Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Koronavirusutbruddet:

Midlertidig endring for pasientreiser med bil

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

(Oppdatert 23.03.2020)


Generelle regler om pasientreiser

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. 

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05 515

Du finner mer informasjon om pasientreiser og dine rettigheter på helsenorge.no.

Helsepersonell og andre fagpersoner finner mer informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no 

Avdeling for pasientreiser Telemark og Vestfold har ansvar for pasientreiser med helseekspress, taxi og rutegående transportmidler i Telemark og Vestfold.

Frist for bestilling av reise

Skal du på en planlagt pasientreise, må reisen bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Åpningstider

Våre åpningstider er alle hverdager, mandag - fredag kl.07.00-17.00.

Telefon

Ring 05 5515 eller 915 05 515 (må benyttes fra utlandet).

Helseekspressen

I Telemark er det helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Sykehuset Telemark har inngått samarbeid med Rjukanekspressen, som kjører strekningen Rjukan - Notodden - Grenland.
I Grenland stopper  Rjukanekspressen ved hovedinngangene på Betanien Hospital, sykehuset i Skien og i Porsgrunn.

Fant du det du lette etter?