Fotografering og filming på sykehuset

Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Mange pasienter og pårørende ønsker av ulike grunner å ta bilde eller video som et minne fra tiden på sykehuset. Det er i orden så lenge det er pasienten og/eller pårørende og venner som blir avbildet.

Vi tillater ikke å ta bilde av medpasienter eller ansatte. Ansatte kan gi sitt samtykke til å stille på bilde, men da må det gjøres klart hvordan bildet er tenkt brukt. Det er for eksempel mange som reserverer seg mot sosiale medier og det skal respekteres.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle de møter under besøket på sykehuset og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

For pressen

Ved fotografering eller filming, skal det være gitt samtykke fra alle som blir med på bilde eller film. Pressen skal ha følge med en ansvarlig medarbeider fra sykehuset når det skal fotograferes eller filmes.

Områder inne i bygningene

Fotografering og filming på sengeposter, poliklinikker eller andre enheter i sykehuset skal godkjennes av den aktuelle klinikksjef. I fellesarealer skal direktøren, en klinikksjef eller kommunikasjonssjef godkjenne filming eller fotografering.

Områder utenfor bygningene

Fotografering og filming på områder utenfor bygningene, er tillatt forutsatt at personvernet ivaretas. Identifisering av personer som er pasienter eller pårørende skal ikke finne sted uten disses uttrykte samtykke. Særlig aktsomhet bør utøves ved sykehusets akuttmottak. 

For ansatte

Det er utarbeidet en egen retningslinje for fotografering av pasienter i behandlings- eller opplæringsøyemed, eller som dokumentasjon. Denne retningslinjen er laget for å gi støtte for vurderingene som må gjøres i de ulike situasjoner som kan oppstå i denne forbindelse.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.