Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Akutt- og beredskapsklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikkenAAkutt- og beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikken
Akuttmedisinsk avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingAAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdeling
Akuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/akuttmottak-og-overvakning-fova-notodden-seksjonAkuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonAAkuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonAkuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonAkuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonAkuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjon
Akuttmottak, Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/akuttmottak-skien-seksjonAkuttmottak, Skien - seksjonAAkuttmottak, Skien - seksjonAkuttmottak, Skien - seksjonAkuttmottak, Skien - seksjonAkuttmottak, Skien - seksjon
Akuttpsykiatri - seksjon 19A og 19Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/akuttpsykiatri-seksjon-19a-og-19bAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19B
Alderspsykiatri - poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikkAAlderspsykiatri - poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikk
Alderspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-dogn-seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonAAlderspsykiatri døgn - seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjon
Ambulant slagteamhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/ambulant-slagteamAmbulant slagteamAAmbulant slagteamAmbulant slagteamAmbulant slagteamAmbulant slagteam
Anestesi og operasjon Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/anestesi-og-operasjon-notoddenAnestesi og operasjon Notodden - seksjonAAnestesi og operasjon Notodden - seksjonAnestesi og operasjon Notodden - seksjonAnestesi og operasjon Notodden - seksjonAnestesi og operasjon Notodden - seksjon
Anestesi Skien og Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/anestesi-skien-og-porsgrunnAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjonAAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjonAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjonAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjonAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjon
Anestesiologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/anestesiologi-avdelingAnestesiologi - avdelingAAnestesiologi - avdelingAnestesiologi - avdelingAnestesiologi - avdelingAnestesiologi - avdeling
Arbeidsmedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisin - avdelingAArbeidsmedisin - avdelingArbeidsmedisin - avdelingArbeidsmedisin - avdelingArbeidsmedisin - avdeling
Autismespekterforstyrrelser - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/autismespekterforstyrrelser-seksjonAutismespekterforstyrrelser - seksjonAAutismespekterforstyrrelser - seksjonAutismespekterforstyrrelser - seksjonAutismespekterforstyrrelser - seksjonAutismespekterforstyrrelser - seksjon
Avrusning - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/avrusning-seksjonAvrusning - seksjonAAvrusning - seksjonAvrusning - seksjonAvrusning - seksjonAvrusning - seksjon
Barn og unges psykiske helse - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdelingBarn og unges psykiske helse - avdelingBBarn og unges psykiske helse - avdelingBarn og unges psykiske helse - avdelingBarn og unges psykiske helse - avdelingBarn og unges psykiske helse - avdeling
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomsmedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdelingBarne- og ungdomsmedisin - avdelingBBarne- og ungdomsmedisin - avdelingBarne- og ungdomsmedisin - avdelingBarne- og ungdomsmedisin - avdelingBarne- og ungdomsmedisin - avdeling
Barneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)https://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/barneavdelingen-barne-og-ungdomsmedisin-seksjonBarneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)BBarneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)Barneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)Barneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)Barneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)
Barnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/barnepoliklinikk-og-dagavdeling-seksjonBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonBBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjon
Barsel - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/barsel-seksjonBarsel - seksjonBBarsel - seksjonBarsel - seksjonBarsel - seksjonBarsel - seksjon
Barselpoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkBBarselpoliklinikkBarselpoliklinikkBarselpoliklinikkBarselpoliklinikk
Bedriftshelsetjenestenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/bedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenesten
Behandlingshjelpemidlerhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/medisinsk-teknologi/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Bemanningssenterethttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/bemanningssenterBemanningssenteretBBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteret
Bibliotekstjenestenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/forskningsavdelingen/bibliotekstjenestenBibliotekstjenestenBBibliotekstjenestenBibliotekstjenestenBibliotekstjenestenBibliotekstjenesten
Blodbank, tappestasjon i Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbank-tappestasjon-i-krageroBlodbank, tappestasjon i KragerøBBlodbank, tappestasjon i KragerøBlodbank, tappestasjon i KragerøBlodbank, tappestasjon i KragerøBlodbank, tappestasjon i Kragerø
Blodbank, tappestasjon i Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbank-tappestasjon-i-porsgrunnBlodbank, tappestasjon i PorsgrunnBBlodbank, tappestasjon i PorsgrunnBlodbank, tappestasjon i PorsgrunnBlodbank, tappestasjon i PorsgrunnBlodbank, tappestasjon i Porsgrunn
Blodbank, tappestasjon på Rjukanhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-notodden-seksjon/blodbank-tappestasjon-pa-rjukanBlodbank, tappestasjon på RjukanBBlodbank, tappestasjon på RjukanBlodbank, tappestasjon på RjukanBlodbank, tappestasjon på RjukanBlodbank, tappestasjon på Rjukan
Blodbanken i Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbanken-i-skienBlodbanken i SkienBBlodbanken i SkienBlodbanken i SkienBlodbanken i SkienBlodbanken i Skien
