Illustrasjonsfoto: Ansatte som går i korridoren

Utviklingsplan

Hvordan møter vi de langsiktige utfordringene?

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende. Hvordan skal vi løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å sikre god pasientbehandling i vår region?

Utviklingsplanen er basert på nasjonale og regionale føringer, og beskriver hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

Arbeidet med utviklingsplan ved Sykehuset Telemark

"Utviklingsplan 2030" ble vedtatt avstyret for Sykehuset Telemark 14.9.2016 (sak 64-2016) og i Helse Sør-Øst styret den 15.12.2016 (sak 099-2016).

"Utviklingsplan 2030"kortversjon "Utviklingsplan 2030"

For å imøtekomme de nasjonale og regionale føringene som er kommet til etter dette, framskrives "Utviklingsplan 2030" til 2035. For noen fagområder som har stor grenseflate mot primærhelsetjenesten og kommunene er det laget tilleggsrapporter.
Det gjelder områdene:

  1. Psykisk helsevern og rusbehandling (voksne)
  2. Psykisk helsevern og rusbehandling (barn og ungdommer)
  3. Rehabilitering
  4. Habilitering
  5. Hjerneslag
  6. Prehospitale tjenester

Både utviklingsplanen og tilleggsrapportene er utarbeidet i samråd og forståelse med kommuner og samarbeidspartnere.

Høring for delrapporter til utviklingsplan

Kommuner, samarbeidspartnere og andre interessenter har fått tilsendt brev om høring på utkast til delrapportene. Delrapportene blir videre bearbeidet frem mot planlagt styrebehandling i april 2018.

Høringsfrist: 4.april 2018.

Høringssvar sendes til: postmottak@sthf.no

Dokumenter til høring

Vedlegg-1-Utviklingsplan-psykisk-helsevern-og-rusbehandling.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-1-Utviklingsplan-psykisk-helsevern-og-rusbehandling.pdfVedlegg-1-Utviklingsplan-psykisk-helsevern-og-rusbehandling.pdf
Vedlegg-2-Utviklingsplan-Psykisk helsevern-og-rusbehandling-barn.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-2-Utviklingsplan-Psykisk helsevern-og-rusbehandling-barn.pdfVedlegg-2-Utviklingsplan-Psykisk helsevern-og-rusbehandling-barn.pdf
Vedlegg-3-Utviklingsplan_Rehabilitering.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-3-Utviklingsplan_Rehabilitering.pdfVedlegg-3-Utviklingsplan_Rehabilitering.pdf
Vedlegg-4-utviklingsplan-Habilitering-buk.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-4-utviklingsplan-Habilitering-buk.pdfVedlegg-4-utviklingsplan-Habilitering-buk.pdf
Vedlegg-5-Utviklingsplan-Hjerneslag.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-5-Utviklingsplan-Hjerneslag.pdfVedlegg-5-Utviklingsplan-Hjerneslag.pdf
Vedlegg-6-Utviklingsplan-Prehospitale-tjenester.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Rapporter og planverk/Utviklingsplan/Vedlegg-6-Utviklingsplan-Prehospitale-tjenester.pdfVedlegg-6-Utviklingsplan-Prehospitale-tjenester.pdf

 

Ved eventuelle spørsmål - kontakt:

Utviklingsdirektør Annette Fure, e-post: Annette.Fure@sthf.no


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.