Sykehusprest

En å snakke med...

Sykehuspresten ved Sykehuset Telemark er Jan Brastein.

Han har lang erfaring i å snakke med mennesker i ulike livssituasjoner. Alt fra dagligdagse ting til personlige og alvorlige spørsmål. Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset, kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Sykehuspresten bistår deg også med kirkelige tjenester og ritualer dersom du skulle ønske det. Han representerer Den norske kirke, men du behøver ikke være medlem for å kontakte presten. Du kan nå ham enten over telefon eller ved å kontakte personalet på sengeposten.

Telefon til sykehuspresten: 35 00 33 76

Fant du det du lette etter?