Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

 

Vi har postjournaler for inneværende år og fjoråret tilgjengelig på våre nettsider. Ved ønske om tidligere års postjournaler vennligst send en forespørsel til postmottak@sthf.no.

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@sthf.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i postjournalene - se oversikt lenger ned på siden.

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

 

Årets postjournaler

Januar

20200102 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200102 - Offentlig journal.pdf20200102 - Offentlig journal.pdf
20200103-20200105 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200103-20200105 - Offentlig journal.pdf20200103-20200105 - Offentlig journal.pdf
20200106 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200106 - Offentlig journal.pdf20200106 - Offentlig journal.pdf
20200107 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200107 - Offentlig journal.pdf20200107 - Offentlig journal.pdf
20200108 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200108 - Offentlig journal.pdf20200108 - Offentlig journal.pdf
20200109 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200109 - Offentlig journal.pdf20200109 - Offentlig journal.pdf
20200110-20200112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200110-20200112 - Offentlig journal.pdf20200110-20200112 - Offentlig journal.pdf
20200113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200113 - Offentlig journal.pdf20200113 - Offentlig journal.pdf
20200114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200114 - Offentlig journal.pdf20200114 - Offentlig journal.pdf
20200115 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/inneværende-år/jan/20200115 - Offentlig journal.pdf20200115 - Offentlig journal.pdfFebruarMarsApril


Mai


Juni


Juli


August


September


Oktober


November


Desember 

Fjorårets postjournaler

Januar

20190102 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190102 Offentlig journal.pdf20190102 Offentlig journal.pdf
20190103 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190103 Offentlig journal.pdf20190103 Offentlig journal.pdf
20190104 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190104 Offentlig journal.pdf20190104 Offentlig journal.pdf
20190107 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190107 Offentlig journal.pdf20190107 Offentlig journal.pdf
20190108 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190108 Offentlig journal.pdf20190108 Offentlig journal.pdf
20190109 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190109 Offentlig journal.pdf20190109 Offentlig journal.pdf
20190110 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190110 Offentlig journal.pdf20190110 Offentlig journal.pdf
20190111 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190111 Offentlig journal.pdf20190111 Offentlig journal.pdf
20190114 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190114 Offentlig journal.pdf20190114 Offentlig journal.pdf
20190115 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190115 Offentlig journal.pdf20190115 Offentlig journal.pdf
20190116 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190116 Offentlig journal.pdf20190116 Offentlig journal.pdf
20190117 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190117 Offentlig journal.pdf20190117 Offentlig journal.pdf
20190118 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190118 Offentlig journal.pdf20190118 Offentlig journal.pdf
20190121 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190121 Offentlig journal.pdf20190121 Offentlig journal.pdf
20190122 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190122 Offentlig journal.pdf20190122 Offentlig journal.pdf
20190123 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190123 Offentlig journal.pdf20190123 Offentlig journal.pdf
20190124 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190124 Offentlig journal.pdf20190124 Offentlig journal.pdf
20190125 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190125 Offentlig journal.pdf20190125 Offentlig journal.pdf
20190128 Ofentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190128 Ofentlig journal.pdf20190128 Ofentlig journal.pdf
20190129 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190129 Offentlig journal.pdf20190129 Offentlig journal.pdf
20190130 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190130 Offentlig journal.pdf20190130 Offentlig journal.pdf
20190131 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jan/20190131 Offentlig journal.pdf20190131 Offentlig journal.pdf


