Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  

 

Styremøtene er åpne for publikum og presse.
Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styrets medlemmer

Styreleder: Per Anders Oksum

Nestleder: Marit Kasin
Styremedlem: Kari Dalen
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Folke Sundelin (ny)

Styremedlem: Ann Iserid Vik-Johansen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Severinsen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Thor Helge Gundersen (valgt av og blant ansatte)

Styresekretær Kristin Alseth Hansen, e-post: krahan@sthf.no  tlf. 35 00 36 28

Instruks for styret og adm.direktør samt vedtekter for Sykehuset Telemark

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Last ned Instruks for styret ved Sykehuset Telemark (pdf) Instruks for administrerende direktør ved Sykehuset Telemark (pdf)

Vedtekter for Sykehuset Telemark (pdf)

Kommende styremøter

Styremøte 20.04.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-20042017-2017-04-20Styremøte 20.04.2017
Styremøte 13.02.2017https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-13022017-2017-02-13Styremøte 13.02.2017
Styremøte 15.12.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-15122016-2016-12-15Styremøte 15.12.2016
Styremøte 14.11.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-14112016Styremøte 14.11.2016
Styremøte 03.11.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-03112016Styremøte 03.11.2016
Styremøte 26.10.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-26102016Styremøte 26.10.2016
Styremøte 14.09.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-14092016Styremøte 14.09.2016
Styremøte 22.06.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-22062016Styremøte 22.06.2016
Styremøte 19.05.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-19052016Styremøte 19.05.2016
Styremøte 06.04.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-06042016Styremøte 06.04.2016
Styremøte 10.02.2016https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-10022016Styremøte 10.02.2016
Styremøte 16.12.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-16122015Styremøte 16.12.2015
Styremøte 18.11.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-18112015Styremøte 18.11.2015
Styremøte 16.09.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-16092015Styremøte 16.09.2015
Styremøte 17.06.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-17062015Styremøte 17.06.2015
Styremøte 20.05.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-20052015Styremøte 20.05.2015
Styremøte 25.03.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-25032015Styremøte 25.03.2015
Styremøte 03.02.2015https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-03022015Styremøte 03.02.2015


Styredokumenter for inneværende år og fjoråret er tilgjengelig på våre nettsider. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Søk etter styredokumenter