Søkeresultat

 

 

Om oss26034627.09.2023 07:58:1327.09.2023 07:58:13Vår visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{CA0FA775-DA62-4C5F-8744-899B54DE8424}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Fag og forskning26034716.02.2021 11:33:2616.02.2021 11:33:26STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{8956D370-48B4-4E54-AB6E-4DD33E199816}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Pasient- og pårørendeopplæring26034813.09.2018 07:56:3113.09.2018 07:56:31Kontakt Lærings- og mestringssenteret (LMS) Sist oppdatert 13.09.2018 STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{F9429402-EC52-45F9-820F-301322F43636}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Rettigheter26034923.05.2023 07:38:3023.05.2023 07:38:30Som pasient har du mange rettigheter Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{0F09D5BE-146A-4C5D-A1FD-0ADF11D81BAD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Praktisk informasjon26035103.01.2023 11:20:5703.01.2023 11:20:57Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal finne god informasjon hos oss Her finner du praktisk informasjon om besøkstider, parkering og andre servicetilbud ved STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E05298F6-28AC-4040-A3A7-9D2AA2DC6DA6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Kliniske studier26035222.04.2022 10:42:4322.04.2022 10:42:43Oversikten nedenfor skal etter hvert omfatte kliniske studier ved alle helseforetak i Norge Det helseforetaket som er hovedansvarlig for studien er også ansvarlig for informasjonen 0https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{1B17096D-FD83-4F1D-8843-8F8FE4119325}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Si din mening26035311.01.2023 14:34:1811.01.2023 14:34:18  er opptatt av å være et godt og attraktivt sykehus, og vi ønsker å bli enda bedre For å utvikle oss videre, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{D41B4F2A-155F-4ABD-89E6-FAE8D877A7EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Behandlingssteder26035423.01.2023 12:15:5023.01.2023 12:15:50Sykehuset Telemark har virksomhet på følgende geografiske steder STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{64774471-0311-4E29-96F0-9C8167154843}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Pusterommet26035615.08.2023 13:06:3715.08.2023 13:06:37 ledd i rehabiliteringen ved kreftsykdommer har Sykehuset Telemark i samarbeid med stiftelsen "Aktiv mot kreft" etablert "Pusterom" i Skien og på Nordagutu Det er mellom 5 og 10 STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{7396C955-EB66-4685-8C93-6E45BFF1CBEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942
Arrangementer26035713.10.2022 13:13:0513.10.2022 13:13:05Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser STS_ListItem_8500https://www.sthf.nohtmlFalseaspxhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E643673A-A363-41DE-ACFF-E32FDB822F62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js49424942