Blodbanken på Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-notodden-seksjon/blodbanken-pa-notoddenBlodbanken på NotoddenBBlodbanken på NotoddenBlodbanken på NotoddenBlodbanken på NotoddenBlodbanken på Notodden
Bryst- og endokrinkirurgi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/bryst-og-endokrinkirurgi-seksjonBryst- og endokrinkirurgi - seksjonBBryst- og endokrinkirurgi - seksjonBryst- og endokrinkirurgi - seksjonBryst- og endokrinkirurgi - seksjonBryst- og endokrinkirurgi - seksjon
Brystdiagnostisk senter (BDS) https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senter (BDS) BBrystdiagnostisk senter (BDS) Brystdiagnostisk senter (BDS) Brystdiagnostisk senter (BDS) Brystdiagnostisk senter (BDS)
BUP Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-notodden-seksjonBUP Notodden - seksjonBBUP Notodden - seksjonBUP Notodden - seksjonBUP Notodden - seksjonBUP Notodden - seksjon
BUP Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-porsgrunn-seksjonBUP Porsgrunn - seksjonBBUP Porsgrunn - seksjonBUP Porsgrunn - seksjonBUP Porsgrunn - seksjonBUP Porsgrunn - seksjon
BUP Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-skien-seksjonBUP Skien - seksjonBBUP Skien - seksjonBUP Skien - seksjonBUP Skien - seksjonBUP Skien - seksjon
BUP Vestmar - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-vestmar-seksjonBUP Vestmar - seksjonBBUP Vestmar - seksjonBUP Vestmar - seksjonBUP Vestmar - seksjonBUP Vestmar - seksjon
Controllinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingen/controllingControllingCControllingControllingControllingControlling
Dagkirugi i Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-i-skienDagkirugi i SkienDDagkirugi i SkienDagkirugi i SkienDagkirugi i SkienDagkirugi i Skien
Dagkirurgi i Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-i-porsgrunnDagkirurgi i PorsgrunnDDagkirurgi i PorsgrunnDagkirurgi i PorsgrunnDagkirurgi i PorsgrunnDagkirurgi i Porsgrunn
Dagkirurgi på Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-pa-notoddenDagkirurgi på NotoddenDDagkirurgi på NotoddenDagkirurgi på NotoddenDagkirurgi på NotoddenDagkirurgi på Notodden
Diabetes- og endokrinpoliklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/diabetes-og-endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikkenDDiabetes- og endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikken
Dialysepost Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/dialysepost-krageroDialysepost KragerøDDialysepost KragerøDialysepost KragerøDialysepost KragerøDialysepost Kragerø
Dialysepost Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/dialysepost-skienDialysepost SkienDDialysepost SkienDialysepost SkienDialysepost SkienDialysepost Skien
Dialysepost Vinjehttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/dialysepost-skien/dialysepost-vinjeDialysepost VinjeDDialysepost VinjeDialysepost VinjeDialysepost VinjeDialysepost Vinje
Dokumentasjonsenter og resepsjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/dokumentasjonsenter-og-resepsjonDokumentasjonsenter og resepsjonDDokumentasjonsenter og resepsjonDokumentasjonsenter og resepsjonDokumentasjonsenter og resepsjonDokumentasjonsenter og resepsjon
DPS akutt døgnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dognDPS akutt døgnDDPS akutt døgnDPS akutt døgnDPS akutt døgnDPS akutt døgn
DPS akutt- og rusakutt-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-og-rusakutt-teamDPS akutt- og rusakutt-teamDDPS akutt- og rusakutt-teamDPS akutt- og rusakutt-teamDPS akutt- og rusakutt-teamDPS akutt- og rusakutt-team
DPS ambulant teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-ambulant-teamDPS ambulant teamDDPS ambulant teamDPS ambulant teamDPS ambulant teamDPS ambulant team
DPS døgn B Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-dogn-b-porsgrunn-seksjonDPS døgn B Porsgrunn - seksjonDDPS døgn B Porsgrunn - seksjonDPS døgn B Porsgrunn - seksjonDPS døgn B Porsgrunn - seksjonDPS døgn B Porsgrunn - seksjon
DPS døgn Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-dogn-notoddenDPS døgn NotoddenDDPS døgn NotoddenDPS døgn NotoddenDPS døgn NotoddenDPS døgn Notodden
DPS døgn Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-dogn-seljordDPS døgn SeljordDDPS døgn SeljordDPS døgn SeljordDPS døgn SeljordDPS døgn Seljord
DPS nedre Telemark - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdelingDPS nedre Telemark - avdelingDDPS nedre Telemark - avdelingDPS nedre Telemark - avdelingDPS nedre Telemark - avdelingDPS nedre Telemark - avdeling
DPS poliklinikk Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-notoddenDPS poliklinikk NotoddenDDPS poliklinikk NotoddenDPS poliklinikk NotoddenDPS poliklinikk NotoddenDPS poliklinikk Notodden
DPS poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-porsgrunnDPS poliklinikk PorsgrunnDDPS poliklinikk PorsgrunnDPS poliklinikk PorsgrunnDPS poliklinikk PorsgrunnDPS poliklinikk Porsgrunn
DPS poliklinikk Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-seljordDPS poliklinikk SeljordDDPS poliklinikk SeljordDPS poliklinikk SeljordDPS poliklinikk SeljordDPS poliklinikk Seljord
DPS poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-skienDPS poliklinikk SkienDDPS poliklinikk SkienDPS poliklinikk SkienDPS poliklinikk SkienDPS poliklinikk Skien
DPS poliklinikk Vestmar/Stathellehttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-vestmar-stathelleDPS poliklinikk Vestmar/StathelleDDPS poliklinikk Vestmar/StathelleDPS poliklinikk Vestmar/StathelleDPS poliklinikk Vestmar/StathelleDPS poliklinikk Vestmar/Stathelle
DPS rus og psykiatri - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-rus-og-psykiatri-seksjonDPS rus og psykiatri - seksjonDDPS rus og psykiatri - seksjonDPS rus og psykiatri - seksjonDPS rus og psykiatri - seksjonDPS rus og psykiatri - seksjon
DPS Seksjon for psykosehttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykose-seksjonDPS Seksjon for psykoseDDPS Seksjon for psykoseDPS Seksjon for psykoseDPS Seksjon for psykoseDPS Seksjon for psykose
DPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-tip-tidlig-intervensjonspoliklinikkDPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkDDPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkDPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkDPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkDPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikk
