
20220812-20220814 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220812-20220814 - Offentlig journal.pdf20220812-20220814 - Offentlig journal.pdfpdf213730
20220816-20220817 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220816-20220817 - Offentlig journal.pdf20220816-20220817 - Offentlig journal.pdfpdf270402
20220819-20220821 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220819-20220821 - Offentlig journal.pdf20220819-20220821 - Offentlig journal.pdfpdf237361
20220822-20220823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220822-20220823 - Offentlig journal.pdf20220822-20220823 - Offentlig journal.pdfpdf288570
20220824 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220824 - Offentlig journal.pdf20220824 - Offentlig journal.pdfpdf244498
20220825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220825 - Offentlig journal.pdf20220825 - Offentlig journal.pdfpdf221061
20220826-20220828 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220826-20220828 - Offentlig journal.pdf20220826-20220828 - Offentlig journal.pdfpdf237825
20220829 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220829 - Offentlig journal.pdf20220829 - Offentlig journal.pdfpdf256327
20220830 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220830 - Offentlig journal.pdf20220830 - Offentlig journal.pdfpdf255449
20220831 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/aug/20220831 - Offentlig journal.pdf20220831 - Offentlig journal.pdfpdf237521


September

20220901 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220901 - Offentlig journal.pdf20220901 - Offentlig journal.pdfpdf228904
20220902-20220904 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220902-20220904 - Offentlig journal.pdf20220902-20220904 - Offentlig journal.pdfpdf239067
20220905 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220905 - Offentlig journal.pdf20220905 - Offentlig journal.pdfpdf250093
20220906 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220906 - Offentlig journal.pdf20220906 - Offentlig journal.pdfpdf240386
20220907 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220907 - Offentlig journal.pdf20220907 - Offentlig journal.pdfpdf236783
20220908 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220908 - Offentlig journal.pdf20220908 - Offentlig journal.pdfpdf237166
20220909-20220911 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220909-20220911 - Offentlig journal.pdf20220909-20220911 - Offentlig journal.pdfpdf224624
20220912 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220912 - Offentlig journal.pdf20220912 - Offentlig journal.pdfpdf228962
20220913 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220913 - Offentlig journal.pdf20220913 - Offentlig journal.pdfpdf231241
20220914 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220914 - Offentlig journal.pdf20220914 - Offentlig journal.pdfpdf222258
20220915 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220915 - Offentlig journal.pdf20220915 - Offentlig journal.pdfpdf235684
20220916-20220918 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/sep/20220916-20220918 - Offentlig journal.pdf20220916-20220918 - Offentlig journal.pdfpdf220873


Oktober


November


Desember 

Fjorårets postjournaler

Januar

20201231-20210103 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20201231-20210103 - Offentlig journal.pdf20201231-20210103 - Offentlig journal.pdfpdf163279
20210104 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210104 -Offentlig journal.pdf20210104 -Offentlig journal.pdfpdf184780
20210105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210105 - Offentlig journal.pdf20210105 - Offentlig journal.pdfpdf168354
20210106 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210106 - Offentlig journal.pdf20210106 - Offentlig journal.pdfpdf202171
20210107 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210107 - Offentlig journal.pdf20210107 - Offentlig journal.pdfpdf183930
20210108-20210110 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210108-20210110 - Offentlig journal.pdf20210108-20210110 - Offentlig journal.pdfpdf197379
20210111 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210111 - Offentlig journal.pdf20210111 - Offentlig journal.pdfpdf198548
20210112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210112 - Offentlig journal.pdf20210112 - Offentlig journal.pdfpdf191169
20210113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210113 - Offentlig journal.pdf20210113 - Offentlig journal.pdfpdf192615
20210114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210114 - Offentlig journal.pdf20210114 - Offentlig journal.pdfpdf192289
20210115-20210117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210115-20210117 - Offentlig journal.pdf20210115-20210117 - Offentlig journal.pdfpdf184177
20210118 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210118 - Offentlig journal.pdf20210118 - Offentlig journal.pdfpdf189575
20210119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210119 - Offentlig journal.pdf20210119 - Offentlig journal.pdfpdf197967
20210120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210120 - Offentlig journal.pdf20210120 - Offentlig journal.pdfpdf216093
20210121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210121 - Offentlig journal.pdf20210121 - Offentlig journal.pdfpdf181512
20210122-20210124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210122-20210124 - Offentlig journal.pdf20210122-20210124 - Offentlig journal.pdfpdf217994
20210125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210125 - Offentlig journal.pdf20210125 - Offentlig journal.pdfpdf188037
20210126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210126 - Offentlig journal.pdf20210126 - Offentlig journal.pdfpdf191991
20210127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210127 - Offentlig journal.pdf20210127 - Offentlig journal.pdfpdf198866
20210128 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210128 - Offentlig journal.pdf20210128 - Offentlig journal.pdfpdf193162
20210129 - 20210131 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20210129 - 20210131 - Offentlig journal.pdf20210129 - 20210131 - Offentlig journal.pdfpdf192965


