Søkeresultat

 

 

Om oss50347614.06.2022 09:00:2114.06.2022 09:00:21Sykehuset er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{CA0FA775-DA62-4C5F-8744-899B54DE8424}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Fag og forskning50347716.02.2021 11:33:2616.02.2021 11:33:26STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{8956D370-48B4-4E54-AB6E-4DD33E199816}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Pusterommet50347819.01.2022 14:07:3119.01.2022 14:07:31 ledd i rehabiliteringen ved kreftsykdommer har Sykehuset Telemark i samarbeid med stiftelsen "Aktiv mot kreft" etablert "Pusterom" i Skien og på Nordagutu Det er mellom 5 og 10 STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{7396C955-EB66-4685-8C93-6E45BFF1CBEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Arrangementer50347908.02.2022 12:35:0808.02.2022 12:35:08Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E643673A-A363-41DE-ACFF-E32FDB822F62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Bli blodgiver!50348010.05.2022 06:35:0710.05.2022 06:35:07Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{B6343A47-1C0D-4EB8-B434-D1C1C7DDB3C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Si din mening50356317.01.2022 07:27:1617.01.2022 07:27:16  er opptatt av å være et godt og attraktivt sykehus, og vi ønsker å bli enda bedre For å utvikle oss videre, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{D41B4F2A-155F-4ABD-89E6-FAE8D877A7EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Behandlingssteder50356423.05.2022 07:53:2823.05.2022 07:53:28Sykehuset Telemark har virksomhet på følgende geografiske steder STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{64774471-0311-4E29-96F0-9C8167154843}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
eMestring50356509.03.2022 08:07:5509.03.2022 08:07:55Sykehuset Telemark tilbyr veiledet internettbehandling, eMestring, til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark tilbyr STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{FF4DAA35-DA24-43CB-89CC-EC5ECCD2FDE0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Praktisk informasjon50364713.06.2017 08:01:4413.06.2017 08:01:44Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal finne god informasjon hos oss Her finner du praktisk informasjon om besøkstider, parkering og andre servicetilbud ved STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E05298F6-28AC-4040-A3A7-9D2AA2DC6DA6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600
Kliniske studier50364822.04.2022 10:42:4322.04.2022 10:42:43Oversikten nedenfor skal etter hvert omfatte kliniske studier ved alle helseforetak i Norge Det helseforetaket som er hovedansvarlig for studien er også ansvarlig for informasjonen 0https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{1B17096D-FD83-4F1D-8843-8F8FE4119325}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46004600

