HELSENORGE

Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  
Styremøtene er åpne for publikum og presse.
Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styrets medlemmer f.o.m. 16. mars 2023

Styreleder: Anne Biering

Nestleder: Kine Jordbakke
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Per Christian Voss
Styremedlem: Turid Ellingsen
Styremedlem: Trygve Kristoffer Nilssen
Styremedlem: Marjan Farahmand

Styremedlem: Janne Olimstad Guldbjørnsen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem:  Elise Haugerø (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Arne Runde (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Johanne Haugan (valgt av og blant ansatte)​


Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Instruks for styret og adm.direktør samt vedtekter for Sykehuset Telemark

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting

Vedtekter for Sykehuset Telemark (pdf)

Protokoller

Foreløpig protokoll fra siste styremøte

​​

​Godkjente protokoller 2023Godkjente protokoller 2022​
Godkjente protokoller tilbake til 2015

Godkjente protokoller 2022Godkjente protokoller 2020Godkjente protokoller 2019

​​

Godkjente protokoller 2018Godkjente protokoller 2017Godkjente protokoller 2016Godkjente protokoller 2015

​​

​​​

 

Styresaker fra avholdte styremøter

​​Styresaker 2023

Styresaker 2022

​​

Styresaker tilbake til 2016

Styresaker 2021


Styresaker 2020


Styresaker 2019​Styresaker 2018

​​
Styresaker 2017​


Styresaker 2016Styresaker fra avholdte styremøter er tilgjengelig på våre nettsider tilbake til 2016. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Søk etter styredokumenter


​​

Fant du det du lette etter?