Parkeringsområdet på sykehusområdet i Porsgrunn

Parkering for besøkende er på oversiden av Aallsgate, motsatt side av sykehuset.