Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.
Du skal få skriftlig tilbakemelding om utfallet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

​Vurderingen vil få ett av følgende utfall:

  • Du får rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du skal få en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte, enten i form av utredning eller behandling. Frist for start for helsehjelp for pasienter under 23 år innenfor psykisk helsevern og rus er maksimalt 65 dager.
    Du skal få informasjon om tidspunkt for første oppmøte på sykehuset, det vil si enten en konkret time eller hvilken uke vi forventer å gi deg en time.
  • Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det vil si at sykehuset har vurdert at dine behov for helsehjelp blir best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Kopi av utfallet av rettighetsvurderingen, og eventuelle senere epikriser, vil bli sendt til fastlegen din og til henviser. Gi oss beskjed hvis du ikke ønsker dette.

Rett til fornyet vurdering

Svaret på henvisningen bygger på en faglig vurdering gjort av en spesialist. Ønsker du en ny vurdering må du kontakte fastlegen din.
Du kan selv velge hvilket sykehus fastlegen skal sende henvisningen til.

Fant du det du lette etter?