DPS øvre Telemarkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemarkDPS øvre TelemarkDDPS øvre TelemarkDPS øvre TelemarkDPS øvre TelemarkDPS øvre Telemark
ECT-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dogn/ect-teamECT-teamEECT-teamECT-teamECT-teamECT-team
Eiendomsdrifthttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/eiendomsdriftEiendomsdriftEEiendomsdriftEiendomsdriftEiendomsdriftEiendomsdrift
Endo-/mammapoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/endo-mammapoliklinikkEndo-/mammapoliklinikkEEndo-/mammapoliklinikkEndo-/mammapoliklinikkEndo-/mammapoliklinikkEndo-/mammapoliklinikk
Enhet for tverrfaglig smertebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/anestesiologi-avdeling/enhet-for-tverrfaglig-smertebehandlingEnhet for tverrfaglig smertebehandlingEEnhet for tverrfaglig smertebehandlingEnhet for tverrfaglig smertebehandlingEnhet for tverrfaglig smertebehandlingEnhet for tverrfaglig smertebehandling
Ernæringhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/erneringErnæringEErnæringErnæringErnæringErnæring
Fag og forskninghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskningFag og forskningFFag og forskningFag og forskningFag og forskningFag og forskning
Familiebehandling - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/familiebehandling-seksjonFamiliebehandling - seksjonFFamiliebehandling - seksjonFamiliebehandling - seksjonFamiliebehandling - seksjonFamiliebehandling - seksjon
Fertilitetsavdelingen Sørhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/fertilitetsavdelingen-sorFertilitetsavdelingen SørFFertilitetsavdelingen SørFertilitetsavdelingen SørFertilitetsavdelingen SørFertilitetsavdelingen Sør
Forskningsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/forskningsavdelingenForskningsavdelingenFForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingen
Forsterket psykose døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/forsterket-psykose-dogn-seksjonForsterket psykose døgn - seksjonFForsterket psykose døgn - seksjonForsterket psykose døgn - seksjonForsterket psykose døgn - seksjonForsterket psykose døgn - seksjon
Fysikalsk medisinsk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysikalsk-medisinsk-poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkFFysikalsk medisinsk poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikk
Fysio- og ergoterapi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysio-og-ergoterapi-seksjonFysio- og ergoterapi - seksjonFFysio- og ergoterapi - seksjonFysio- og ergoterapi - seksjonFysio- og ergoterapi - seksjonFysio- og ergoterapi - seksjon
Føde - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/fode-seksjonFøde - seksjonFFøde - seksjonFøde - seksjonFøde - seksjonFøde - seksjon
Fødepoliklinikk/ Jordmorpoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/fodepoliklinikk-jordmorpoliklinikkFødepoliklinikk/ JordmorpoliklinikkFFødepoliklinikk/ JordmorpoliklinikkFødepoliklinikk/ JordmorpoliklinikkFødepoliklinikk/ JordmorpoliklinikkFødepoliklinikk/ Jordmorpoliklinikk
Gastro - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gastro-seksjonGastro - seksjonGGastro - seksjonGastro - seksjonGastro - seksjonGastro - seksjon
Gastrokirurgisk poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gastrokirurgisk-poliklinikk-porsgrunnGastrokirurgisk poliklinikk PorsgrunnGGastrokirurgisk poliklinikk PorsgrunnGastrokirurgisk poliklinikk PorsgrunnGastrokirurgisk poliklinikk PorsgrunnGastrokirurgisk poliklinikk Porsgrunn
Gastrokirurgisk poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gastrokirurgisk-poliklinikk-skienGastrokirurgisk poliklinikk SkienGGastrokirurgisk poliklinikk SkienGastrokirurgisk poliklinikk SkienGastrokirurgisk poliklinikk SkienGastrokirurgisk poliklinikk Skien
Gastrokirurgisk sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gastrologisk-sengepostGastrokirurgisk sengepostGGastrokirurgisk sengepostGastrokirurgisk sengepostGastrokirurgisk sengepostGastrokirurgisk sengepost
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Gynekologi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gynekologi-seksjonGynekologi - seksjonGGynekologi - seksjonGynekologi - seksjonGynekologi - seksjonGynekologi - seksjon
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkGGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk poliklinikk, Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/gynekologisk-poliklinikk-krageroGynekologisk poliklinikk, KragerøGGynekologisk poliklinikk, KragerøGynekologisk poliklinikk, KragerøGynekologisk poliklinikk, KragerøGynekologisk poliklinikk, Kragerø
Habilitering - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdelingHabilitering - avdelingHHabilitering - avdelingHabilitering - avdelingHabilitering - avdelingHabilitering - avdeling
Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdeling/habilitering-for-barn-og-unge-habu-seksjonHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjonHHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjonHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjonHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjonHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjon
Habilitering for voksne (HAVO) - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdeling/habilitering-for-voksne-havo-seksjonHabilitering for voksne (HAVO) - seksjonHHabilitering for voksne (HAVO) - seksjonHabilitering for voksne (HAVO) - seksjonHabilitering for voksne (HAVO) - seksjonHabilitering for voksne (HAVO) - seksjon
Helse og arbeidhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/helse-og-arbeidHelse og arbeidHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Hjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling Ahttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-aHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling AHHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling AHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling AHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling AHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling A
Hjertepoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/hjertepoliklinikkHjertepoliklinikkHHjertepoliklinikkHjertepoliklinikkHjertepoliklinikkHjertepoliklinikk
HR-avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdelingHR-avdelingHHR-avdelingHR-avdelingHR-avdelingHR-avdeling
Hørselsentralhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ore-nese-hals-seksjon-og-poliklinikk/horselsentralHørselsentralHHørselsentralHørselsentralHørselsentralHørselsentral