Februar

20210201 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210201 -Offentlig journal.pdf20210201 -Offentlig journal.pdfpdf211785
20210202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210202 - Offentlig journal.pdf20210202 - Offentlig journal.pdfpdf207576
20210203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210203 - Offentlig journal.pdf20210203 - Offentlig journal.pdfpdf195198
20210204 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210204 - Offentlig journal.pdf20210204 - Offentlig journal.pdfpdf186975
20210205 - 20210207 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210205 - 20210207 - Offentlig journal.pdf20210205 - 20210207 - Offentlig journal.pdfpdf229768
20210208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210208 - Offentlig journal.pdf20210208 - Offentlig journal.pdfpdf202001
20210209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210209 - Offentlig journal.pdf20210209 - Offentlig journal.pdfpdf201658
20210210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210210 - Offentlig journal.pdf20210210 - Offentlig journal.pdfpdf190068
20210211 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210211 - Offentlig journal.pdf20210211 - Offentlig journal.pdfpdf204228
20210212 - 20210214 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210212 - 20210214 - Offentlig journal.pdf20210212 - 20210214 - Offentlig journal.pdfpdf203283
20210215 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210215 - Offentlig journal.pdf20210215 - Offentlig journal.pdfpdf190361
20210216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210216 - Offentlig journal.pdf20210216 - Offentlig journal.pdfpdf192646
20210217 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210217 - Offentlig journal.pdf20210217 - Offentlig journal.pdfpdf192643
20210218 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210218 - Offentlig journal.pdf20210218 - Offentlig journal.pdfpdf185275
20210219 20210220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210219 20210220 - Offentlig journal.pdf20210219 20210220 - Offentlig journal.pdfpdf198370
20210222 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210222 - Offentlig journal.pdf20210222 - Offentlig journal.pdfpdf225232
20210223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210223 - Offentlig journal.pdf20210223 - Offentlig journal.pdfpdf189737
20210224 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210224 - Offentlig journal.pdf20210224 - Offentlig journal.pdfpdf201695
20210225 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210225 - Offentlig journal.pdf20210225 - Offentlig journal.pdfpdf213033
20210226 20210228 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20210226 20210228 - Offentlig journal.pdf20210226 20210228 - Offentlig journal.pdfpdf185045Mars

