tre blide barn i arbeidsklær for ansatte ved sykehus

Utviklingsplan for Sykehuset Telemark

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region?

Utviklingsplanen er basert på nasjonale og regionale føringer, og beskriver hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

Per januar 2022 er utviklingsplan 2035 for Sykehuset Telemark revidert. Den reviderte planen ble sendt på høring hos kommuner, fastleger og andre samarbeidspartnere, med høringsfrist 30. mars 2022. 

Oppdatert utviklingsplan 2035​

 

I oktober 2018 ble Ambulanseplan 2035 lagt fram for styret for Sykehuset Telemark med en høringsperiode til 1.desember 2018.​

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

Les mer om ambulanseplan 2035

Ved eventuelle spørsmål - kontakt:

Utviklingsdirektør Annette Fure, e-post: Annette.Fure@sthf.no


​​

Sist oppdatert 11.05.2022