Publikasjoner - eiendom

Byggeprosjekter - krav til dokumentasjon

Her finner du prosjekteringsanvisninger og generelle dokumenter for bygg, VVS og elektro samt SHA-planer.
I tillegg finner du FDV-mappestrukturen.

Det er et krav at disse dokumentene benyttes i våre byggeprosjekter.

Prosjekteringsanvisninger

Annen dokumentasjon

​​

Her er lenke til mal i word-fomat som du kan laste ned for videre bruk.

ID: 1697 Versjonsnr. 002


​​​​
Sist oppdatert 14.04.2023