Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandler

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Egenandel for konsultasjon ved Sykehuset er kr 386.

Radiologi (Røntgen, CT, MR) har takst på kr 275. 

Dersom du tar bilde og har konsultasjon samme dag betaler du begge takster. Forøvrig betales det kun en takst til sykehuset om du har flere konsultasjoner samme dag. 

Materielltakst der det brukes bandasjemateriell eller bedøvingsmidler er kr 75, i tillegg til ordinær egenandel.

Oversikt over egenandeler på helsenorge.no

​​​

Gebyr ved ikke ​​møtt

Dersom du ikke møter til avtalt time, og du heller ikke har meldt fra om dette, blir du belastet et gebyr på kr 1544.

For konsultasjoner som gjelder poliklinisk helsehjelp innenfor psykiatri er gebyret på kr 386.

For å unngå gebyr må du avbestille senest 24 timer før oppsatt tid. Har du time på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før.​

Dersom du ikke kan betale en faktura på egenandel ved forfall kan du be om utsettelse. Resepsjonen kan hjelpe deg med dette, eller du kan kontakte Regnskapsseksjonen ved Sykehuset:
e-post: regnskap@sthf.no​

Har du opparbeidet deg gjeld til sykehuset hjelper Regnskapsseksjonen deg å inngå betalingsavtale. Vi sørger også for at betalinger registreres på en slik måte at du raskest mulig får frikort for resten av året. 

Dersom du får purring elle betalingspåminnelse fra Lowell (eller Intrum fra 01.01.2024), innebærer det at fakturabeløpet samt påløpte renter må betales til Lowell / Intrum for at fakturaen skal registreres som fullt oppgjort. 

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, i 2023 er beløpsgrensen kr 3040.  Når frikortgrensen er nådd er de fleste helsetjenester gratis resten av året. 

Fritaket gjelder ikke materielltakst og gebyr for ikke møtt nevnt over. Materielltakst og gebyr for ikke møtt teller heller ikke med ved opptjening av frikort.

​Innbetalt beløp utover frikort​ tilbakebetales av HELFO

Du kan sjekke din egen frikortstatus ved å logge inn på helsenorge.no, se Frikort og egenandeler - Helsenorge​.

Ved konsultasjon på sykehuset får du frikortet raskest ved å betale med kort på behandlingsstedet eller i sykehusets ekspedisjon.

Egenandel og tillegg​

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Oversikt over egenandeler på helsenorge.no

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

​ 

Sist oppdatert 11.04.2023