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Styremøte-2021-02-1751236110.02.2021 12:26:2710.02.2021 12:26:27Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 17. februar 2021, 09.30 - 15.30 Elektronisk møte via Skype Agenda 001-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/styresaker-20210https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{AD79861F-D919-4B26-8601-25219AFD67CE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Styremøte-2021-02-17 med sak 005-202151236212.02.2021 11:43:3912.02.2021 11:43:39Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 17. februar 2021, 09.30 - 15.30 Elektronisk møte via Skype Agenda 001-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/styresaker-20210https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{45166108-112F-40F9-AADA-9B3FBCA7A0F2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Styremøte-2020-12-16 oppdatert51236410.12.2020 11:20:2010.12.2020 11:20:20Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 16. desember 2020, 09.30 - 14.10 Skype-møte Agenda 073-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning Styreleder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/styresaker-20200https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{FDCDD876-9025-4C82-A1E2-62B240CEB7E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Styremøte-2020-12-16 oppdatert 11. desember51236511.12.2020 11:51:5111.12.2020 11:51:51Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF ons. 16. desember 2020, 09.30 - 14.10 Skype-møte Agenda 073-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning Styreleder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/styresaker-20200https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{FF4C803C-3C3B-4723-A94D-BC9C1432F65F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Styremøte-2020-10-28-oppdatert51236623.10.2020 11:23:0823.10.2020 11:23:08 Styret i Sykehuset Telemark HF Brukerutvalgets representanter Vår referanse: Dato: Saksbehandler: Tone Pedersen +47 957 94 426 20. oktober 2020 Innkalling til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/seksjon/Styret/Documents/styresaker-20200https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no/seksjon/Styret{AA8225D7-86AD-4015-A2DD-A05B85FDF836}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Forenklet-innmeldingsskjema-forskningsprosjekter_fou8102204.09.2023 12:12:0804.09.2023 12:12:08 Vedlegg til Heliks-prosedyre 14740, versjon 1.0, 2022-06-23 Forenklet innmeldingsskjema for eksterne prosjekter hvor Sykehuset Telemark ikke har forskningsansvar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{8EC8F8CC-D259-4EFB-B5E6-7BDE3A87BCB5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
samtykkeskjema pasient mai 201552546003.07.2023 08:54:3403.07.2023 08:54:34Informasjon og forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie Akutt sykdom kan føre til forbigående forvirring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{EC3BA6D4-DDE7-4E3E-9780-2ACB432F2841}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Statusrapport fra Pakkeforløp hjem for kreftpasienter9271829.11.2022 11:15:1829.11.2022 11:15:18 Statusrapport fra arbeidsgruppen for innføring av Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 2 Innhold Bakgrunn for pakkeforløpet I mars 2018 fikk Helsedirektoratet følgende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Samhandling-prosjekter0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{F83D8559-AF2F-4FBF-8F81-A0760FC9730B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Matråd til deg som spiser lite - brosjyre13969403.06.2008 10:23:3303.06.2008 10:23:33Prøv å spise minst seks måltider hver dag Mellommåltider kan gjerne bestå av energirik drikke Prøv å spis mat med mye kalorier Da kan du spise mindre porsjoner Kjøp inn så du har et STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{1D8EBD57-DAB7-4797-B091-38DE3B11B46A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Brukerveiledning_Dialogmelding CGM Allmenn - HSØ13980908.03.2019 10:55:1308.03.2019 10:55:13Dialogmelding mellom fastlege og behandler i sykehus 08.03.2019 Retningslinjer for hvordan dialogmeldinger best skal brukes Dialogmeldinger er et journaldokument og vil STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Dialogmeldinger0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E1B228A3-9736-41CB-A17F-3297D8098E2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
20160713_Varden_flere_fødsler_på_SykehusetTelemark13994413.07.2016 07:27:1513.07.2016 07:27:15 Nyheter VARDEN.NO/NYHETER TIPS OSS redaksjonen@varden.no TELEFON 35 54 30 60 SOVER: Vesle Jakob sover mens fagutviklingsjordmor Kjersti Helberg Skoe, seksjonsleder Jorunn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{F13990AC-DD8C-4E7F-93B2-C4287B870526}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
COVID-19 spørreskjema14006317.03.2020 13:26:3017.03.2020 13:26:30Tabeller og oppslag 14.10 Koronavirus - skjema for screening Koronavirus - skjema for screening Dette skjemaet brukes for å identifisere pasienter med mistanke om eller bekreftet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Midlertidige vedlegg0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{EE3441D4-C8F1-4CA1-A923-A3451BA17E89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
ABC-sjekkliste-rehabiliteringstiltak14016415.04.2021 12:20:4415.04.2021 12:20:44 A: Indikasjon for IKKE å anbefale rehabiliteringstiltak grunnet sykdom og symptomer: □ Alvorlig sykdom som krever opphold på spesialavdeling eks. respiratortrengende, ustabil STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Midlertidige vedlegg0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{A40C5C04-0154-451F-B2A4-4CFF17F32701}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
ABC _ brukermanual_ revisjon CT+SAR 14.12.2020 hele14034715.12.2020 13:18:0715.12.2020 13:18:07 Hvilke pasienter trenger videre rehabiliteringstiltak?  Noen pasienter er «for dårlige» og det er ikke mye å hente akkurat nå ved videre tverrfaglige rehabiliteringstiltak? Hva STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Midlertidige vedlegg0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{BBD75970-1105-4A21-98F8-4BF07BE555FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Skien øst14065402.12.2016 08:29:5502.12.2016 08:29:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{A76DB361-2C1F-4251-B422-F163EEE0A7A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Brukerveiledning_Dialogmelding Pridok - HSØ14088630.10.2019 12:31:1530.10.2019 12:31:15Hvordan sende dialogmelding til Helseforetak Retningslinjer for hvordan dialogmeldinger best skal brukes Dialogmeldinger er et journaldokument og vil sannsynligvis på sikt bli STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Dialogmeldinger0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{141A2ABD-E186-41BF-A812-D69FB65129FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Skien nord14100602.12.2016 08:29:5502.12.2016 08:29:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{71115C4A-E3F9-405D-9850-241CF46C6F7D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Brukerveiledning_Dialogmelding lege_System X - HSØ14112408.03.2019 10:46:0408.03.2019 10:46:04Dialogmelding fastlege – behandler i sykehus 07.03.2019 Dialogmeldinger er et journaldokument og vil sannsynligvis på sikt bli omfattet av innbyggernes elektroniske innsynsløsning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Dialogmeldinger0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{42E32B3B-A197-4664-8AAF-83787EB8C780}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Ordbok - Hva betyr ordene om seksuell helse?14113623.02.2016 12:55:3823.02.2016 12:55:38Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet innenfor tilskuddsordningen ”Forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/ordbøker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{97BF053C-7223-4183-974E-B6E5D673D288}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943
Ordliste - vanlige forkortelser14123420.05.2016 11:03:0620.05.2016 11:03:06Avdeling for barn og unges psykiske helse Assertive Community Treatment (aktiv oppsøkende behandling Distribuert informasjons- og pasientdatasystem i sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/mediesaker0https://www.sthf.nopdfFalsepdfhttp://default-sthf.hn.nhn.no{E56DD535-2F11-484E-B470-D2157D2D479B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49434943

Fant du det du lette etter?