HELSENORGE

Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  
Styremøtene er åpne for publikum og presse.
Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styrets medlemmer f.o.m. 15. februar 2022

Styreleder: Anne Biering

Nestleder: Kine Jordbakke
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Per Christian Voss
Styremedlem: Turid Ellingsen
Styremedlem: Trygve Kristoffer Nilssen
Styremedlem: Marjan Farahmand

Styremedlem: Inger Ann Aasen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Johanne Haugan (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Kristian Wiig (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Severinsen (valgt av og blant ansatte)

Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Instruks for styret og adm.direktør samt vedtekter for Sykehuset Telemark

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting


Protokoller

Foreløpig protokoll fra siste møte

Endelig protokoll blir godkjent i det påfølgende møtet.

Foreløpig protokoll styremøte 26 10 2022 STHF.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Siste-forløpige-protokoll/Foreløpig protokoll styremøte 26 10 2022 STHF.pdfForeløpig protokoll styremøte 26 10 2022 STHF.pdfpdf299874

Godkjente protokoller 2022

​​
​​

​​

Godkjente protokoller 2021

godkjent-protokoll-2021-12-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-12-15.pdfgodkjent-protokoll-2021-12-15.pdfpdf202593
godkjent-protokoll-2021-10-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-10-27.pdfgodkjent-protokoll-2021-10-27.pdfpdf866219
godkjent-protokoll-2021-09-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-09-22.pdfgodkjent-protokoll-2021-09-22.pdfpdf803485
godkjent-protokoll-2021-06-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-06-16.pdfgodkjent-protokoll-2021-06-16.pdfpdf359493
godkjent-protokoll-2021-05-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-05-19.pdfgodkjent-protokoll-2021-05-19.pdfpdf342734
godkjent-protokoll-2021-04-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-04-21.pdfgodkjent-protokoll-2021-04-21.pdfpdf860041
godkjent-protokoll-2021-03-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-03-24.pdfgodkjent-protokoll-2021-03-24.pdfpdf451324
godkjent-protokoll-2021-02-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2021-02-17.pdfgodkjent-protokoll-2021-02-17.pdfpdf2149182


Godkjente protokoller tilbake til 2015

​Godkjente protokoller 2020

godkjent-protokoll-2020-12-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-12-16.pdfgodkjent-protokoll-2020-12-16.pdfpdf1989983
godkjent-protokoll-2020-10-28.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-10-28.pdfgodkjent-protokoll-2020-10-28.pdfpdf178970
godkjent-protokoll-2020-09-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-09-16.pdfgodkjent-protokoll-2020-09-16.pdfpdf702709
godkjent-protokoll-2020-06-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-06-17.pdfgodkjent-protokoll-2020-06-17.pdfpdf730718
godkjent-protokoll-2020-05-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-05-18.pdfgodkjent-protokoll-2020-05-18.pdfpdf144928
godkjent-protokoll-2020-04-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-04-22.pdfgodkjent-protokoll-2020-04-22.pdfpdf171977
godkjent-protokoll-2020-04-03.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-04-03.pdfgodkjent-protokoll-2020-04-03.pdfpdf124183
godkjent-protokoll-2020-03-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-03-25.pdfgodkjent-protokoll-2020-03-25.pdfpdf122590
godkjent-protokoll-2020-02-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-02-25.pdfgodkjent-protokoll-2020-02-25.pdfpdf167626
godkjent-protokoll-2020-01-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-01-22.pdfgodkjent-protokoll-2020-01-22.pdfpdf488133


​Godkjente protokoller 2019

godkjent-protokoll-2019-12-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-12-18.pdfgodkjent-protokoll-2019-12-18.pdfpdf161663
godkjent-protokoll-2019-06-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-06-19.pdfgodkjent-protokoll-2019-06-19.pdfpdf163274
godkjent-protokoll-2019-05-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-05-22.pdfgodkjent-protokoll-2019-05-22.pdfpdf138263
godkjent-protokoll-2019-04-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-04-10.pdfgodkjent-protokoll-2019-04-10.pdfpdf167589
godkjent-protokoll-2019-02-12.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-02-12.pdfgodkjent-protokoll-2019-02-12.pdfpdf167987


Godkjente protokoller 2018

godkjent-protokoll-2018-12-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-12-19.pdfgodkjent-protokoll-2018-12-19.pdfpdf397043
godkjent-protokoll-2018-10-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-10-24.pdfgodkjent-protokoll-2018-10-24.pdfpdf153394
godkjent-protokoll-2018-09-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-09-26.pdfgodkjent-protokoll-2018-09-26.pdfpdf165115
godkjent-protokoll-2018-06-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-06-20.pdfgodkjent-protokoll-2018-06-20.pdfpdf344444
godkjent-protokoll-2018-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-05-23.pdfgodkjent-protokoll-2018-05-23.pdfpdf109660
godkjent-protokoll-2018-05-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-05-20.pdfgodkjent-protokoll-2018-05-20.pdfpdf61695
godkjent-protokoll-2018-04-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-04-18.pdfgodkjent-protokoll-2018-04-18.pdfpdf152981
godkjent-protokoll-2018-02-07.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-02-07.pdfgodkjent-protokoll-2018-02-07.pdfpdf129732


