HELSENORGE

Begrense innsyn i din pasientjournal

​Du som pasient har rett til å begrense hva som er tilgjengelig for oppslag fra din pasientjournal og hvem som kan slå opp i denne.

​Opplysningene i din pasientjournal ved Sykehuset Telemark er tilgjengelig for ansatte som har behov for disse når du trenger helsehjelp.

Opplysningene kan også brukes til administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. Opplysningene deles med behandlere andre steder, for eksempel ved et annet sykehus eller med fastlegen din, når det er nødvendig for din helsehjelp. Det skjer på telefon, ved å sende kopier som brev eller digitale meldinger.

Sperre for innsyn for helsepersonell som jobber ved Sykehuset Telemark

Det er også mulig å sperre journalen din for helsepersonell som jobber ved Sykehuset Telemark. Se hvordan du kan gjøre dette under "Fyll ut skjema for sperring".

  1. Journalsperring
    Ett eller flere eksisterende dokumenter kan sperres for visning. Fremtidige dokumenter blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om hvis det er aktuelt.
    I akutte situasjoner kan denne sperren oppheves.
  2. Sperre pasientjournal for enkeltbruker(e)
    Hvis ønsket er å sperre hele journalen for innsyn for enkelte personer, brukes denne type sperring. Dette stopper all tilgang til dine journaldokumenter for de navngitte personer.

Vær oppmerksom på at enkeltpersoner som ikke har tilgang til de sperrede delene av journalen, vil få informasjon om at det finnes dokumenter de ikke har tilgang til. Hvis du ved senere kontakt med sykehuset ønsker å endre eller oppheve sperringen, tas dette opp med behandlende lege.

Merk at dette kun gir deg mulighet for å sperre for navngitt helsepersonell som er ansatt ved Sykehuset Telemark.

​Viktig informasjon om sperring av pasientopplysninger

Vær oppmerksom på at sperring av pasientopplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner. Sperring kan føre til at helsepersonell ikke får tilgang til relevante og nødvendige opplysninger i din pasientjournal. Hvis det sperres for ansatte ved  Sykehuset Telemark, kan en lege gi en annen lege tilgang til journaldokumentasjonen i en akutt situasjon.

Det er kun dokumenter frem til dags dato som sperres for innsyn. Fremtidig dokumentasjon blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om. 

​Fyll ut skjemaet for sperring

Dersom du ønsker å sperre dokumenter i journalen din ved Sykehuset Telemark kan du sende inn skjemaet elektronisk eller per post. Du kan bli kontaktet av journalansvarlig lege for å få mer informasjon om konsekvensene av sperring.

Elektronisk skjema for sperring av pasientjournal - Helsenorge

Du kan også fylle ut skjemaet på papir og sende til sykehuset:

Skjema for sperring av pasientjournal ved Sykehuset Telemark (PDF)

Utfylt skjema i papirutgave sendes til
Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Fant du det du lette etter?