HELSENORGE

Pasienter og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

​Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp. Du har rett til innsyn i egen journal, og har rett til å sperre hele eller deler av journalen din for utlevering til samarbeidende personell.

Informasjon om pasientjournal (helsenorge.no)

Helsepersonell er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, for eksempel til Norsk pasientregister.

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver, serum,DNA etc.) som samles inn når du mottar helsehjelp. Skjema og mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet. 

På helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan du forholder deg til:

Rettigheter ved deltakelse i forskning Vilkår og rettigheter ved deltagelse i klinisk studie

Personvernerklæring for Sykehuset Telemark

Personvernombud for Sykehuset Telemark

Personvernombudet kan kontaktes på e-post personvernombud@sthf.no,
telefon 35 00 35 00
eller ved å skrive brev til:
Sykehuset Telemark
Personvernombudet
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Personvernombudet ved Sykehuset Telemark er foretaksjurist Heidi Kjær Løvereid. ​​

Personvernombudet skal som hovedregel svare på din henvendelse innen 30 dager.
For mer informasjon om hva et personvernombud er og hvilke oppgaver som tilligger personvernombudet se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/personvernombudets-oppgaver/.  


Fant du det du lette etter?