Februar

20190201 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190201 Offentlig journal.pdf20190201 Offentlig journal.pdf
20190204 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190204 Offentlig journal.pdf20190204 Offentlig journal.pdf
20190205 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190205 Offentlig journal.pdf20190205 Offentlig journal.pdf
20190206 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190206 Offentlig journal.pdf20190206 Offentlig journal.pdf
20190207 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190207 Offentlig journal.pdf20190207 Offentlig journal.pdf
20190208 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190208 Offentlig journal.pdf20190208 Offentlig journal.pdf
20190211 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190211 Offentlig journal.pdf20190211 Offentlig journal.pdf
20190212 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190212 Offentlig journal.pdf20190212 Offentlig journal.pdf
20190213 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190213 Offentlig journal.pdf20190213 Offentlig journal.pdf
20190214 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190214 Offentlig journal.pdf20190214 Offentlig journal.pdf
20190215 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190215 Offentlig journal.pdf20190215 Offentlig journal.pdf
20190218 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190218 Offentlig journal.pdf20190218 Offentlig journal.pdf
20190219 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190219 Offentlig journal.pdf20190219 Offentlig journal.pdf
20190220 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190220 Offentlig journal.pdf20190220 Offentlig journal.pdf
20190221 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190221 Offentlig journal.pdf20190221 Offentlig journal.pdf
20190222 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190222 Offentlig journal.pdf20190222 Offentlig journal.pdf
20190225 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190225 Offentlig journal.pdf20190225 Offentlig journal.pdf
20190226 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190226 Offentlig journal.pdf20190226 Offentlig journal.pdf
20190227 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190227 Offentlig journal.pdf20190227 Offentlig journal.pdf
20190228 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/feb/20190228 Offentlig journal.pdf20190228 Offentlig journal.pdfMars

20190301 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190301 Offentlig journal.pdf20190301 Offentlig journal.pdf
20190304 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190304 Offentlig journal.pdf20190304 Offentlig journal.pdf
20190305 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190305 Offentlig journal.pdf20190305 Offentlig journal.pdf
20190306 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190306 Offentlig journal.pdf20190306 Offentlig journal.pdf
20190307 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190307 Offentlig journal.pdf20190307 Offentlig journal.pdf
20190308 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190308 Offentlig journal.pdf20190308 Offentlig journal.pdf
20190311 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190311 Offentlig journal.pdf20190311 Offentlig journal.pdf
20190312 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190312 Offentlig journal.pdf20190312 Offentlig journal.pdf
20190313 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190313 Offentlig journal.pdf20190313 Offentlig journal.pdf
20190314 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190314 Offentlig journal.pdf20190314 Offentlig journal.pdf
20190315 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190315 Offentlig journal.pdf20190315 Offentlig journal.pdf
20190318 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190318 Offentlig journal.pdf20190318 Offentlig journal.pdf
20190319 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190319 Offentlig journal.pdf20190319 Offentlig journal.pdf
20190320 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190320 Offentlig journal.pdf20190320 Offentlig journal.pdf
20190321 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190321 Offentlig journal.pdf20190321 Offentlig journal.pdf
20190322 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190322 Offentlig journal.pdf20190322 Offentlig journal.pdf
20190325 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190325 Offentlig journal.pdf20190325 Offentlig journal.pdf
20190326 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190326 Offentlig journal.pdf20190326 Offentlig journal.pdf
20190327 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190327 Offentlig journal.pdf20190327 Offentlig journal.pdf
20190328 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190328 Offentlig journal.pdf20190328 Offentlig journal.pdf
20190329 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mar/20190329 Offentlig journal.pdf20190329 Offentlig journal.pdf


April

20190401 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190401 Offentlig journal.pdf20190401 Offentlig journal.pdf
20190402 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190402 Offentlig journal.pdf20190402 Offentlig journal.pdf
20190403 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190403 Offentlig journal.pdf20190403 Offentlig journal.pdf
20190404 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190404 Offentlig journal.pdf20190404 Offentlig journal.pdf
20190405 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190405 Offentlig journal.pdf20190405 Offentlig journal.pdf
20190408 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190408 Offentlig journal.pdf20190408 Offentlig journal.pdf
20190409 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190409 Offentlig journal.pdf20190409 Offentlig journal.pdf
20190410 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190410 Offentlig journal.pdf20190410 Offentlig journal.pdf
20190411 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190411 Offentlig journal.pdf20190411 Offentlig journal.pdf
20190412 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190412 Offentlig journal.pdf20190412 Offentlig journal.pdf
20190415 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190415 Offentlig journal.pdf20190415 Offentlig journal.pdf
20190416 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190416 Offentlig journal.pdf20190416 Offentlig journal.pdf
20190417 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190417 Offentlig journal.pdf20190417 Offentlig journal.pdf
20190423 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190423 Offentlig journal.pdf20190423 Offentlig journal.pdf
20190424 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190424 Offentlig journal.pdf20190424 Offentlig journal.pdf
20190425 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190425 Offentlig journal.pdf20190425 Offentlig journal.pdf
20190426 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190426 Offentlig journal.pdf20190426 Offentlig journal.pdf
20190429 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190429 Offentlig journal.pdf20190429 Offentlig journal.pdf
20190430 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/apr/20190430 Offentlig journal.pdf20190430 Offentlig journal.pdf


