Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.  
Styremøtene er åpne for publikum og presse.
Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styrets medlemmer f.o.m. 26.februar 2020

Styreleder: Per Anders Oksum

Nestleder: Kine Jordbakke
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Per Christian Voss
Styremedlem: Turid Ellingsen

Styremedlem: Ann Iserid Vik-Johansen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Solfrid Nikita Tveit (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Kristian Wiig (valgt av og blant ansatte)

Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Instruks for styret og adm.direktør samt vedtekter for Sykehuset Telemark

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting


Styredokumenter

Foreløpig protokoll

Endelig protokoll blir godkjent i det påfølgende møtet.

foreløpig-protokoll-2020-10-28.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Siste-forløpige-protokoll/foreløpig-protokoll-2020-10-28.pdfforeløpig-protokoll-2020-10-28.pdfpdf169361

Godkjente protokoller

godkjent-protokoll-2020-09-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-09-16.pdfgodkjent-protokoll-2020-09-16.pdfpdf702709
godkjent-protokoll-2020-06-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-06-17.pdfgodkjent-protokoll-2020-06-17.pdfpdf730718
godkjent-protokoll-2020-05-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-05-18.pdfgodkjent-protokoll-2020-05-18.pdfpdf144928
godkjent-protokoll-2020-04-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-04-22.pdfgodkjent-protokoll-2020-04-22.pdfpdf171977
godkjent-protokoll-2020-04-03.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-04-03.pdfgodkjent-protokoll-2020-04-03.pdfpdf124183
godkjent-protokoll-2020-03-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-03-25.pdfgodkjent-protokoll-2020-03-25.pdfpdf122590
godkjent-protokoll-2020-02-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-02-25.pdfgodkjent-protokoll-2020-02-25.pdfpdf167626
godkjent-protokoll-2020-01-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2020-01-22.pdfgodkjent-protokoll-2020-01-22.pdfpdf488133
godkjent-protokoll-2019-12-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-12-18.pdfgodkjent-protokoll-2019-12-18.pdfpdf161663
godkjent-protokoll-2019-09-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-09-25.pdfgodkjent-protokoll-2019-09-25.pdfpdf589926
godkjent-protokoll-2019-06-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-06-19.pdfgodkjent-protokoll-2019-06-19.pdfpdf163274
godkjent-protokoll-2019-05-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-05-22.pdfgodkjent-protokoll-2019-05-22.pdfpdf138263
godkjent-protokoll-2019-04-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-04-10.pdfgodkjent-protokoll-2019-04-10.pdfpdf167589
godkjent-protokoll-2019-02-12.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2019-02-12.pdfgodkjent-protokoll-2019-02-12.pdfpdf167987
godkjent-protokoll-2018-12-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-12-19.pdfgodkjent-protokoll-2018-12-19.pdfpdf397043
godkjent-protokoll-2018-10-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-10-24.pdfgodkjent-protokoll-2018-10-24.pdfpdf153394
godkjent-protokoll-2018-09-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-09-26.pdfgodkjent-protokoll-2018-09-26.pdfpdf165115
godkjent-protokoll-2018-06-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-06-20.pdfgodkjent-protokoll-2018-06-20.pdfpdf344444
godkjent-protokoll-2018-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-05-23.pdfgodkjent-protokoll-2018-05-23.pdfpdf109660
godkjent-protokoll-2018-05-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Godkjente-protokoller/godkjent-protokoll-2018-05-20.pdfgodkjent-protokoll-2018-05-20.pdfpdf61695