Godkjente protokoller 2017

godkjent-protokoll-2017-12-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-12-13.pdfgodkjent-protokoll-2017-12-13.pdfpdf148404
godkjent-protokoll-2017-10-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-10-25.pdfgodkjent-protokoll-2017-10-25.pdfpdf109044
godkjent-protokoll-2017-09-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-09-20.pdfgodkjent-protokoll-2017-09-20.pdfpdf110081
godkjent-protokoll-2017-06-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-06-21.pdfgodkjent-protokoll-2017-06-21.pdfpdf112941
godkjent-protokoll-2017-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-05-23.pdfgodkjent-protokoll-2017-05-23.pdfpdf118908
godkjent-protokoll-2017-04-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-04-27.pdfgodkjent-protokoll-2017-04-27.pdfpdf32911
godkjent-protokoll-2017-04-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-04-20.pdfgodkjent-protokoll-2017-04-20.pdfpdf45352
godkjent-protokoll-2017-02-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-02-13.pdfgodkjent-protokoll-2017-02-13.pdfpdf46353


Godkjente protokoller 2016

godkjent-protokoll-2016-12-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-12-15.pdfgodkjent-protokoll-2016-12-15.pdfpdf41691
godkjent-protokoll-2016-11-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-11-14.pdfgodkjent-protokoll-2016-11-14.pdfpdf44411
godkjent-protokoll-2016-10-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-10-26.pdfgodkjent-protokoll-2016-10-26.pdfpdf46375
godkjent-protokoll-2016-09-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-09-14.pdfgodkjent-protokoll-2016-09-14.pdfpdf58003
godkjent-protokoll-2016-06-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-06-22.pdfgodkjent-protokoll-2016-06-22.pdfpdf62310
godkjent-protokoll-2016-05-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-05-19.pdfgodkjent-protokoll-2016-05-19.pdfpdf47673
godkjent-protokoll-2016-04-06.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-04-06.pdfgodkjent-protokoll-2016-04-06.pdfpdf52346
godkjent-protokoll-2016-02-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2016-02-10.pdfgodkjent-protokoll-2016-02-10.pdfpdf44792


Godkjente protokoller 2015

godkjent-protokoll-2015-12-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-12-16.pdfgodkjent-protokoll-2015-12-16.pdfpdf65656
godkjent-protokoll-2015-11-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-11-18.pdfgodkjent-protokoll-2015-11-18.pdfpdf81491
godkjent-protokoll-2015-09-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-09-16.pdfgodkjent-protokoll-2015-09-16.pdfpdf54597
godkjent-protokoll-2015-06-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-06-17.pdfgodkjent-protokoll-2015-06-17.pdfpdf58006
godkjent-protokoll-2015-05-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-05-20.pdfgodkjent-protokoll-2015-05-20.pdfpdf69813
godkjent-protokoll-2015-03-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-03-25.pdfgodkjent-protokoll-2015-03-25.pdfpdf46277
godkjent-protokoll-2015-02-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2015-02-23.pdfgodkjent-protokoll-2015-02-23.pdfpdf40818


 

Styresaker fra avholdte styremøter

​Styresaker 2022

Styremøte-2022-10-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-10-26.pdfStyremøte-2022-10-26.pdfpdf11934331
Styremøte-2022-09-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-09-21.pdfStyremøte-2022-09-21.pdfpdf12643063
Styremøte-2022-06-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-06-23.pdfStyremøte-2022-06-23.pdfpdf6850288
Styremøte-2022-05-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-05-25.pdfStyremøte-2022-05-25.pdfpdf14018121
Styremøte-2022-04-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-04-27.pdfStyremøte-2022-04-27.pdfpdf18103360
Styremøte-2022-03-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-03-25.pdfStyremøte-2022-03-25.pdfpdf6085877
Styremøte-2022-02-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-02-15.pdfStyremøte-2022-02-15.pdfpdf6021667
Styremøte-2022-02-15-oppdatert.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-02-15-oppdatert.pdfStyremøte-2022-02-15-oppdatert.pdfpdf7780113
Styremøte-2022-01-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2022-01-19.pdfStyremøte-2022-01-19.pdfpdf10389379