20210301 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210301 - Offentlig journal.pdf20210301 - Offentlig journal.pdfpdf193121
20210302 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210302 - Offentlig journal.pdf20210302 - Offentlig journal.pdfpdf205167
20210303 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210303 - Offentlig journal.pdf20210303 - Offentlig journal.pdfpdf193267
20210304 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210304 - Offentlig journal.pdf20210304 - Offentlig journal.pdfpdf208459
20210305 20210307 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210305 20210307 - Offentlig journal.pdf20210305 20210307 - Offentlig journal.pdfpdf213030
20210308 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210308 - Offentlig journal.pdf20210308 - Offentlig journal.pdfpdf208642
20210309 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210309 - Offentlig journal.pdf20210309 - Offentlig journal.pdfpdf267273
20210310 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210310 - Offentlig journal.pdf20210310 - Offentlig journal.pdfpdf203565
20210311 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210311 - Offentlig journal.pdf20210311 - Offentlig journal.pdfpdf209516
20210312-20210314 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210312-20210314 - Offentlig journal.pdf20210312-20210314 - Offentlig journal.pdfpdf195849
20210315 - Offentlig joornal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210315 - Offentlig joornal.pdf20210315 - Offentlig joornal.pdfpdf229362
20210316 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210316 - Offentlig journal.pdf20210316 - Offentlig journal.pdfpdf194777
20210317 - 20210318 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210317 - 20210318 - Offentlig journal.pdf20210317 - 20210318 - Offentlig journal.pdfpdf254766
20210319 - 20210321 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210319 - 20210321 - Offentlig journal.pdf20210319 - 20210321 - Offentlig journal.pdfpdf208863
20210322 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210322 - Offentlig journal.pdf20210322 - Offentlig journal.pdfpdf208388
20210323 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210323 - Offentlig journal.pdf20210323 - Offentlig journal.pdfpdf197307
20210324 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210324 - Offentlig journal.pdf20210324 - Offentlig journal.pdfpdf252458
20210325 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210325 - Offentlig journal.pdf20210325 - Offentlig journal.pdfpdf232828
20210326 - 20210328 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210326 - 20210328 - Offentlig journal.pdf20210326 - 20210328 - Offentlig journal.pdfpdf231051
20210329 - 20210330 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20210329 - 20210330 - Offentlig journal.pdf20210329 - 20210330 - Offentlig journal.pdfpdf292590


April

20210331- 20210411 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210331- 20210411 - Offentlig journal.pdf20210331- 20210411 - Offentlig journal.pdfpdf460067
20210412 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210412 - Offentlig journal.pdf20210412 - Offentlig journal.pdfpdf231606
20210413 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210413 - Offentlig journal.pdf20210413 - Offentlig journal.pdfpdf222582
20210414 - 20210415 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210414 - 20210415 - Offentlig journal.pdf20210414 - 20210415 - Offentlig journal.pdfpdf257739
20210416 - 20210418 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210416 - 20210418 - Offentlig journal.pdf20210416 - 20210418 - Offentlig journal.pdfpdf194666
20210419 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210419 - Offentlig journal.pdf20210419 - Offentlig journal.pdfpdf201364
20210420 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210420 - Offentlig journal.pdf20210420 - Offentlig journal.pdfpdf206823
20210421 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210421 - Offentlig journal.pdf20210421 - Offentlig journal.pdfpdf196923
20210422 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210422 - Offentlig journal.pdf20210422 - Offentlig journal.pdfpdf218671
20210423 - 20210425 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210423 - 20210425 - Offentlig journal.pdf20210423 - 20210425 - Offentlig journal.pdfpdf194710
20210426 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210426 - Offentlig journal.pdf20210426 - Offentlig journal.pdfpdf207963
20210427 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210427 - Offentlig journal.pdf20210427 - Offentlig journal.pdfpdf193369
20210428-20210429 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210428-20210429 - Offentlig journal.pdf20210428-20210429 - Offentlig journal.pdfpdf231818
20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdf20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfpdf207708


