Fotografering og filming på sykehuset

Fotografering, film- og lydopptak på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video på sykehuset. Det er greit, men det er viktig at de som er med på bildene og opptakene samtykker til dette.
Dersom noen fotograferer og filmer, kan det skape utrygghet og stress. Vi oppfordrer derfor alle til å vise hensyn og respektere andres personvern. Dette er ekstra viktig på et sykehus, hvor mange pasienter og pårørende er i en sårbar situasjon og hvor ansatte skal ivareta taushetsplikten.

Lydopptak

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i, er ulovlig.

Sist oppdatert 16.03.2023