HELSENORGE

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg​

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Oversikt over egenandeler på helsenorge.no

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

​ 

Egenandeler og Frikort - 2022​

Egenandler 

Egenandel for konsultasjon ved Sykehuset er kr 375.

Radiologi har takst på kr 267.

Materielltakst  er kr 75.

Gebyr ved ikke møtt

Dersom du ikke møter til avtalt konsultasjon, og du heller ikke har meldt fra om dette senest dagen før avtalt tid, blir du belastet et gebyr på kr 1125.
For konsultasjoner som gjelder poliklinisk helsehjelp innenfor psykiatri er gebyret på kr 374.

​Frikort

Frikort utstedes når egenandeler for konsultasjoner utført i 2022 ​for minst kr 2925, er betalt. Når frikortgrensen er nådd er de fleste helsetjenester gratis resten av året.

NB! Konsultasjoner som er gjennomført før frikort er utstedt må betales. 

Det tar normalt 2-4 uker fra betaling til frikort blir utstedt.

Du kan sjekke din egen frikortstatus ved å logge inn på helsenorge.no, se Frikort og egenandeler - Helsenorge.

For å få frikort for helsetjenester teller følgende med :

 • Egenandeler fra
  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og
  • medisinsk utstyr på blå resept
 • undersøkelser og behandling
  • hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av OUS

Gebyr for ikke møtt samt materiellkostnader teller ikke med i frikortgrunnlaget.

Egenandel hos private spesialister teller med dersom de har avtale om driftstilskudd fra det offentlige. Dette må den enkelte behandler selv opplyse om.

Innbetalt beløp utover frikort​ tilbakebetales av HELFO

Du kan sjekke din egen frikortstatus ved å logge inn på helsenorge.no, se Frikort og egenandeler - Helsenorge.

Du får frikortet raskest ved å betale med kort i sykehusets ekspedisjon ved konsultasjon på sykehuset. 

Betalingsproblemer?

Dersom du ikke kan betale en faktura på egenandel ved forfall kan du be om utsettelse. Resepsjonen kan hjelpe deg med dette, eller du kan kontakte Regnskapsseksjonen ved Sykehuset:
e-post: regnskap@sthf.no​

Har du opparbeidet deg gjeld til sykehuset hjelper Regnskapsseksjonen deg å inngå betalingsavtale. Vi sørger også for at betalinger registreres på en slik måte at du raskest mulig får frikort for resten av året. 

Dersom du får purring elle betalingspåminnelse fra Lowell, innebærer det at fakturabeløpet samt påløpte renter må betales til Lowell for at fakturaen skal registreres som fullt oppgjort. 

Innsigelser

Dersom du er uenig i et krav må du kontakte seksjonen som har innkalt deg til konsultasjon. Det er denne seksjonen som har utstedt regningen og som kan ta stilling til om kravet er berettiget.  

Fant du det du lette etter?