Mai

20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdf20210430 - 20210502 - Offentlig journal.pdfpdf207708
20210503 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210503 - Offentlig journal.pdf20210503 - Offentlig journal.pdfpdf224724
20210504 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210504 - Offentlig journal.pdf20210504 - Offentlig journal.pdfpdf204841
20210505 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210505 - Offentlig journal.pdf20210505 - Offentlig journal.pdfpdf201338
20210506 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210506 - Offentlig journal.pdf20210506 - Offentlig journal.pdfpdf206083
20210507-20210510 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210507-20210510 - Offentlig journal.pdf20210507-20210510 - Offentlig journal.pdfpdf262453
20210511-20210513 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210511-20210513 - Offentlig journal.pdf20210511-20210513 - Offentlig journal.pdfpdf289973
20210514-20210517 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210514-20210517 - Offentlig journal.pdf20210514-20210517 - Offentlig journal.pdfpdf188143
20210518 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210518 - Offentlig journal.pdf20210518 - Offentlig journal.pdfpdf210572
20210519 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210519 - Offentlig journal.pdf20210519 - Offentlig journal.pdfpdf206834
20210520 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210520 - Offentlig journal.pdf20210520 - Offentlig journal.pdfpdf210211
20210521-20210527 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210521-20210527 - Offentlig journal.pdf20210521-20210527 - Offentlig journal.pdfpdf335706
20210528-20210530 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210528-20210530 - Offentlig journal.pdf20210528-20210530 - Offentlig journal.pdfpdf197801
20210531 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210531 - Offentlig journal.pdf20210531 - Offentlig journal.pdfpdf218954
20210601 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20210601 - Offentlig journal.pdf20210601 - Offentlig journal.pdfpdf213457


Juni

20210601 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210601 - Offentlig journal.pdf20210601 - Offentlig journal.pdfpdf213457
20210602 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210602 - Offentlig journal.pdf20210602 - Offentlig journal.pdfpdf214589
20210603 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210603 -Offentlig journal.pdf20210603 -Offentlig journal.pdfpdf218503
20210604-20210606 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210604-20210606 - Offentlig journal.pdf20210604-20210606 - Offentlig journal.pdfpdf211463
20210607 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210607 - Offentlig journal.pdf20210607 - Offentlig journal.pdfpdf195809
20210608 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210608 - Offentlig journal.pdf20210608 - Offentlig journal.pdfpdf192815
20210609 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210609 - Offentlig journal.pdf20210609 - Offentlig journal.pdfpdf210214
20210610-20210613 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210610-20210613 - Offentlig journal.pdf20210610-20210613 - Offentlig journal.pdfpdf246538
20210614 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210614 - Offentlig journal.pdf20210614 - Offentlig journal.pdfpdf205214
20210615 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210615 - Offentlig journal.pdf20210615 - Offentlig journal.pdfpdf198731
20210616 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210616 - Offentlig journal.pdf20210616 - Offentlig journal.pdfpdf202672
20210617 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210617 - Offentlig journal.pdf20210617 - Offentlig journal.pdfpdf202952
20210618-2010620 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210618-2010620 - Offentlig journal.pdf20210618-2010620 - Offentlig journal.pdfpdf203855
20210621 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210621 - Offentlig journal.pdf20210621 - Offentlig journal.pdfpdf194874
20210622-20210623 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210622-20210623 - Offentlig journal.pdf20210622-20210623 - Offentlig journal.pdfpdf238175
20210624 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210624 - Offentlig journal.pdf20210624 - Offentlig journal.pdfpdf214745
20210625-20210627 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210625-20210627 - Offentlig journal.pdf20210625-20210627 - Offentlig journal.pdfpdf206634
20210628 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210628 - Offentlig journal.pdf20210628 - Offentlig journal.pdfpdf204778
20210629 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210629 - Offentlig journal.pdf20210629 - Offentlig journal.pdfpdf199874
20210630 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20210630 - Offentlig journal.pdf20210630 - Offentlig journal.pdfpdf197914