Mai

20190502 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190502 Offentlig journal.pdf20190502 Offentlig journal.pdf
20190503 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190503 Offentlig journal.pdf20190503 Offentlig journal.pdf
20190506 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190506 Offentlig journal.pdf20190506 Offentlig journal.pdf
20190507 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190507 Offentlig journal.pdf20190507 Offentlig journal.pdf
20190508 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190508 Offentlig journal.pdf20190508 Offentlig journal.pdf
20190509 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190509 Offentlig journal.pdf20190509 Offentlig journal.pdf
20190510 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190510 Offentlig journal.pdf20190510 Offentlig journal.pdf
20190513 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190513 Offentlig journal.pdf20190513 Offentlig journal.pdf
20190514 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190514 Offentlig journal.pdf20190514 Offentlig journal.pdf
20190515 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190515 Offentlig journal.pdf20190515 Offentlig journal.pdf
20190516 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190516 Offentlig journal.pdf20190516 Offentlig journal.pdf
20190520 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190520 Offentlig journal.pdf20190520 Offentlig journal.pdf
20190521 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190521 Offentlig journal.pdf20190521 Offentlig journal.pdf
20190522 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190522 Offentlig journal.pdf20190522 Offentlig journal.pdf
20190523 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190523 Offentlig journal.pdf20190523 Offentlig journal.pdf
20190524 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190524 Offentlig journal.pdf20190524 Offentlig journal.pdf
20190527 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190527 Offentlig journal.pdf20190527 Offentlig journal.pdf
20190528 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190528 Offentlig journal.pdf20190528 Offentlig journal.pdf
20190529 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190529 Offentlig journal.pdf20190529 Offentlig journal.pdf
20190531 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/mai/20190531 Offentlig journal.pdf20190531 Offentlig journal.pdf


Juni

20190603 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190603 Offentlig journal.pdf20190603 Offentlig journal.pdf
20190604 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190604 Offentlig journal.pdf20190604 Offentlig journal.pdf
20190605 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190605 Offentlig journal.pdf20190605 Offentlig journal.pdf
20190606 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190606 Offentlig journal.pdf20190606 Offentlig journal.pdf
20190607 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190607 Offentlig journal.pdf20190607 Offentlig journal.pdf
20190611 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190611 Offentlig journal.pdf20190611 Offentlig journal.pdf
20190612 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190612 Offentlig journal.pdf20190612 Offentlig journal.pdf
20190613 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190613 Offentlig journal.pdf20190613 Offentlig journal.pdf
20190614 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190614 Offentlig journal.pdf20190614 Offentlig journal.pdf
20190617 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190617 Offentlig journal.pdf20190617 Offentlig journal.pdf
20190618 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190618 Offentlig journal.pdf20190618 Offentlig journal.pdf
20190619 offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190619 offentlig journal.pdf20190619 offentlig journal.pdf
20190620 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190620 Offentlig journal.pdf20190620 Offentlig journal.pdf
20190621 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190621 Offentlig journal.pdf20190621 Offentlig journal.pdf
20190624 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190624 Offentlig journal.pdf20190624 Offentlig journal.pdf
20190625 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190625 Offentlig journal.pdf20190625 Offentlig journal.pdf
20190626 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190626 Offentlig journal.pdf20190626 Offentlig journal.pdf
20190628 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jun/20190628 Offentlig journal.pdf20190628 Offentlig journal.pdf


