Innleggelse og utskriving

Når du må bli værende på sykehus over ett eller flere døgn kaller vi det en innleggelse. Innleggelse kan være akutt eller planlagt.

Akutt innleggelse

Ved akutt sykdom eller ulykker, dvs øyeblikkelig hjelp - kan du selv eller andre ringe 113.
Lovverket pålegger alle sykehus med akuttberedskap å gi øyeblikkelig hjelp.
Leger utenfor sykehuset som får akutt syke eller skadde på sitt kontor, kan også ta direkte kontakt med vakthavende lege på aktuell klinikk.
Ved ankomst skal du undersøkes av lege for vurdering av det videre forløp - innleggelse, observasjon eller du reiser hjem igjen. Sykehuset tar kontakt med nærmeste pårørende.

Sykehuset Telemark har akuttmottak i Skien og på Notodden

Planlagt innleggelse

Planlagt innleggelse finner sted når du en tid etter en poliklinisk vurdering på grunnlag av en henvisning/søknad fra din fastlege, legges inn for behandlingen ved sykehuset.
Du vil få et brev som inneholder tidspunkt og sted for frammøte. Dersom du har ”rett til nødvendig helsehjelp”, får du et juridisk bindende tidspunkt. Det innebærer at dersom ikke sykehuset har gitt deg behandlingen innen oppgitte tidspunkt, vil du ha rett til behandling ved et annet sykehus i inn- eller utland (link til ”Rett til nødvendig helsehjelp”)
Husk også at vi har fritt behandlingsvalg i Norge, se www.helsenorge.no/velg-behandlingssted.
Dersom det oppstår forverring av sykdommen din i ventetiden, ta kontakt med din fastlege.

Når du kommer til sykehuset for en planlagt innleggelse, skal du:

  • ha med deg toalettsaker, inneklær og de medisinene du bruker

  • ha med deg en liste over de medisinene du bruker

  • ha med minst mulig penger og verdisaker (se også ”Verdisaker”)

I det brevet du får fra sykehuset, vil det stå det du trenger å vite i forbindelse med den planlagte innleggelsen.

Utskrivning

Ved utskrivning fra sykehuset skal du ha en utskrivningssamtale med lege. Et godt råd er å notere ned på forhånd de spørsmål du har til legen slik at du sikrer deg svar på det du er opptatt av. Det kan være knyttet til ditt opphold på sykehuset og til tiden etter utskrivning.

Personalet vil gi deg nødvendige resepter og medikamentliste som du skal ha med deg. I noen tilfeller vil du få med deg en beskrivelse av ditt opphold (en epikrise eller et sluttnotat), som også blir sendt din fastlege.
For de som ikke hentes av pårørende, vil personalet bestille transport, og det er legen som bestemmer hvilke type (drosje, buss eller ambulanse).

Pasientreiser

Ved behov for transport til eller fra sykehuset, se informasjon om pasientreiser​.

Sist oppdatert 26.02.2024