Røyking

Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus.

Uteområdene har egne røykesoner, og det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.
Noen steder er det særlige røykeplasser som er merket.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.

Ved sengepostene ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sist oppdatert 02.10.2023