Områdekart Skien - nord for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps. 

Kart over sykehusområdet i Skien, nord for Ulefossvegen med byggnr og parkering inntegnet.


Sist oppdatert 14.03.2023