Infeksjon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjon-sengepostInfeksjon sengepostIInfeksjon sengepostInfeksjon sengepostInfeksjon sengepostInfeksjon sengepost
Infeksjonspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkIInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikk
Innkjøp og logistikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/innkjop-og-logistikkInnkjøp og logistikkIInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikk
Intensiv, Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/intensiv-skien-seksjonIntensiv, Skien - seksjonIIntensiv, Skien - seksjonIntensiv, Skien - seksjonIntensiv, Skien - seksjonIntensiv, Skien - seksjon
Kirurgisk avdeling Ahttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-aKirurgisk avdeling AKKirurgisk avdeling AKirurgisk avdeling AKirurgisk avdeling AKirurgisk avdeling A
Kirurgisk avdeling Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-bKirurgisk avdeling BKKirurgisk avdeling BKirurgisk avdeling BKirurgisk avdeling BKirurgisk avdeling B
Kirurgisk klinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk og medisinsk poliklinikk, Rjukanhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-medisinsk-poliklinikk-rjukanKirurgisk og medisinsk poliklinikk, RjukanKKirurgisk og medisinsk poliklinikk, RjukanKirurgisk og medisinsk poliklinikk, RjukanKirurgisk og medisinsk poliklinikk, RjukanKirurgisk og medisinsk poliklinikk, Rjukan
Kirurgisk poliklinikk Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-poliklinikk-notoddenKirurgisk poliklinikk NotoddenKKirurgisk poliklinikk NotoddenKirurgisk poliklinikk NotoddenKirurgisk poliklinikk NotoddenKirurgisk poliklinikk Notodden
Kirurgisk sengepost - kirurgen 1https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-1-3Kirurgisk sengepost - kirurgen 1KKirurgisk sengepost - kirurgen 1Kirurgisk sengepost - kirurgen 1Kirurgisk sengepost - kirurgen 1Kirurgisk sengepost - kirurgen 1
Kirurgisk sengepost Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-sengepost-notoddenKirurgisk sengepost NotoddenKKirurgisk sengepost NotoddenKirurgisk sengepost NotoddenKirurgisk sengepost NotoddenKirurgisk sengepost Notodden
Kirurgisk-ortopedisk poliklinikk, Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/kirurgisk-ortopedisk-poliklinikk-krageroKirurgisk-ortopedisk poliklinikk, KragerøKKirurgisk-ortopedisk poliklinikk, KragerøKirurgisk-ortopedisk poliklinikk, KragerøKirurgisk-ortopedisk poliklinikk, KragerøKirurgisk-ortopedisk poliklinikk, Kragerø
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikkKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Koordinerende enhet for rehabiliteringhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/koordinerende-enhet-for-rehabiliteringKoordinerende enhet for rehabiliteringKKoordinerende enhet for rehabiliteringKoordinerende enhet for rehabiliteringKoordinerende enhet for rehabiliteringKoordinerende enhet for rehabilitering
Kreft og blodsykdommer - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdelingKreft og blodsykdommer - avdelingKKreft og blodsykdommer - avdelingKreft og blodsykdommer - avdelingKreft og blodsykdommer - avdelingKreft og blodsykdommer - avdeling
Kreft og blodsykdommer poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-og-blodsykdommer-poliklinikkKreft og blodsykdommer poliklinikkKKreft og blodsykdommer poliklinikkKreft og blodsykdommer poliklinikkKreft og blodsykdommer poliklinikkKreft og blodsykdommer poliklinikk
Kreft, palliasjon og blodsykdommer sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostKKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost
Kvalitetsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingen
Laboratoriemedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdelingLaboratoriemedisin - avdelingLLaboratoriemedisin - avdelingLaboratoriemedisin - avdelingLaboratoriemedisin - avdelingLaboratoriemedisin - avdeling
LMS - Lærings- og mestringssenterhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/lms-lerings-og-mestringssenterLMS - Lærings- og mestringssenterLLMS - Lærings- og mestringssenterLMS - Lærings- og mestringssenterLMS - Lærings- og mestringssenterLMS - Lærings- og mestringssenter
Lunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-bLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling BLLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling BLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling BLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling BLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling B
Lunge og geriatri sengepost - medisin 2https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lunge-og-geriatri-sengepost-medisin-2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2LLunge og geriatri sengepost - medisin 2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2
Lungepoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lungepoliklinikkLungepoliklinikkLLungepoliklinikkLungepoliklinikkLungepoliklinikkLungepoliklinikk
Mage-tarm poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-tarm-poliklinikkMage-tarm poliklinikkMMage-tarm poliklinikkMage-tarm poliklinikkMage-tarm poliklinikkMage-tarm poliklinikk
Mage/tarm sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-og-tarm-sengepostMage/tarm sengepostMMage/tarm sengepostMage/tarm sengepostMage/tarm sengepostMage/tarm sengepost
Medisin 3 - sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/medisin-3-sengepostMedisin 3 - sengepostMMedisin 3 - sengepostMedisin 3 - sengepostMedisin 3 - sengepostMedisin 3 - sengepost
Medisin øvre Telemark - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdelingMedisin øvre Telemark - avdelingMMedisin øvre Telemark - avdelingMedisin øvre Telemark - avdelingMedisin øvre Telemark - avdelingMedisin øvre Telemark - avdeling
Medisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-notodden-seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonMMedisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjon
Medisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonMMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjon
Medisinsk genetikk - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-genetikk-seksjonMedisinsk genetikk - seksjonMMedisinsk genetikk - seksjonMedisinsk genetikk - seksjonMedisinsk genetikk - seksjonMedisinsk genetikk - seksjon
