Helsenorge
Illustrasjonsfoto: Ansatte som går i korridoren

Utviklingsplan

Hvordan møter vi de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region?

Utviklingsplanen er basert på nasjonale og regionale føringer, og beskriver hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

"Utviklingsplan 2030" ble vedtatt avstyret for Sykehuset Telemark 14.9.2016 (sak 64-2016) og i Helse Sør-Øst styret den 15.12.2016 (sak 099-2016).

For å imøtekomme de nasjonale og regionale føringene som er kommet til etter dette, framskrives "Utviklingsplan 2030" til 2035. For noen fagområder som har stor grenseflate mot primærhelsetjenesten og kommunene er det laget tilleggsrapporter.
Det gjelder områdene:

  1. Psykisk helsevern og rusbehandling (voksne)
  2. Psykisk helsevern og rusbehandling (barn og ungdommer)
  3. Rehabilitering
  4. Habilitering
  5. Hjerneslag
  6. Prehospitale tjenester

Både utviklingsplanen og tilleggsrapportene er utarbeidet i samråd og forståelse med kommuner og samarbeidspartnere.

I oktober 2018 ble Ambulanseplan 2035 lagt fram for styret for Sykehuset Telemark med en høringsperiode til 1.desember 2018.

Utviklingsplan ved Sykehuset Telemark med tilleggsdokumenter

kortversjon "Utviklingsplan 2030"

"Utviklingsplan 2030"

Vedlegg-1-Utviklingsplan-psykisk-helsevern-og-rusbehandling.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-1-Utviklingsplan-psykisk-helsevern-og-rusbehandling.pdfVedlegg-1-Utviklingsplan-psykisk-helsevern-og-rusbehandling.pdfpdf656598
Vedlegg-2-Utviklingsplan-Psykisk helsevern-og-rusbehandling-barn.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-2-Utviklingsplan-Psykisk helsevern-og-rusbehandling-barn.pdfVedlegg-2-Utviklingsplan-Psykisk helsevern-og-rusbehandling-barn.pdfpdf352484
Vedlegg-3-Utviklingsplan_Rehabilitering.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-3-Utviklingsplan_Rehabilitering.pdfVedlegg-3-Utviklingsplan_Rehabilitering.pdfpdf464946
Vedlegg-4-utviklingsplan-Habilitering-buk.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-4-utviklingsplan-Habilitering-buk.pdfVedlegg-4-utviklingsplan-Habilitering-buk.pdfpdf374720
Vedlegg-5-Utviklingsplan-Hjerneslag.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-5-Utviklingsplan-Hjerneslag.pdfVedlegg-5-Utviklingsplan-Hjerneslag.pdfpdf705781
Vedlegg-6-Utviklingsplan-Prehospitale-tjenester.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-6-Utviklingsplan-Prehospitale-tjenester.pdfVedlegg-6-Utviklingsplan-Prehospitale-tjenester.pdfpdf492573


Ambulanseplan 2035

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

 
 

Ved eventuelle spørsmål - kontakt:
Utviklingsdirektør Annette Fure, e-post: Annette.Fure@sthf.no

Fant du det du lette etter?