Avholdte styremøter

Styremøte-2020-10-28-oppdatert.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-10-28-oppdatert.pdfStyremøte-2020-10-28-oppdatert.pdfpdf32947175
Styremøte-2020-09-16.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-09-16.pdfStyremøte-2020-09-16.pdfpdf6827153
Styremøte-2020-06-17.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-06-17.pdfStyremøte-2020-06-17.pdfpdf4384797
Styremøte-2020-05-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-05-18.pdfStyremøte-2020-05-18.pdfpdf4255096
Styremøte-2020-04-03-ekstraordinært.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-04-03-ekstraordinært.pdfStyremøte-2020-04-03-ekstraordinært.pdfpdf5520294
Styremøte-2020-03-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-03-25.pdfStyremøte-2020-03-25.pdfpdf87104
Styremøte-2020-02-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-02-25.pdfStyremøte-2020-02-25.pdfpdf9532172
Styremøte-2020-01-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2020-01-22.pdfStyremøte-2020-01-22.pdfpdf2725965
Styremøte-2019-12-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-12-18.pdfStyremøte-2019-12-18.pdfpdf3074675
Styremøte-2019-10-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-10-23.pdfStyremøte-2019-10-23.pdfpdf5012428
Styremøte-2019-09-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-09-25.pdfStyremøte-2019-09-25.pdfpdf6653273
Styremøte-2019-06-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-06-19.pdfStyremøte-2019-06-19.pdfpdf5332416
Styremøte-2019-05-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-05-22.pdfStyremøte-2019-05-22.pdfpdf8920831
Styremøte-2019-04-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-04-10.pdfStyremøte-2019-04-10.pdfpdf4337005
Styremøte-2019-02-05.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2019-02-05.pdfStyremøte-2019-02-05.pdfpdf11594561
Styremøte-2018-12-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-12-19.pdfStyremøte-2018-12-19.pdfpdf4715080
Styremøte-2018-10-24.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-10-24.pdfStyremøte-2018-10-24.pdfpdf3519239
Styremøte-2018-09-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-09-26.pdfStyremøte-2018-09-26.pdfpdf7776149
Styremøte-2018-06-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-06-20.pdfStyremøte-2018-06-20.pdfpdf7462919
Styremøte-2018-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-05-23.pdfStyremøte-2018-05-23.pdfpdf5668063
Styremøte-2018-04-18.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-04-18.pdfStyremøte-2018-04-18.pdfpdf8170848
Styremøte-2018-02-07.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2018-02-07.pdfStyremøte-2018-02-07.pdfpdf10671302
Styremøte-2017-12-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-12-13.pdfStyremøte-2017-12-13.pdfpdf6279550
Styremøte-2017-10-25.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-10-25.pdfStyremøte-2017-10-25.pdfpdf3666677
Styremøte-2017-09-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-09-20.pdfStyremøte-2017-09-20.pdfpdf9220838
Styremøte-2017-06-21.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-06-21.pdfStyremøte-2017-06-21.pdfpdf5426986
Styremøte-2017-06-21-55-00 Ettersendt - Status innsparingstiltak per mai 2017.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-06-21-55-00 Ettersendt - Status innsparingstiltak per mai 2017.pdfStyremøte-2017-06-21-55-00 Ettersendt - Status innsparingstiltak per mai 2017.pdfpdf202319
Styremøte-2017-05-23.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-05-23.pdfStyremøte-2017-05-23.pdfStyresaker til møtet 23.mai 2017pdf8213068
Styremøte-2017-04-27.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-04-27.pdfStyremøte-2017-04-27.pdfpdf95132
Styremøte-2017-04-20.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-04-20.pdfStyremøte-2017-04-20.pdfpdf9152512
Styremøte-2017-02-13.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2017-02-13.pdfStyremøte-2017-02-13.pdfpdf24294341
Styremøte-2016-12-15.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-12-15.pdfStyremøte-2016-12-15.pdfpdf9280371
Styremøte-2016-11-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-11-14.pdfStyremøte-2016-11-14.pdfpdf495772
Styremøte-2016-11-03.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-11-03.pdfStyremøte-2016-11-03.pdfpdf81671
Styremøte-2016-10-26.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-10-26.pdfStyremøte-2016-10-26.pdfpdf8130553
Styremøte-2016-09-14.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-09-14.pdfStyremøte-2016-09-14.pdfpdf14885285
Styremøte-2016-06-22.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-06-22.pdfStyremøte-2016-06-22.pdfpdf24947314
Styremøte-2016-05-19.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-05-19.pdfStyremøte-2016-05-19.pdfpdf35866804
Styremøte-2016-04-06.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-04-06.pdfStyremøte-2016-04-06.pdfpdf14091997
Styremøte-2016-02-10.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Styremøte-2016-02-10.pdfStyremøte-2016-02-10.pdfpdf11578516
Saksdokumenter til styremøte 22. april 2020.pdfhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker/Saksdokumenter til styremøte 22. april 2020.pdfSaksdokumenter til styremøte 22. april 2020.pdfpdf5718201

 

 

Styredokumenter for inneværende år og fjoråret er tilgjengelig på våre nettsider. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Søk etter styredokumenter


Kommende møter

Fant du det du lette etter?