Juli

20210701 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210701 - Offentlig journal.pdf20210701 - Offentlig journal.pdfpdf190444
20210702-20210704 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210702-20210704 - Offentlig journal.pdf20210702-20210704 - Offentlig journal.pdfpdf199375
20210705 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210705 - Offentlig journal.pdf20210705 - Offentlig journal.pdfpdf324230
20210706 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210706 - Offentlig journal.pdf20210706 - Offentlig journal.pdfpdf190344
20210707 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210707 - Offentlig journal.pdf20210707 - Offentlig journal.pdfpdf327471
20210708 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210708 - Offentlig journal.pdf20210708 - Offentlig journal.pdfpdf318778
20210709-20210713 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210709-20210713 - Offentlig journal.pdf20210709-20210713 - Offentlig journal.pdfpdf236696
20210714 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210714 - Offentlig journal.pdf20210714 - Offentlig journal.pdfpdf180063
20210715 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210715 - Offentlig journal.pdf20210715 - Offentlig journal.pdfpdf178748
20210716-20210720 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210716-20210720 - Offentlig journal.pdf20210716-20210720 - Offentlig journal.pdfpdf242891
20210721 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210721 - Offentlig journal.pdf20210721 - Offentlig journal.pdfpdf176450
20210722 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210722 - Offentlig journal.pdf20210722 - Offentlig journal.pdfpdf185371
20210723-20210725 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210723-20210725 - Offentlig journal.pdf20210723-20210725 - Offentlig journal.pdfpdf185780
20210726-20210727 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210726-20210727 - Offentlig journal.pdf20210726-20210727 - Offentlig journal.pdfpdf197155
20210728 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210728 - Offentlig journal.pdf20210728 - Offentlig journal.pdfpdf191579
20210729 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210729 - Offentlig journal.pdf20210729 - Offentlig journal.pdfpdf180074
20210730-20210801 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20210730-20210801 - Offentlig journal.pdf20210730-20210801 - Offentlig journal.pdfpdf192691


August

20210802 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210802 - Offentlig journal.pdf20210802 - Offentlig journal.pdfpdf180657
20210803 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210803 - Offentlig journal.pdf20210803 - Offentlig journal.pdfpdf181961
20210804 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210804 - Offentlig journal.pdf20210804 - Offentlig journal.pdfpdf177431
20210805 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210805 - Offentlig journal.pdf20210805 - Offentlig journal.pdfpdf177518
20210806-20210808 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210806-20210808 - Offentlig journal.pdf20210806-20210808 - Offentlig journal.pdfpdf179046
20210809 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210809 - Offentlig journal.pdf20210809 - Offentlig journal.pdfpdf174384
20210810 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210810 - Offentlig journal.pdf20210810 - Offentlig journal.pdfpdf187838
20210811 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210811 - Offentlig journal.pdf20210811 - Offentlig journal.pdfpdf180671
20210812-20210815 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210812-20210815 - Offentlig journal.pdf20210812-20210815 - Offentlig journal.pdfpdf198949
20210816 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210816 - Offentlig journal.pdf20210816 - Offentlig journal.pdfpdf200432
20210817 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210817 - Offentlig journal.pdf20210817 - Offentlig journal.pdfpdf188387
20210818 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210818 - Offentlig journal.pdf20210818 - Offentlig journal.pdfpdf196019
20210819 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210819 - Offentlig journal.pdf20210819 - Offentlig journal.pdfpdf199630
20210820-20210822 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210820-20210822 - Offentlig journal.pdf20210820-20210822 - Offentlig journal.pdfpdf190348
20210823 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210823 - Offentlig journal.pdf20210823 - Offentlig journal.pdfpdf198059
20210824 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210824 - Offentlig journal.pdf20210824 - Offentlig journal.pdfpdf185311
20210825 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210825 - Offentlig journal.pdf20210825 - Offentlig journal.pdfpdf199759
20210826 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210826 - Offentlig journal.pdf20210826 - Offentlig journal.pdfpdf203874
20210827-20210830 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20210827-20210830 - Offentlig journal.pdf20210827-20210830 - Offentlig journal.pdfpdf240688


