Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  

Styremøtene er åpne for publikum og presse.
Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styrets medlemmer

Styreleder: Per Anders Oksum

Nestleder: Marit Kasin
Styremedlem: Kari Dalen
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Folke Sundelin

Styremedlem: Ann Iserid Vik-Johansen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Severinsen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Helge Gundersen (valgt av og blant ansatte)

Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Instruks for styret og adm.direktør samt vedtekter for Sykehuset Telemark

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting


Kommende styremøter

Tidligere styremøter med styredokumenter


Styremøte 18.04.2018https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-18042018-2018-04-18Styremøte 18.04.2018
Styremøte 07.02.2018https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-07022018-2018-02-07Styremøte 07.02.2018
Styremøte 13.12.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-13122017-2017-12-13Styremøte 13.12.2017
Styremøte 25.10.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-25102017-2017-10-25Styremøte 25.10.2017
Styremøte 20.09.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-20092017-2017-09-20Styremøte 20.09.2017
Styremøte 21.06.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-21062017-2017-06-21Styremøte 21.06.2017
Styremøte 23.05.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-23052017-2017-05-23Styremøte 23.05.2017
Styremøte 27.04.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-27042017-2017-04-27Styremøte 27.04.2017
Styremøte 20.04.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-20042017-2017-04-20Styremøte 20.04.2017
Styremøte 13.02.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-13022017-2017-02-13Styremøte 13.02.2017
Styremøte 15.12.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-15122016-2016-12-15Styremøte 15.12.2016
Styremøte 14.11.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-14112016Styremøte 14.11.2016
Styremøte 03.11.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-03112016Styremøte 03.11.2016
Styremøte 26.10.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-26102016Styremøte 26.10.2016
Styremøte 14.09.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-14092016Styremøte 14.09.2016
Styremøte 22.06.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-22062016Styremøte 22.06.2016
Styremøte 19.05.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-19052016Styremøte 19.05.2016
Styremøte 06.04.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-06042016Styremøte 06.04.2016
Styremøte 10.02.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-10022016Styremøte 10.02.2016


Styredokumenter for inneværende år og fjoråret er tilgjengelig på våre nettsider. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Søk etter styredokumenter

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.