Juli

20190701 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190701 Offentlig journal.pdf20190701 Offentlig journal.pdf
20190702 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190702 Offentlig journal.pdf20190702 Offentlig journal.pdf
20190703 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190703 Offentlig journal.pdf20190703 Offentlig journal.pdf
20190704 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190704 Offentlig journal.pdf20190704 Offentlig journal.pdf
20190705 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190705 Offentlig journal.pdf20190705 Offentlig journal.pdf
20190708 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190708 Offentlig journal.pdf20190708 Offentlig journal.pdf
20190709 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190709 Offentlig journal.pdf20190709 Offentlig journal.pdf
20190710 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190710 Offentlig journal.pdf20190710 Offentlig journal.pdf
20190711 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190711 Offentlig journal.pdf20190711 Offentlig journal.pdf
20190712 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190712 Offentlig journal.pdf20190712 Offentlig journal.pdf
20190715 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190715 Offentlig journal.pdf20190715 Offentlig journal.pdf
20190716 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190716 Offentlig journal.pdf20190716 Offentlig journal.pdf
20190717 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190717 Offentlig journal.pdf20190717 Offentlig journal.pdf
20190718 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190718 Offentlig journal.pdf20190718 Offentlig journal.pdf
20190719 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190719 Offentlig journal.pdf20190719 Offentlig journal.pdf
20190722 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190722 Offentlig journal.pdf20190722 Offentlig journal.pdf
20190723 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190723 Offentlig journal.pdf20190723 Offentlig journal.pdf
20190724 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190724 Offentlig journal.pdf20190724 Offentlig journal.pdf
20190725 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190725 Offentlig journal.pdf20190725 Offentlig journal.pdf
20190726 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190726 Offentlig journal.pdf20190726 Offentlig journal.pdf
20190729 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190729 Offentlig journal.pdf20190729 Offentlig journal.pdf
20190730 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190730 Offentlig journal.pdf20190730 Offentlig journal.pdf
20190731 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/jul/20190731 Offentlig journal.pdf20190731 Offentlig journal.pdf


August

20190822 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190822 Offentlig journal.pdf20190822 Offentlig journal.pdf
20190823 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190823 Offentlig journal.pdf20190823 Offentlig journal.pdf
20190826 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190826 Offentlig journal.pdf20190826 Offentlig journal.pdf
20190827 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190827 Offentlig journal.pdf20190827 Offentlig journal.pdf
20190828 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190828 Offentlig journal.pdf20190828 Offentlig journal.pdf
20190830 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190830 Offentlig journal.pdf20190830 Offentlig journal.pdf
20190801 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190801 Offentlig journal.pdf20190801 Offentlig journal.pdf
20190802 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190802 Offentlig journal.pdf20190802 Offentlig journal.pdf
20190805 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190805 Offentlig journal.pdf20190805 Offentlig journal.pdf
20190806 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190806 Offentlig journal.pdf20190806 Offentlig journal.pdf
20190807 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190807 Offentlig journal.pdf20190807 Offentlig journal.pdf
20190808 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190808 Offentlig journal.pdf20190808 Offentlig journal.pdf
20190809 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190809 Offentlig journal.pdf20190809 Offentlig journal.pdf
20190812 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190812 Offentlig journal.pdf20190812 Offentlig journal.pdf
20190813 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190813 Offentlig journal.pdf20190813 Offentlig journal.pdf
20190814 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190814 Offentlig journal.pdf20190814 Offentlig journal.pdf
20190815 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190815 Offentlig journal.pdf20190815 Offentlig journal.pdf
20190816 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190816 Offentlig journal.pdf20190816 Offentlig journal.pdf
20190819 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190819 Offentlig journal.pdf20190819 Offentlig journal.pdf
20190820 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190820 Offentlig journal.pdf20190820 Offentlig journal.pdf
20190821 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/aug/20190821 Offentlig journal.pdf20190821 Offentlig journal.pdf


