Styret

Styret  ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.   Styremøtene er åpne for publikum og presse. Saksdokumenter blir publisert på nett, vanligvis en uke før styrets møte.

Styreleder: Anne Biering

Nestleder: Kine Jordbakke
Styremedlem: Nils Kristian Bogen
Styremedlem: Per Christian Voss
Styremedlem: Turid Ellingsen
Styremedlem: Trygve Kristoffer Nilssen
Styremedlem: Marjan Farahmand

Styremedlem: Janne Olimstad Guldbjørnsen (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem:  Elise Haugerø (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Arne Runde (valgt av og blant ansatte)
Styremedlem: Johanne Haugan (valgt av og blant ansatte)​


Styresekretær Tone Pedersen, e-post: tone.pedersen@sthf.no  tlf. 35 00 38 75

Instruksen for styret ved Sykehuset Telemark er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Dokumenter til nedlasting

Instruks for styret ved Sykehuset Telemark (pdf)

Instruks for administrerende direktør ved Sykehuset Telemark (pdf)

Vedtekter for Sykehuset Telemark (pdf)

Protokoller

Styresaker fra avholdte styremøter

​​​​​Styresaker fra avholdte styremøter er tilgjengelig på våre nettsider tilbake til 2016. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.

Kommende møter

Sist oppdatert 29.09.2023