Medisinsk klinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikk, Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/medisinsk-poliklinikk-krageroMedisinsk poliklinikk, KragerøMMedisinsk poliklinikk, KragerøMedisinsk poliklinikk, KragerøMedisinsk poliklinikk, KragerøMedisinsk poliklinikk, Kragerø
Medisinsk poliklinikk, Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/medisinsk-poliklinikk-notoddenMedisinsk poliklinikk, NotoddenMMedisinsk poliklinikk, NotoddenMedisinsk poliklinikk, NotoddenMedisinsk poliklinikk, NotoddenMedisinsk poliklinikk, Notodden
Medisinsk sengepost, Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/medisinsk-sengepost-notoddenMedisinsk sengepost, NotoddenMMedisinsk sengepost, NotoddenMedisinsk sengepost, NotoddenMedisinsk sengepost, NotoddenMedisinsk sengepost, Notodden
Medisinsk serviceklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikkMedisinsk serviceklinikkMMedisinsk serviceklinikkMedisinsk serviceklinikkMedisinsk serviceklinikkMedisinsk serviceklinikk
Medisinsk teknologihttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/medisinsk-teknologiMedisinsk teknologiMMedisinsk teknologiMedisinsk teknologiMedisinsk teknologiMedisinsk teknologi
Nevrologi og rehabilitering - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdelingNevrologi og rehabilitering - avdelingNNevrologi og rehabilitering - avdelingNevrologi og rehabilitering - avdelingNevrologi og rehabilitering - avdelingNevrologi og rehabilitering - avdeling
Nevrologi sengepost og slagenhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-sengepost-og-slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetNNevrologi sengepost og slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetNevrologi sengepost og slagenhet
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkNNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikk
Nukleærmedisin Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/nukleermedisin-skienNukleærmedisin SkienNNukleærmedisin SkienNukleærmedisin SkienNukleærmedisin SkienNukleærmedisin Skien
Nyfødt intensiv - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/nyfodt-intensiv-seksjonNyfødt intensiv - seksjonNNyfødt intensiv - seksjonNyfødt intensiv - seksjonNyfødt intensiv - seksjonNyfødt intensiv - seksjon
Nyre- og PD-poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/nyre-og-pd-poliklinikkNyre- og PD-poliklinikkNNyre- og PD-poliklinikkNyre- og PD-poliklinikkNyre- og PD-poliklinikkNyre- og PD-poliklinikk
Operasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/operasjon-og-dagenhet-porsgrunn-seksjonOperasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonOOperasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonOperasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonOperasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonOperasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjon
Operasjon Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/operasjon-skien-seksjonOperasjon Skien - seksjonOOperasjon Skien - seksjonOperasjon Skien - seksjonOperasjon Skien - seksjonOperasjon Skien - seksjon
Ortopedi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedi-seksjonOrtopedi - seksjonOOrtopedi - seksjonOrtopedi - seksjonOrtopedi - seksjonOrtopedi - seksjon
Ortopedisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikkOrtopedisk poliklinikk
Ortopedisk sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedisk-sengepostOrtopedisk sengepostOOrtopedisk sengepostOrtopedisk sengepostOrtopedisk sengepostOrtopedisk sengepost
Palliativ enhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepost/palliativ-enhetPalliativ enhetPPalliativ enhetPalliativ enhetPalliativ enhetPalliativ enhet
Pasientreiser Telemark og Vestfoldhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/pasientreiser-telemark-og-vestfoldPasientreiser Telemark og VestfoldPPasientreiser Telemark og VestfoldPasientreiser Telemark og VestfoldPasientreiser Telemark og VestfoldPasientreiser Telemark og Vestfold
Patologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/patologi-avdelingPatologi - avdelingPPatologi - avdelingPatologi - avdelingPatologi - avdelingPatologi - avdeling
Plastikkirurgi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/plastikkirurgi-seksjonPlastikkirurgi - seksjonPPlastikkirurgi - seksjonPlastikkirurgi - seksjonPlastikkirurgi - seksjonPlastikkirurgi - seksjon
Plastikkirurgisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/plastikkirurgisk-poliklinikkPlastikkirurgisk poliklinikkPPlastikkirurgisk poliklinikkPlastikkirurgisk poliklinikkPlastikkirurgisk poliklinikkPlastikkirurgisk poliklinikk
Prehospitale tjenesterhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/prehospitale-tjenesterPrehospitale tjenesterPPrehospitale tjenesterPrehospitale tjenesterPrehospitale tjenesterPrehospitale tjenester
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdeling
Pusterommethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysio-og-ergoterapi-seksjon/pusterommetPusterommetPPusterommetPusterommetPusterommetPusterommet
Radiologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdelingRadiologi - avdelingRRadiologi - avdelingRadiologi - avdelingRadiologi - avdelingRadiologi - avdeling
Radiologi Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-krageroRadiologi KragerøRRadiologi KragerøRadiologi KragerøRadiologi KragerøRadiologi Kragerø
Radiologi Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-notoddenRadiologi NotoddenRRadiologi NotoddenRadiologi NotoddenRadiologi NotoddenRadiologi Notodden
Radiologi Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-porsgrunnRadiologi PorsgrunnRRadiologi PorsgrunnRadiologi PorsgrunnRadiologi PorsgrunnRadiologi Porsgrunn
Radiologi Rjukanhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-rjukanRadiologi RjukanRRadiologi RjukanRadiologi RjukanRadiologi RjukanRadiologi Rjukan
Radiologi Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-skienRadiologi SkienRRadiologi SkienRadiologi SkienRadiologi SkienRadiologi Skien
Regnskaphttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingen/regnskapRegnskapRRegnskapRegnskapRegnskapRegnskap
Rehabiliteringspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/rehabiliteringspoliklinikkRehabiliteringspoliklinikkRRehabiliteringspoliklinikkRehabiliteringspoliklinikkRehabiliteringspoliklinikkRehabiliteringspoliklinikk
Renhold, tekstil, interiør og kunsthttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/renhold-tekstil-interior-og-kunstRenhold, tekstil, interiør og kunstRRenhold, tekstil, interiør og kunstRenhold, tekstil, interiør og kunstRenhold, tekstil, interiør og kunstRenhold, tekstil, interiør og kunst