September

20210831-20210901 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210831-20210901 - Offentlig journal.pdf20210831-20210901 - Offentlig journal.pdfpdf228421
20210902 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210902 - Offentlig journal.pdf20210902 - Offentlig journal.pdfpdf187184
20210903-20210905 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210903-20210905 - Offentlig journal.pdf20210903-20210905 - Offentlig journal.pdfpdf190646
20210906 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210906 - Offentlig journal.pdf20210906 - Offentlig journal.pdfpdf209586
20210907 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210907 - Offentlig journal.pdf20210907 - Offentlig journal.pdfpdf211378
20210908 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210908 - Offentlig journal.pdf20210908 - Offentlig journal.pdfpdf195248
20210909 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210909 - Offentlig journal.pdf20210909 - Offentlig journal.pdfpdf193494
20210910-20210912 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210910-20210912 - Offentlig journal.pdf20210910-20210912 - Offentlig journal.pdfpdf210617
20210913 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210913 - Offentlig journal.pdf20210913 - Offentlig journal.pdfpdf199757
20210914 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210914 - Offentlig journal.pdf20210914 - Offentlig journal.pdfpdf224512
20210915 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210915 - Offentlig journal.pdf20210915 - Offentlig journal.pdfpdf215530
20210916 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210916 - Offentlig journal.pdf20210916 - Offentlig journal.pdfpdf210090
20210917-20210920 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210917-20210920 - Offentlig journal.pdf20210917-20210920 - Offentlig journal.pdfpdf252728
20210921 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210921 - Offentlig journal.pdf20210921 - Offentlig journal.pdfpdf200948
20210922 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210922 - Offentlig journal.pdf20210922 - Offentlig journal.pdfpdf204292
20210923-20210926 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210923-20210926 -Offentlig journal.pdf20210923-20210926 -Offentlig journal.pdfpdf225629
20210927 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210927 - Offentlig journal.pdf20210927 - Offentlig journal.pdfpdf187677
20210928 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210928 - Offentlig journal.pdf20210928 - Offentlig journal.pdfpdf206803
20210929 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210929 - Offentlig journal.pdf20210929 - Offentlig journal.pdfpdf217817
20210930 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20210930 - Offentlig journal.pdf20210930 - Offentlig journal.pdfpdf204887


Oktober

20211001-20211003 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211001-20211003 - Offentlig journal.pdf20211001-20211003 - Offentlig journal.pdfpdf205086
20211004 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211004 - Offentlig journal.pdf20211004 - Offentlig journal.pdfpdf196540
20211005 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211005 - Offentlig journal.pdf20211005 - Offentlig journal.pdfpdf198549
20211006 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211006 - Offentlig journal.pdf20211006 - Offentlig journal.pdfpdf214603
20211007 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211007 - Offentlig journal.pdf20211007 - Offentlig journal.pdfpdf209643
20211008-20211010 - Offentlig jorunal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211008-20211010 - Offentlig jorunal.pdf20211008-20211010 - Offentlig jorunal.pdfpdf216296
20211011 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211011 -Offentlig journal.pdf20211011 -Offentlig journal.pdfpdf216552
20211012 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211012 - Offentlig journal.pdf20211012 - Offentlig journal.pdfpdf185601
20211013 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211013 - Offentlig journal.pdf20211013 - Offentlig journal.pdfpdf193077
20211014 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211014 - Offentlig journal.pdf20211014 - Offentlig journal.pdfpdf188092
20211015-20211017 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211015-20211017 - Offentlig journal.pdf20211015-20211017 - Offentlig journal.pdfpdf207945
20211018 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211018 - Offentlig journal.pdf20211018 - Offentlig journal.pdfpdf201134
20211019-20211026 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211019-20211026 - Offentlig journal.pdf20211019-20211026 - Offentlig journal.pdfpdf394018
20211027-20211028 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211027-20211028 - Offentlig journal.pdf20211027-20211028 - Offentlig journal.pdfpdf261842
20211028-20211101 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20211028-20211101 - Offentlig journal.pdf20211028-20211101 - Offentlig journal.pdfpdf252653