September

20190902 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190902 Offentlig journal.pdf20190902 Offentlig journal.pdf
20190903 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190903 Offentlig journal.pdf20190903 Offentlig journal.pdf
20190904 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190904 Offentlig journal.pdf20190904 Offentlig journal.pdf
20190905 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190905 Offentlig journal.pdf20190905 Offentlig journal.pdf
20190906 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190906 Offentlig journal.pdf20190906 Offentlig journal.pdf
20190909 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190909 Offentlig journal.pdf20190909 Offentlig journal.pdf
20190910 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190910 Offentlig journal.pdf20190910 Offentlig journal.pdf
20190911 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190911 Offentlig journal.pdf20190911 Offentlig journal.pdf
20190912 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190912 Offentlig journal.pdf20190912 Offentlig journal.pdf
20190913 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190913 Offentlig journal.pdf20190913 Offentlig journal.pdf
20190916 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190916 Offentlig journal.pdf20190916 Offentlig journal.pdf
20190917 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190917 Offentlig journal.pdf20190917 Offentlig journal.pdf
20190918 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190918 Offentlig journal.pdf20190918 Offentlig journal.pdf
20190919 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190919 Offentlig journal.pdf20190919 Offentlig journal.pdf
20190923 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190923 Offentlig journal.pdf20190923 Offentlig journal.pdf
20190924 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190924 Offentlig journal.pdf20190924 Offentlig journal.pdf
20190925 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190925 Offentlig journal.pdf20190925 Offentlig journal.pdf
20190926 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190926 Offentlig journal.pdf20190926 Offentlig journal.pdf
20190927 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190927 Offentlig journal.pdf20190927 Offentlig journal.pdf
20190930 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/sep/20190930 Offentlig journal.pdf20190930 Offentlig journal.pdf


Oktober

20191001 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191001 Offentlig journal.pdf20191001 Offentlig journal.pdf
20191002 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191002 Offentlig journal.pdf20191002 Offentlig journal.pdf
20191003 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191003 Offentlig journal.pdf20191003 Offentlig journal.pdf
20191004 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191004 Offentlig journal.pdf20191004 Offentlig journal.pdf
20191007 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191007 Offentlig journal.pdf20191007 Offentlig journal.pdf
20191008 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191008 Offentlig journal.pdf20191008 Offentlig journal.pdf
20191009 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191009 Offentlig journal.pdf20191009 Offentlig journal.pdf
20191010 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191010 Offentlig journal.pdf20191010 Offentlig journal.pdf
20191011 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191011 Offentlig journal.pdf20191011 Offentlig journal.pdf
20191014 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191014 Offentlig journal.pdf20191014 Offentlig journal.pdf
20191015 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191015 Offentlig journal.pdf20191015 Offentlig journal.pdf
20191016 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191016 Offentlig journal.pdf20191016 Offentlig journal.pdf
20191017 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191017 Offentlig journal.pdf20191017 Offentlig journal.pdf
20191018 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191018 Offentlig journal.pdf20191018 Offentlig journal.pdf
20191021 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191021 Offentlig journal.pdf20191021 Offentlig journal.pdf
20191022 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191022 Offentlig journal.pdf20191022 Offentlig journal.pdf
20191023 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191023 Offentlig journal.pdf20191023 Offentlig journal.pdf
20191024 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191024 Offentlig journal.pdf20191024 Offentlig journal.pdf
20191025 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191025 Offentlig journal.pdf20191025 Offentlig journal.pdf
20191028 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191028 Offentlig journal.pdf20191028 Offentlig journal.pdf
20191029 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191029 Offentlig journal.pdf20191029 Offentlig journal.pdf
20191030 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191030 Offentlig journal.pdf20191030 Offentlig journal.pdf
20191031 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/okt/20191031 Offentlig journal.pdf20191031 Offentlig journal.pdf