Styresaker 2021

Styremøte-2021-10-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-10-27.pdfStyremøte-2021-10-27.pdfpdf22542829
Styremøte-2021-12-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-12-15.pdfStyremøte-2021-12-15.pdfpdf9233567
Styremøte-2021-02-17 med sak 005-2021.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-02-17 med sak 005-2021.pdfStyremøte-2021-02-17 med sak 005-2021.pdfpdf25170377
Styremøte-2021-02-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-02-17.pdfStyremøte-2021-02-17.pdfpdf23197461
Styremøte-2021-03-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-03-24.pdfStyremøte-2021-03-24.pdfpdf5903399
Styremøte-2021-04-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-04-21.pdfStyremøte-2021-04-21.pdfpdf6405627
Styremøte-2021-05-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-05-19.pdfStyremøte-2021-05-19.pdfpdf4297992
Styremøte-2021-06-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-06-16.pdfStyremøte-2021-06-16.pdfpdf2900916
Styremøte-2021-06-16 oppdatert 2021-06-11.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-06-16 oppdatert 2021-06-11.pdfStyremøte-2021-06-16 oppdatert 2021-06-11.pdfpdf5239844
Styremøte-2021-09-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-09-22.pdfStyremøte-2021-09-22.pdfpdf9350868
Styremøte-2021-09-22_oppdatert 23092021.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2021-09-22_oppdatert 23092021.pdfStyremøte-2021-09-22_oppdatert 23092021.pdfpdf4975760

​​

Styresaker tilbake til 2016

Styresaker 2020

Styremøte-2020-12-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-12-16.pdfStyremøte-2020-12-16.pdfpdf12893373
Styremøte-2020-12-16 oppdatert.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-12-16 oppdatert.pdfStyremøte-2020-12-16 oppdatert.pdfpdf17398287
Styremøte-2020-12-16 oppdatert 11. desember.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-12-16 oppdatert 11. desember.pdfStyremøte-2020-12-16 oppdatert 11. desember.pdfpdf17539649
Styremøte-2020-10-28-oppdatert.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-10-28-oppdatert.pdfStyremøte-2020-10-28-oppdatert.pdfpdf32947175
Styremøte-2020-09-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-09-16.pdfStyremøte-2020-09-16.pdfpdf6827153
Styremøte-2020-06-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-06-17.pdfStyremøte-2020-06-17.pdfpdf4384797
Styremøte-2020-05-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-05-18.pdfStyremøte-2020-05-18.pdfpdf4255096
Styremøte-2020-04-03-ekstraordinært.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-04-03-ekstraordinært.pdfStyremøte-2020-04-03-ekstraordinært.pdfpdf5520294
Styremøte-2020-03-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-03-25.pdfStyremøte-2020-03-25.pdfpdf87104
Styremøte-2020-02-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-02-25.pdfStyremøte-2020-02-25.pdfpdf9532172
Styremøte-2020-01-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-01-22.pdfStyremøte-2020-01-22.pdfpdf2725965


​Styresaker 2019

Styremøte-2019-12-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-12-18.pdfStyremøte-2019-12-18.pdfpdf3074675
Styremøte-2019-10-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-10-23.pdfStyremøte-2019-10-23.pdfpdf5012428
Styremøte-2019-09-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-09-25.pdfStyremøte-2019-09-25.pdfpdf6653273
Styremøte-2019-06-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-06-19.pdfStyremøte-2019-06-19.pdfpdf5332416
Styremøte-2019-05-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-05-22.pdfStyremøte-2019-05-22.pdfpdf8920831
Styremøte-2019-04-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-04-10.pdfStyremøte-2019-04-10.pdfpdf4337005
Styremøte-2019-02-05.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-02-05.pdfStyremøte-2019-02-05.pdfpdf11594561


Styresaker 2018

Styremøte-2018-12-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-12-19.pdfStyremøte-2018-12-19.pdfpdf4715080
Styremøte-2018-10-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-10-24.pdfStyremøte-2018-10-24.pdfpdf3519239
Styremøte-2018-09-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-09-26.pdfStyremøte-2018-09-26.pdfpdf7776149
Styremøte-2018-04-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-04-18.pdfStyremøte-2018-04-18.pdfpdf8170848


Styresaker 2017

Styremøte-2017-04-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-04-27.pdfStyremøte-2017-04-27.pdfpdf95132
Styremøte-2017-04-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-04-20.pdfStyremøte-2017-04-20.pdfpdf9152512
Styremøte-2017-02-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-02-13.pdfStyremøte-2017-02-13.pdfpdf24294341


Styresaker 2016

Styremøte-2016-12-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-12-15.pdfStyremøte-2016-12-15.pdfpdf9280371
Styremøte-2016-11-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-11-14.pdfStyremøte-2016-11-14.pdfpdf495772
Styremøte-2016-11-03.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-11-03.pdfStyremøte-2016-11-03.pdfpdf81671
Styremøte-2016-10-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-10-26.pdfStyremøte-2016-10-26.pdfpdf8130553
Styremøte-2016-09-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-09-14.pdfStyremøte-2016-09-14.pdfpdf14885285
Styremøte-2016-06-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-06-22.pdfStyremøte-2016-06-22.pdfpdf24947314
Styremøte-2016-05-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-05-19.pdfStyremøte-2016-05-19.pdfpdf35866804
Styremøte-2016-04-06.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-04-06.pdfStyremøte-2016-04-06.pdfpdf14091997
Styremøte-2016-02-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-02-10.pdfStyremøte-2016-02-10.pdfpdf11578516 

 

Styresaker fra avholdte styremøter er tilgjengelig på våre nettsider tilbake til 2016. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Søk etter styredokumenter


Fant du det du lette etter?