Service og systemledelsehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelseService og systemledelseSService og systemledelseService og systemledelseService og systemledelseService og systemledelse
Sikkerhetspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/sikkerhetspsykiatri-dogn-seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonSSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjon
Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/skolen-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandlingSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingSSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Skolen ved Seksjon for familiebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/skolen-ved-seksjon-for-familiebehandlingSkolen ved Seksjon for familiebehandlingSSkolen ved Seksjon for familiebehandlingSkolen ved Seksjon for familiebehandlingSkolen ved Seksjon for familiebehandlingSkolen ved Seksjon for familiebehandling
Skolestuahttps://www.sthf.no/avdelinger/skolestuaSkolestuaSSkolestuaSkolestuaSkolestuaSkolestua
Smittevernhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/kvalitetsavdelingen/smittevernSmittevernSSmittevernSmittevernSmittevernSmittevern
Sterilsentralenhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/sterilsentralenSterilsentralenSSterilsentralenSterilsentralenSterilsentralenSterilsentralen
Sykehuset Telemarkhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemarkSykehuset TelemarkSSykehuset TelemarkSykehuset TelemarkSykehuset TelemarkSykehuset Telemark
Sykelig overvekt, Nordagutu - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/sykelig-overvekt-nordagutu-seksjonSykelig overvekt, Nordagutu - seksjonSSykelig overvekt, Nordagutu - seksjonSykelig overvekt, Nordagutu - seksjonSykelig overvekt, Nordagutu - seksjonSykelig overvekt, Nordagutu - seksjon
Teknologi og e-helsehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingen/teknologi-og-e-helseTeknologi og e-helseTTeknologi og e-helseTeknologi og e-helseTeknologi og e-helseTeknologi og e-helse
Trekløveren barnehagehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/trekloveren-barnehageTrekløveren barnehageTTrekløveren barnehageTrekløveren barnehageTrekløveren barnehageTrekløveren barnehage
Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-upsUngdomspsykiatrisk senter (UPS)UUngdomspsykiatrisk senter (UPS)Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)
Urologi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/urologi-seksjonUrologi - seksjonUUrologi - seksjonUrologi - seksjonUrologi - seksjonUrologi - seksjon
Urologisk - poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/urologisk-poliklinikkUrologisk - poliklinikkUUrologisk - poliklinikkUrologisk - poliklinikkUrologisk - poliklinikkUrologisk - poliklinikk
Utviklingsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingenUtviklingsavdelingenUUtviklingsavdelingenUtviklingsavdelingenUtviklingsavdelingenUtviklingsavdelingen
Virksomhetsdata og ressursstyringhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/virksomhetdata-og-ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyringVVirksomhetsdata og ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyring
Økonomiavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingenØkonomiavdelingenØØkonomiavdelingenØkonomiavdelingenØkonomiavdelingenØkonomiavdelingen
Øre-nese-hals - seksjon og poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ore-nese-hals-seksjon-og-poliklinikkØre-nese-hals - seksjon og poliklinikkØØre-nese-hals - seksjon og poliklinikkØre-nese-hals - seksjon og poliklinikkØre-nese-hals - seksjon og poliklinikkØre-nese-hals - seksjon og poliklinikk

Besøksadresser

Akuttmottaket Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikk/akuttmottaket-notoddenAkuttmottaket Notodden
Blodprøvetaking i Kragerøhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-somatikk/blodprovetaking-i-krageroBlodprøvetaking i Kragerø
Blodprøvetaking i Porsgrunnhttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-85-i-porsgrunn-hovedinngang/blodprovetaking-i-porsgrunnBlodprøvetaking i PorsgrunnVi holder til på sykehusområdet i Porsgrunn.
Blodprøvetaking i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-56-i-skien-blodprovetakingBlodprøvetaking i SkienSkal du ta blodprøve i Skien skal du møte opp 1.etg. i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, hovedinngang.
Blodprøvetaking på Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikk/blodprovetaking-pa-notoddenBlodprøvetaking på Notodden
Bygg 1 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-1-i-skienBygg 1 i SkienBygg 1 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, med adkomst fra parkeringsområdet.
Bygg 1 i Skien - DPShttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-1-i-skien-dpsBygg 1 i Skien - DPSBygg 1 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, med adkomst fra parkeringsområdet.
Bygg 100 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-100-i-skienBygg 100 i SkienBehandlingshjelpemidler holder til i bygg 100 på sykehusområdet i Skien.
Bygg 10A i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10a-i-skienBygg 10A i SkienBygg 10A i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang fra bygg 10C.
Bygg 10B i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10b-i-skienBygg 10B i SkienBygg 10B i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang fra bygg 10C.
Bygg 10C i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10c-i-skienBygg 10C i SkienBygg 10C i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang også til bygg 10A, 10B og 10E.
Bygg 10E i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10e-i-skienBygg 10E i SkienBygg 10E ligger nordsiden av Ulefossvegen, ned mot elva. 10E er på baksiden av bygg 10A-C, men har inngang fra bygg 10C.
Bygg 11 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-11-i-skienBygg 11 i SkienBygg 11 ligger på nordsiden av Ulefossvegen- Her har Teknologi og eHelse kontorer og møtelokale.
Bygg 19 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-19-i-skienBygg 19 i SkienI bygg 19 ved Sykehuset Telemark i Skien holder akuttpsykiatrien til. Bygget ligger på området nord for Ulefossvegen.
Bygg 2 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-2-i-skienBygg 2 i SkienBygg 2 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, nært opp til parkeringsområdet.
