HELSENORGE

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandeler og Frikort - 2023​

Egenandeler og tillegg

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Egenandel for konsultasjon ved Sykehuset er kr 375.

Radiologi (Røntgen, CT, MR) har takst på kr 267. 

Dersom du tar bilde og har konsultasjon samme dag betaler du begge takster. Forøvrig betales det kun en takst til sykehuset om du har flere konsultasjoner samme dag. 

Materielltakst der det brukes bandasjemateriell eller bedøvingsmidler er kr 75, i tillegg til ordinær egenandel.

​​​

Gebyr ved ikke ​​møtt

Dersom du ikke møter til avtalt time, og du heller ikke har meldt fra om dette, blir du belastet et gebyr på kr 1500.

For konsultasjoner som gjelder poliklinisk helsehjelp innenfor psykiatri er gebyret på kr 374.

For å unngå gebyr må du avbestille senest 24 timer før oppsatt tid. Har du time på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før.​

​Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, i 2023 er beløpsgrensen kr 3040.  Når frikortgrensen er nådd er de fleste helsetjenester gratis resten av året. 
Fritaket gjelder ikke materielltakst og gebyr for ikke møtt nevnt over. Materielltakst og gebyr for ikke møtt teller heller ikke med ved opptjening av frikort.

​Innbetalt beløp utover frikort​ tilbakebetales av HELFO

Du kan sjekke din egen frikortstatus ved å logge inn på helsenorge.no, se Frikort og egenandeler - Helsenorge.

Ved konsultasjon på sykehuset får du frikortet raskest ved å betale med kort på behandlingsstedet eller i sykehusets ekspedisjon.

Betalingsproblemer?

Dersom du ikke kan betale en faktura på egenandel ved forfall kan du be om utsettelse. Resepsjonen kan hjelpe deg med dette, eller du kan kontakte Regnskapsseksjonen ved Sykehuset:
e-post: regnskap@sthf.no​

Har du opparbeidet deg gjeld til sykehuset hjelper Regnskapsseksjonen deg å inngå betalingsavtale. Vi sørger også for at betalinger registreres på en slik måte at du raskest mulig får frikort for resten av året. 

Dersom du får purring elle betalingspåminnelse fra Lowell, innebærer det at fakturabeløpet samt påløpte renter må betales til Lowell for at fakturaen skal registreres som fullt oppgjort. 

Innsigelser

Dersom du er uenig i et krav må du kontakte seksjonen som har innkalt deg til konsultasjon. Det er denne seksjonen som har utstedt regningen og som kan ta stilling til om kravet er berettiget.  

Fant du det du lette etter?