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Styremøte-2020-12-16 oppdatert 11. desember38154211.12.2020 11:51:5111.12.2020 11:51:51Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 16. desember 2020, 09.30 - 14.10 Skype-møte Agenda 073-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning Styreleder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{739DE224-C206-411C-AA36-E69AD2247070}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Styremøte-2020-12-16 oppdatert38154310.12.2020 11:20:2010.12.2020 11:20:20Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 16. desember 2020, 09.30 - 14.10 Skype-møte Agenda 073-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning Styreleder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{D6C31E61-0A9C-4224-89A0-976E4AE0296B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Styremøte-2021-02-17 med sak 005-202138154512.02.2021 11:43:3912.02.2021 11:43:39Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 17. februar 2021, 09.30 - 15.30 Elektronisk møte via Skype Agenda 001-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{7DDB69F9-42DC-43BE-A2C5-6A890F0B387A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Styremøte-2021-02-1738154610.02.2021 12:26:2710.02.2021 12:26:27Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 17. februar 2021, 09.30 - 15.30 Elektronisk møte via Skype Agenda 001-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{82265342-6D6A-4ACE-8A09-3A24A8EFEF91}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Styremøte-2020-10-28-oppdatert38161623.10.2020 11:23:0823.10.2020 11:23:08 Styret i Sykehuset Telemark HF Brukerutvalgets representanter Vår referanse: Dato: Saksbehandler: Tone Pedersen +47 957 94 426 20. oktober 2020 Innkalling til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/Styresaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{3D4AF599-7B35-402A-A528-CC6C7B242D0B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
COVID-19 spørreskjema7089730.03.2020 06:09:2230.03.2020 06:09:22Dersom pasienten svarer ja på et eller flere av spørsmålene eller ikke kan svare, har pasienten smitte eller økt risiko for smitte : • Sett munnbind på pasienten dersom det er STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{1F7490E2-160F-404A-9728-7073E6D0AC9D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Prosjektrapport akuttkjeden11382801.02.2021 14:16:5701.02.2021 14:16:57Akuttkjedeprosjektet 2016-2020 Sluttrapport PROSJEKTRAPPORT AKUTTKJEDENInnhold 1. Sammendrag Dette er et samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{BF1E7BDD-358B-42B8-B1BA-29B0E3C564FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Matråd til deg som spiser lite - brosjyre13969403.06.2008 10:23:3303.06.2008 10:23:33Prøv å spise minst seks måltider hver dag Mellommåltider kan gjerne bestå av energirik drikke Prøv å spis mat med mye kalorier Da kan du spise mindre porsjoner Kjøp inn så du har et STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{1D8EBD57-DAB7-4797-B091-38DE3B11B46A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Brukerveiledning_Dialogmelding CGM Allmenn - HSØ13980908.03.2019 10:55:1308.03.2019 10:55:13Dialogmelding mellom fastlege og behandler i sykehus 08.03.2019 Retningslinjer for hvordan dialogmeldinger best skal brukes Dialogmeldinger er et journaldokument og vil STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Dialogmeldinger0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E1B228A3-9736-41CB-A17F-3297D8098E2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
20160713_Varden_flere_fødsler_på_SykehusetTelemark13994413.07.2016 07:27:1513.07.2016 07:27:15 Nyheter VARDEN.NO/NYHETER TIPS OSS redaksjonen@varden.no TELEFON 35 54 30 60 SOVER: Vesle Jakob sover mens fagutviklingsjordmor Kjersti Helberg Skoe, seksjonsleder Jorunn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{F13990AC-DD8C-4E7F-93B2-C4287B870526}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
COVID-19 spørreskjema14006317.03.2020 13:26:3017.03.2020 13:26:30Tabeller og oppslag 14.10 Koronavirus - skjema for screening Koronavirus - skjema for screening Dette skjemaet brukes for å identifisere pasienter med mistanke om eller bekreftet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Midlertidige vedlegg0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{EE3441D4-C8F1-4CA1-A923-A3451BA17E89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
ABC-sjekkliste-rehabiliteringstiltak14016415.04.2021 12:20:4415.04.2021 12:20:44 A: Indikasjon for IKKE å anbefale rehabiliteringstiltak grunnet sykdom og symptomer: □ Alvorlig sykdom som krever opphold på spesialavdeling eks. respiratortrengende, ustabil STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Midlertidige vedlegg0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{A40C5C04-0154-451F-B2A4-4CFF17F32701}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
ABC _ brukermanual_ revisjon CT+SAR 14.12.2020 hele14034715.12.2020 13:18:0715.12.2020 13:18:07 Hvilke pasienter trenger videre rehabiliteringstiltak?  Noen pasienter er «for dårlige» og det er ikke mye å hente akkurat nå ved videre tverrfaglige rehabiliteringstiltak? Hva STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Midlertidige vedlegg0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{BBD75970-1105-4A21-98F8-4BF07BE555FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Skien øst14065402.12.2016 08:29:5502.12.2016 08:29:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{A76DB361-2C1F-4251-B422-F163EEE0A7A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Brukerveiledning_Dialogmelding Pridok - HSØ14088630.10.2019 12:31:1530.10.2019 12:31:15Hvordan sende dialogmelding til Helseforetak Retningslinjer for hvordan dialogmeldinger best skal brukes Dialogmeldinger er et journaldokument og vil sannsynligvis på sikt bli STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Dialogmeldinger0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{141A2ABD-E186-41BF-A812-D69FB65129FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Sertifiseringsbevis 2014 - arbeidsmedisin14099915.10.2014 08:20:0215.10.2014 08:20:02STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Akkreditering0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{357A4209-D90A-4F22-B33E-0AA137FD5B82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Skien nord14100602.12.2016 08:29:5502.12.2016 08:29:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{71115C4A-E3F9-405D-9850-241CF46C6F7D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Brukerveiledning_Dialogmelding lege_System X - HSØ14112408.03.2019 10:46:0408.03.2019 10:46:04Dialogmelding fastlege – behandler i sykehus 07.03.2019 Dialogmeldinger er et journaldokument og vil sannsynligvis på sikt bli omfattet av innbyggernes elektroniske innsynsløsning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Dialogmeldinger0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{42E32B3B-A197-4664-8AAF-83787EB8C780}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Ordbok - Hva betyr ordene om seksuell helse?14113623.02.2016 12:55:3823.02.2016 12:55:38Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet innenfor tilskuddsordningen ”Forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/ordbøker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{97BF053C-7223-4183-974E-B6E5D673D288}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601
Ordliste - vanlige forkortelser14123420.05.2016 11:03:0620.05.2016 11:03:06Avdeling for barn og unges psykiske helse Assertive Community Treatment (aktiv oppsøkende behandling Distribuert informasjons- og pasientdatasystem i sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E56DD535-2F11-484E-B470-D2157D2D479B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46014601

Fant du det du lette etter?