November

20211028-20211101 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211028-20211101 - Offentlig journal.pdf20211028-20211101 - Offentlig journal.pdfpdf252653
20211102-20211103- Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211102-20211103- Offentlig journal.pdf20211102-20211103- Offentlig journal.pdfpdf256850
20211104 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211104 - Offentlig journal.pdf20211104 - Offentlig journal.pdfpdf206958
20211105-20211107 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211105-20211107 - Offentlig journal.pdf20211105-20211107 - Offentlig journal.pdfpdf205134
20211108 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211108 - Offentlig journal.pdf20211108 - Offentlig journal.pdfpdf183807
20211109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211109 - Offentlig journal.pdf20211109 - Offentlig journal.pdfpdf189220
20211110 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211110 - Offentlig journal.pdf20211110 - Offentlig journal.pdfpdf208656
20211111 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211111 - Offentlig journal.pdf20211111 - Offentlig journal.pdfpdf203608
20211112-20211114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211112-20211114 - Offentlig journal.pdf20211112-20211114 - Offentlig journal.pdfpdf214137
20211115-20211117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211115-20211117 - Offentlig journal.pdf20211115-20211117 - Offentlig journal.pdfpdf315130
20211118-20211121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211118-20211121 - Offentlig journal.pdf20211118-20211121 - Offentlig journal.pdfpdf235490
20211122 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211122 - Offentlig journal.pdf20211122 - Offentlig journal.pdfpdf214172
20211123 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211123 - Offentlig journal.pdf20211123 - Offentlig journal.pdfpdf205114
20211124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211124 - Offentlig journal.pdf20211124 - Offentlig journal.pdfpdf200471
20211125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211125 - Offentlig journal.pdf20211125 - Offentlig journal.pdfpdf207610
20211126-20211129 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211126-20211129 - Offentlig journal.pdf20211126-20211129 - Offentlig journal.pdfpdf240466
20211130 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20211130 - Offentlig journal.pdf20211130 - Offentlig journal.pdfpdf199375


Desember

20211201 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211201 - Offentlig journal.pdf20211201 - Offentlig journal.pdfpdf210170
20211202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211202 - Offentlig journal.pdf20211202 - Offentlig journal.pdfpdf182529
20211203-20211205 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211203-20211205 -Offentlig journal.pdf20211203-20211205 -Offentlig journal.pdfpdf185203
20211206 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211206 - Offentlig journal.pdf20211206 - Offentlig journal.pdfpdf197114
20211207 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211207 - Offentlig journal.pdf20211207 - Offentlig journal.pdfpdf189068
20211208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211208 - Offentlig journal.pdf20211208 - Offentlig journal.pdfpdf206480
20211209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211209 - Offentlig journal.pdf20211209 - Offentlig journal.pdfpdf194245
20211210-20211213 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211210-20211213 - Offentlig journal.pdf20211210-20211213 - Offentlig journal.pdfpdf257495
20211214-20211216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211214-20211216 - Offentlig journal.pdf20211214-20211216 - Offentlig journal.pdfpdf352868
20211217-20211219 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211217-20211219 - Offentlig journal.pdf20211217-20211219 - Offentlig journal.pdfpdf222780
20211220 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211220 - Offentlig journal.pdf20211220 - Offentlig journal.pdfpdf233911
20211221-20211222 -Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211221-20211222 -Offentlig journal.pdf20211221-20211222 -Offentlig journal.pdfpdf282738
20211223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211223 - Offentlig journal.pdf20211223 - Offentlig journal.pdfpdf199995
20211224-20211228 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211224-20211228 - Offentlig journal.pdf20211224-20211228 - Offentlig journal.pdfpdf228185
20211229 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211229 - Offentlig journal.pdf20211229 - Offentlig journal.pdfpdf187826
20211230-20220102 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20211230-20220102 - Offentlig journal.pdf20211230-20220102 - Offentlig journal.pdfpdf176956Fant du det du lette etter?