Bygg 25 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-25-i-skienBygg 25 i SkienBygg 25 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen. Ta avkjøring i rundkjøringen ned mot elva og bygg 25 ligger på høyre side. Her holder BUP Skien til.
Bygg 28 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-28-i-skienBygg 28 i SkienI bygg 28, på sykehusområdet i Skien, holder Ungdomspsykiatrisk senter til. Bygget ligger på nordsiden av Ulefossvegen, Ta avkjøring i rundkjøringen ned mot elva og bygg 28 ligger på høyre side.
Bygg 3 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-3-i-skienBygg 3 i SkienBygg 3 på sykehusområdet i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, baksiden av bygget vender ut mot parkeringsområdet.
Bygg 38 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-38-i-skienBygg 38 i SkienBygg 38 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, nært opp til parkeringsområdet.
Bygg 4 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-4-i-skienBygg 4 i SkienBygg 4 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
bygg 5 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-5-i-skienbygg 5 i SkienI bygg 5 på sykehusområdet i Skien holder blant annet skoletilbudet til barn og unge som er innlagt på en av avdelingene tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.
Bygg 50 og 51 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-50-og-51-i-skienBygg 50 og 51 i SkienBygg 50 og 51 ligger på sykehusområdet i Skien, på sørsiden av Ulefossvegen.
Bygg 53, Moflata, i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-53-moflata-i-skienBygg 53, Moflata, i SkienI bygg 53, Moflata, på sykehusområdet i Skien finner du sengeposter kreft- palliasjon og blodsykdommer, infeksjonssykdommer, mage- og tarmsykdommer samt nevrologi og slag. Pusterommet, treningssenter for kreftpasienter, har lokale i underetasjen.
Bygg 54 i Skien - administrasjonhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-54-i-skien-administrasjonBygg 54 i Skien - administrasjonI bygg 54 på sykehusområdet holder store deler av administrasjonen til, samt kantine og konferansesenter.
Bygg 55 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-55-i-skienBygg 55 i SkienAvdeling for patologi har en egen inngang på nedsiden av bygg 55 på sykehusområdet i Skien. Etter å ha passert administrasjonsbygget (bygg 54) på høyre side ser du inngangen på venstre side. Sengeposter i bygg 55 har inngang fra hovedekspedisjonen.
Bygg 56 i Skien, hovedinnganghttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-56-i-skien-hovedinngangBygg 56 i Skien, hovedinngangHovedinngangen i Skien finner du i bygg 56, på sørsiden av Ulefossvegen.
Bygg 56 i Skien, hovedinngangenhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-56-i-skien-hovedinngangenBygg 56 i Skien, hovedinngangenHovedinngang er i bygg 56 på sykehusområdet i Skien. Det er skiltet til hovedinngangen fra parkeringsområdet. Her kan du få hjelp av guidetjenesten til å finne fram.
Bygg 58, akuttmottak i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-58-akuttmottak-i-skienBygg 58, akuttmottak i SkienAkuttmottaket i Skien har inngang på baksiden av hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, bygg 58. Det er samme inngangen som Skien legevakt. Her er det åpent 24 timer i døgnet.
Bygg 59 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-59-i-skienBygg 59 i SkienBygg 59 i Skien ligger vis-a-vis hovedbygningen i Skien, på samme side som barnehagen. Her holder Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) til.
Bygg 6 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-6-i-skienBygg 6 i SkienBygg 6 på sykehusområdet i Skien er den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen. Her finner du blant annet nevrologisk poliklinikk, arbeidsmedisin og en del administrative funksjoner
Bygg 6 i Skien, Arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-6-i-skien-arbeidsmedisinBygg 6 i Skien, ArbeidsmedisinAvdeling for arbeidsmedisin holder til i bygg 6 på sykehusområdet i Skien, den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen.
Bygg 6 i Skien, DPS https://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-6-i-skien-dpsBygg 6 i Skien, DPS Bygg 6 på sykehusområdet i Skien er den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen. Her finner du blant annet DPS ambulant team og TIP.
Bygg 6 i Skien, Nevrologihttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-6-nevrologiBygg 6 i Skien, Nevrologi
Bygg 65 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-65-i-skienBygg 65 i SkienI bygg 65 på sykehusområdet i Skien holder beredskapsledelse og Pasientreisekontoret til.
Bygg 66 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-66-i-skienBygg 66 i SkienI bygg 66 på sykehusområdet i Skien har Seksjon for familiebehandling skolelokaler og leilighet.
Bygg 7 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-7-i-skienBygg 7 i SkienBygg 7 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
Bygg 7 i Skien, rus og psykiatrihttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-7-rus-og-psykiatriBygg 7 i Skien, rus og psykiatriBygg 7 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen. Seksjon for rus og psykiatri har inngangen øverst på langsiden.
Bygg 70 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-70-i-skienBygg 70 i SkienBygg 70 ligger i motsatt ende av det parkeringsområdet som ligger nærmest hovedekspedisjonen på sykehusområdet i Skien.
Bygg 74 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-74-i-skienBygg 74 i SkienBygg 74 ligger vis-a-vis hovedbygget i Skien, på samme side som barnehagen. Det er en egen ekspedisjon i 1.etg.
Bygg 85 i Porsgrunn, hovedinnganghttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-85-i-porsgrunn-hovedinngangBygg 85 i Porsgrunn, hovedinngangPå sykehusets område i Porsgrunn har Sykehuset Telemark poliklinikker, dagkirurgi samt fertilitetsbehandling.
Bygg 9 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-9-i-skienBygg 9 i SkienBygg 9 ligger på sykehusområdet i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen ned mot elva.
Bygg 91 i Porsgrunn, DPShttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-91-i-porsgrunn-dpsBygg 91 i Porsgrunn, DPSDPS nedre Telemark har døgnbehandling og poliklinisk virksomhet i Porsgrunn, i bygg 91.