November

20191101 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191101 Offentlig journal.pdf20191101 Offentlig journal.pdf
20191104 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191104 Offentlig journal.pdf20191104 Offentlig journal.pdf
20191105 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191105 Offentlig journal.pdf20191105 Offentlig journal.pdf
20191106 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191106 Offentlig journal.pdf20191106 Offentlig journal.pdf
20191107 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191107 Offentlig journal.pdf20191107 Offentlig journal.pdf
20191108-10 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191108-10 Offentlig journal.pdf20191108-10 Offentlig journal.pdf
20191111 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191111 Offentlig journal.pdf20191111 Offentlig journal.pdf
20191112 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191112 - Offentlig journal.pdf20191112 - Offentlig journal.pdf
20191113 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191113 - Offentlig journal.pdf20191113 - Offentlig journal.pdf
20191114 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191114 - Offentlig journal.pdf20191114 - Offentlig journal.pdf
20191115 20191117 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191115 20191117 - Offentlig journal.pdf20191115 20191117 - Offentlig journal.pdf
20191118 Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191118 Offentlig journal.pdf20191118 Offentlig journal.pdf
20191119 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191119 - Offentlig journal.pdf20191119 - Offentlig journal.pdf
20191120 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191120 - Offentlig journal.pdf20191120 - Offentlig journal.pdf
20191121 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191121 - Offentlig journal.pdf20191121 - Offentlig journal.pdf
20191122-20191124 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191122-20191124 - Offentlig journal.pdf20191122-20191124 - Offentlig journal.pdf
20191125 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191125 - Offentlig journal.pdf20191125 - Offentlig journal.pdf
20191126 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191126 - Offentlig journal.pdf20191126 - Offentlig journal.pdf
20191127 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191127 - Offentlig journal.pdf20191127 - Offentlig journal.pdf
20191128 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191128 - Offentlig journal.pdf20191128 - Offentlig journal.pdf
20191129-20191201 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/nov/20191129-20191201 - Offentlig journal.pdf20191129-20191201 - Offentlig journal.pdf


Desember

20191202 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191202 - Offentlig journal.pdf20191202 - Offentlig journal.pdf
20191203 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191203 - Offentlig journal.pdf20191203 - Offentlig journal.pdf
20191204 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191204 - Offentlig journal.pdf20191204 - Offentlig journal.pdf
20191205 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191205 - Offentlig journal.pdf20191205 - Offentlig journal.pdf
20191206-20191208 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191206-20191208 - Offentlig journal.pdf20191206-20191208 - Offentlig journal.pdf
20191209 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191209 - Offentlig journal.pdf20191209 - Offentlig journal.pdf
20191210 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191210 - Offentlig journal.pdf20191210 - Offentlig journal.pdf
20191211 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191211 - Offentlig journal.pdf20191211 - Offentlig journal.pdf
20191212 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191212 - Offentlig journal.pdf20191212 - Offentlig journal.pdf
20191213-20191215 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191213-20191215 - Offentlig journal.pdf20191213-20191215 - Offentlig journal.pdf
20191216 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191216 - Offentlig journal.pdf20191216 - Offentlig journal.pdf
20191217- Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191217- Offentlig journal.pdf20191217- Offentlig journal.pdf
20191218 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191218 - Offentlig journal.pdf20191218 - Offentlig journal.pdf
20191219 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191219 - Offentlig journal.pdf20191219 - Offentlig journal.pdf
20191220-20191222 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191220-20191222 - Offentlig journal.pdf20191220-20191222 - Offentlig journal.pdf
20191223 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191223 - Offentlig journal.pdf20191223 - Offentlig journal.pdf
20191224-20191226 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191224-20191226 - Offentlig journal.pdf20191224-20191226 - Offentlig journal.pdf
20191227-20191230 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191227-20191230 - Offentlig journal.pdf20191227-20191230 - Offentlig journal.pdf
20191231-20200101 - Offentlig journal.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Offentlig journal/forrige-år/des/20191231-20200101 - Offentlig journal.pdf20191231-20200101 - Offentlig journal.pdfFant du det du lette etter?