Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  
Styremøtene er åpne for publikum og presse.
Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styrets medlemmer

Styreleder: Per Anders Oksum

Nestleder: Marit Kasin
Styremedlem: Kari Dalen
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Folke Sundelin

Styremedlem: Ann Iserid Vik-Johansen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Kristine Stranheim Sunde (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Kristian Wiig (valgt av og blant ansatte)

Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Instruks for styret og adm.direktør samt vedtekter for Sykehuset Telemark

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting


Styredokumenter

Foreløpig protokoll

Endelig protokoll blir godkjent i det påfølgende møtet.

Foreløpig protokoll styremøte 22. januar 2020.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Siste-forløpige-protokoll/Foreløpig protokoll styremøte 22. januar 2020.pdfForeløpig protokoll styremøte 22. januar 2020.pdf

Godkjente protokoller

godkjent-protokoll-2019-12-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-12-18.pdfgodkjent-protokoll-2019-12-18.pdf
godkjent-protokoll-2019-09-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-09-25.pdfgodkjent-protokoll-2019-09-25.pdf
godkjent-protokoll-2019-06-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-06-19.pdfgodkjent-protokoll-2019-06-19.pdf
godkjent-protokoll-2019-05-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-05-22.pdfgodkjent-protokoll-2019-05-22.pdf
godkjent-protokoll-2019-04-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-04-10.pdfgodkjent-protokoll-2019-04-10.pdf
godkjent-protokoll-2019-02-12.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-02-12.pdfgodkjent-protokoll-2019-02-12.pdf
godkjent-protokoll-2018-12-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-12-19.pdfgodkjent-protokoll-2018-12-19.pdf
godkjent-protokoll-2018-10-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-10-24.pdfgodkjent-protokoll-2018-10-24.pdf
godkjent-protokoll-2018-09-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-09-26.pdfgodkjent-protokoll-2018-09-26.pdf
godkjent-protokoll-2018-06-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-06-20.pdfgodkjent-protokoll-2018-06-20.pdf
godkjent-protokoll-2018-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-05-23.pdfgodkjent-protokoll-2018-05-23.pdf
godkjent-protokoll-2018-05-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-05-20.pdfgodkjent-protokoll-2018-05-20.pdf
godkjent-protokoll-2018-04-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-04-18.pdfgodkjent-protokoll-2018-04-18.pdf
godkjent-protokoll-2018-02-07.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-02-07.pdfgodkjent-protokoll-2018-02-07.pdf
godkjent-protokoll-2017-12-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-12-13.pdfgodkjent-protokoll-2017-12-13.pdf
godkjent-protokoll-2017-10-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-10-25.pdfgodkjent-protokoll-2017-10-25.pdf
godkjent-protokoll-2017-09-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-09-20.pdfgodkjent-protokoll-2017-09-20.pdf
godkjent-protokoll-2017-06-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-06-21.pdfgodkjent-protokoll-2017-06-21.pdf
godkjent-protokoll-2017-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-05-23.pdfgodkjent-protokoll-2017-05-23.pdf
godkjent-protokoll-2017-04-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2017-04-27.pdfgodkjent-protokoll-2017-04-27.pdf

Avholdte styremøter

Styremøte-2020-01-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-01-22.pdfStyremøte-2020-01-22.pdf
Styremøte-2019-12-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-12-18.pdfStyremøte-2019-12-18.pdf
Styremøte-2019-10-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-10-23.pdfStyremøte-2019-10-23.pdf
Styremøte-2019-09-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-09-25.pdfStyremøte-2019-09-25.pdf
Styremøte-2019-06-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-06-19.pdfStyremøte-2019-06-19.pdf
Styremøte-2019-05-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-05-22.pdfStyremøte-2019-05-22.pdf
Styremøte-2019-04-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-04-10.pdfStyremøte-2019-04-10.pdf
Styremøte-2019-02-05.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-02-05.pdfStyremøte-2019-02-05.pdf
Styremøte-2018-12-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-12-19.pdfStyremøte-2018-12-19.pdf
Styremøte-2018-10-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-10-24.pdfStyremøte-2018-10-24.pdf
Styremøte-2018-09-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-09-26.pdfStyremøte-2018-09-26.pdf
Styremøte-2018-06-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-06-20.pdfStyremøte-2018-06-20.pdf
Styremøte-2018-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-05-23.pdfStyremøte-2018-05-23.pdf
Styremøte-2018-04-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-04-18.pdfStyremøte-2018-04-18.pdf
Styremøte-2018-02-07.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-02-07.pdfStyremøte-2018-02-07.pdf
Styremøte-2017-12-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-12-13.pdfStyremøte-2017-12-13.pdf
Styremøte-2017-10-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-10-25.pdfStyremøte-2017-10-25.pdf
Styremøte-2017-09-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-09-20.pdfStyremøte-2017-09-20.pdf
Styremøte-2017-06-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-06-21.pdfStyremøte-2017-06-21.pdf
Styremøte-2017-06-21-55-00 Ettersendt - Status innsparingstiltak per mai 2017.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-06-21-55-00 Ettersendt - Status innsparingstiltak per mai 2017.pdfStyremøte-2017-06-21-55-00 Ettersendt - Status innsparingstiltak per mai 2017.pdf
Styremøte-2017-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-05-23.pdfStyremøte-2017-05-23.pdfStyresaker til møtet 23.mai 2017
Styremøte-2017-04-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-04-27.pdfStyremøte-2017-04-27.pdf
Styremøte-2017-04-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-04-20.pdfStyremøte-2017-04-20.pdf
Styremøte-2017-02-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-02-13.pdfStyremøte-2017-02-13.pdf
Styremøte-2016-12-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-12-15.pdfStyremøte-2016-12-15.pdf
Styremøte-2016-11-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-11-14.pdfStyremøte-2016-11-14.pdf
Styremøte-2016-11-03.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-11-03.pdfStyremøte-2016-11-03.pdf
Styremøte-2016-10-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-10-26.pdfStyremøte-2016-10-26.pdf
Styremøte-2016-09-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-09-14.pdfStyremøte-2016-09-14.pdf
Styremøte-2016-06-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-06-22.pdfStyremøte-2016-06-22.pdf
Styremøte-2016-05-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-05-19.pdfStyremøte-2016-05-19.pdf
Styremøte-2016-04-06.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-04-06.pdfStyremøte-2016-04-06.pdf
Styremøte-2016-02-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-02-10.pdfStyremøte-2016-02-10.pdf

 

 

Styredokumenter for inneværende år og fjoråret er tilgjengelig på våre nettsider. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Søk etter styredokumenter

Kommende styremøter

Fant du det du lette etter?