Bygg 91 Porsgrunn BUPhttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-91-i-porsgrunn-bupBygg 91 Porsgrunn BUPBUP Porsgrunn og DPS Porsgrunn holder til i bygg 91på sykehusområdet i Porsgrunn, og har egen inngang i dette bygget.
Bygg E på Notodden, BUPhttps://www.sthf.no/steder/notodden/bygg-e-pa-notodden-bupBygg E på Notodden, BUPBUP Notodden holder til i bygg E
Drangedalhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-dps/drangedalDrangedalDPS poliklinikk Vestmar/Stathelle har et lokalkontor i Drangedal, i Helsehuset.
Innskrivningskontoret i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/innskrivningskontoret-skienInnskrivningskontoret i SkienPasienter som skal legges inn ved Sykehuset Telemark i Skien, må møte på innskrivningskontoret for innskrivning ved sykehuset.
Kragerøhttps://www.sthf.no/steder/krageroKragerøI Kragerø utføres undersøkelser, behandling og kontroll innenfor indremedisin, kirurgi og gynekologi, desentralisert dialyse, radiologiske tjenester, blodgivertjeneste, DPS og BUP.
Kragerø BUPhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-bupKragerø BUPBarne- og ungdomspsykiatri (BUP) Vestmar har sine lokaler på sykehusområdet i Kragerø.
Kragerø DPShttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-dpsKragerø DPSDistriktspsykiatrisk senter - DPS nedre Telemark har lokaler på sykehusområdet i Kragerø.
Kragerø somatikkhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-somatikkKragerø somatikkI Kragerø tilbyr vi tjenester innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, gynekologi og radiologi samt desentralisert dialyse. I tillegg kan man gi blod.
Mottakskontoret Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikk/mottakskontoret-notoddenMottakskontoret NotoddenPasienter som skal legges inn ved Sykehuset Telemark på Notodden må møte på mottakskontoret for innskrivning ved sykehuset.
Nordagutuhttps://www.sthf.no/steder/nordagutuNordagutuSeksjon for sykelig overvekt har tilhold på Nordagutu. Her er det blant annet gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser. Nordagutu ligger i Midt-Telemark, ca. 5 mil fra Skien og korte avstander til Bø og Notodden.
Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notoddenNotoddenPå Notodden har Sykehuset Telemark virksomhet innenfor medisinsk behandling og kirurgi, laboratorietjenester, røntgen, CT og ultralyd. Vi tilbyr også tjenester ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatri.
Notodden DPShttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-dpsNotodden DPSI bygg F på sykehusområdet på Notodden holder DPS øvre Telemark til.
Notodden somatikkhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikkNotodden somatikkPå Notodden tilbyr Sykehuset Telemark medisinsk behandling og kirurgi, laboratorietjenester, røntgen, CT, MR og ultralyd.
Porsgrunnhttps://www.sthf.no/steder/porsgrunnPorsgrunnI Porsgrunn har Sykehuset Telemark dagbehandling (poliklinikker og dagkirurgi), fertilitetsbehandling, barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Kommunal legevakt på samme område.
Rjukanhttps://www.sthf.no/steder/rjukanRjukanPå Rjukan har Sykehuset Telemark kirurgisk og medisinsk poliklinikk. Tinn kommunale legevakt leier lokaler her.
Seljordhttps://www.sthf.no/steder/seljordSeljordI Seljord har Sykehuset Telemark distriktspsykiatrisk senter (DPS) med både dagtilbud og døgnopphold.
Skienhttps://www.sthf.no/steder/skienSkienSykehuset Telemark har hovedsete i Skien. Bygningsmassen er fordelt på sør- og nordsiden av Ulefossvegen. Hovedekspedisjonen ligger på sørsiden av Ulefossvegen. Skien kommunale legevakt har samme inngang som akuttmottaket.
Skien BUPhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bupSkien BUPBarne- og ungdomspsykiatri i Skien omfatter seksjonene BUP Skien, Autismespekterforstyrrelser, Familiebehandling og Ungdomspsykiatrisk senter.
Skien DPShttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dpsSkien DPSPå sykehusområdet i Skien har distriktspsykiatrisk senter (DPS) nedre Telemark virksomhet i flere bygninger på sykehusområdet på nordsiden av Ulefossvegen.
Skien psykisk helse voksnehttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksneSkien psykisk helse voksnePsykiatrisk sykehusavdeling har virksomhet i flere bygg på sykehusområdet i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen.
Skien somatikkhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikkSkien somatikkPå sykehusområdet i Skien er behandlingstilbudet som gjelder fysisk helse (somatikk) i hovedsak samlet i hovedbygningen. Det foregår også virksomhet i andre bygg på området, se den enkelte avdeling.
Stathellehttps://www.sthf.no/steder/stathelleStathelleDPS poliklinikk Vestmar/Stathelle og BUP Vestmar har lokalkontor i nabobygget til Bamble bibliotek. Grindbakkenbygget, Krabberødstrand 14 , 3960 Stathelle.
Sykehuskapellet - bygg 52 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/sykehuskapellet-bygg-52-i-skienSykehuskapellet - bygg 52 i SkienSykehuskapellet holder til i bygg 52 på sykehusområdet i Skien. Bygget ligger ned mot Ulefossvegen.
Trekløveren barnehage - bygg 60 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/trekloveren-barnehage-bygg-60-i-skienTrekløveren barnehage - bygg 60 i SkienTrekløveren barnehage holder til i bygg 60 på sykehusetområdet i Skien. Barnehagen ligger vis-a-vis hovedbygningen. Inngangsporten er bak bygg 59.

Fant du det du lette etter?