Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Akutt- og beredskapsklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikkenAkutt- og beredskapsklinikkenA
Akuttmedisinsk avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingA
Akuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/akuttmottak-og-overvakning-fova-notodden-seksjonAkuttmottak og overvåkning (FOVA), Notodden - seksjonA
Akuttmottak, Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/akuttmottak-skien-seksjonAkuttmottak, Skien - seksjonA
Akuttpsykiatri - seksjon 19A og 19Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/akuttpsykiatri-seksjon-19a-og-19bAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BA
Alderspsykiatri - poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikkA
Alderspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-dogn-seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonA
Ambulant slagteamhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/ambulant-slagteamAmbulant slagteamA
Anestesi og operasjon Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/anestesi-og-operasjon-notoddenAnestesi og operasjon Notodden - seksjonA
Anestesi Skien og Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/anestesi-skien-og-porsgrunnAnestesi Skien og Porsgrunn - seksjonA
Anestesiologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/anestesiologi-avdelingAnestesiologi - avdelingA
Arbeidsmedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisin - avdelingA
Autismespekterforstyrrelser - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/autismespekterforstyrrelser-seksjonAutismespekterforstyrrelser - seksjonA
Avrusning - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/avrusning-seksjonAvrusning - seksjonA
Barn og unges psykiske helse - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdelingBarn og unges psykiske helse - avdelingB
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenB
Barne- og ungdomsmedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdelingBarne- og ungdomsmedisin - avdelingB
Barneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)https://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/barneavdelingen-barne-og-ungdomsmedisin-seksjonBarneavdelingen (Barne- og ungdomsmedisin - seksjon)B
Barnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/barnepoliklinikk-og-dagavdeling-seksjonBarnepoliklinikk og dagavdeling - seksjonB
Barsel - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/barsel-seksjonBarsel - seksjonB
Barselpoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/barselpoliklinikkBarselpoliklinikkB
Bedriftshelsetjenestenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/bedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenB
Bemanningssenterethttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/bemanningssenterBemanningssenteretB
Bibliotekstjenestenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/forskningsavdelingen/bibliotekstjenestenBibliotekstjenestenB
Blodbank, tappestasjon i Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbank-tappestasjon-i-krageroBlodbank, tappestasjon i KragerøB
Blodbank, tappestasjon i Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbank-tappestasjon-i-porsgrunnBlodbank, tappestasjon i PorsgrunnB
Blodbank, tappestasjon på Rjukanhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-notodden-seksjon/blodbank-tappestasjon-pa-rjukanBlodbank, tappestasjon på RjukanB
Blodbanken i Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjon/blodbanken-i-skienBlodbanken i SkienB
Blodbanken på Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-notodden-seksjon/blodbanken-pa-notoddenBlodbanken på NotoddenB
Bryst- og endokrinkirurgi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/bryst-og-endokrinkirurgi-seksjonBryst- og endokrinkirurgi - seksjonB
Brystdiagnostisk senter (BDS) https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senter (BDS) B
BUP Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-notodden-seksjonBUP Notodden - seksjonB
BUP Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-porsgrunn-seksjonBUP Porsgrunn - seksjonB
BUP Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-skien-seksjonBUP Skien - seksjonB
BUP Vestmar - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-vestmar-seksjonBUP Vestmar - seksjonB
Controllinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingen/controllingControllingC
Dagkirugi i Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-i-skienDagkirugi i SkienD
Dagkirurgi i Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-i-porsgrunnDagkirurgi i PorsgrunnD
Dagkirurgi på Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-pa-notoddenDagkirurgi på NotoddenD
Diabetes- og endokrinpoliklinikkenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/diabetes-og-endokrinpoliklinikkenDiabetes- og endokrinpoliklinikkenD
Dialysepost Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/dialysepost-krageroDialysepost KragerøD
Dialysepost Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/dialysepost-skienDialysepost SkienD
Dialysepost Vinjehttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/dialysepost-skien/dialysepost-vinjeDialysepost VinjeD
Dokumentasjonsenter og resepsjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/dokumentasjonsenter-og-resepsjonDokumentasjonsenter og resepsjonD
DPS akutt døgnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dognDPS akutt døgnD
DPS akutt- og rusakutt-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-og-rusakutt-teamDPS akutt- og rusakutt-teamD
DPS ambulant teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-ambulant-teamDPS ambulant teamD
DPS døgn B Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-dogn-b-porsgrunn-seksjonDPS døgn B Porsgrunn - seksjonD
DPS døgn Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-dogn-notoddenDPS døgn NotoddenD
DPS døgn Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-dogn-seljordDPS døgn SeljordD
DPS nedre Telemark - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdelingDPS nedre Telemark - avdelingD
DPS poliklinikk Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-notoddenDPS poliklinikk NotoddenD
DPS poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-porsgrunnDPS poliklinikk PorsgrunnD
DPS poliklinikk Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-seljordDPS poliklinikk SeljordD
DPS poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-skienDPS poliklinikk SkienD
DPS poliklinikk Vestmar/Stathellehttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-vestmar-stathelleDPS poliklinikk Vestmar/StathelleD
DPS Seksjon for psykosehttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykose-seksjonDPS Seksjon for psykoseD
DPS rus og psykiatri - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-rus-og-psykiatri-seksjonDPS rus og psykiatri - seksjonD
DPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-tip-tidlig-intervensjonspoliklinikkDPS TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikkD
DPS øvre Telemarkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemarkDPS øvre TelemarkD
ECT-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dogn/ect-teamECT-teamE
Eiendomsdrifthttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/eiendomsdriftEiendomsdriftE
Endo-/mammapoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/endo-mammapoliklinikkEndo-/mammapoliklinikkE
Enhet for tverrfaglig smertebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/anestesiologi-avdeling/enhet-for-tverrfaglig-smertebehandlingEnhet for tverrfaglig smertebehandlingE
Ernæringhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/erneringErnæringE
Fag og forskninghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskningFag og forskningF
Familiebehandling - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/familiebehandling-seksjonFamiliebehandling - seksjonF
Fertilitetsavdelingen Sørhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/fertilitetsavdelingen-sorFertilitetsavdelingen SørF
Forskningsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/forskningsavdelingenForskningsavdelingenF
Forsterket psykose døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/forsterket-psykose-dogn-seksjonForsterket psykose døgn - seksjonF
Fysikalsk medisinsk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysikalsk-medisinsk-poliklinikkFysikalsk medisinsk poliklinikkF
Fysio- og ergoterapi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysio-og-ergoterapi-seksjonFysio- og ergoterapi - seksjonF
Føde - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/fode-seksjonFøde - seksjonF
Fødepoliklinikk/ Jordmorpoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/fodepoliklinikk-jordmorpoliklinikkFødepoliklinikk/ JordmorpoliklinikkF
Gastro - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gastro-seksjonGastro - seksjonG
Gastrokirurgisk sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gastrokirurgisk-sengepostGastrokirurgisk sengepostG
Gastrokirurgisk poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gastrokirurgisk-poliklinikk-porsgrunnGastrokirurgisk poliklinikk PorsgrunnG
Gastrokirurgisk poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gastrokirurgisk-poliklinikk-skienGastrokirurgisk poliklinikk SkienG
Geriatrisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikkG
Gynekologi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/gynekologi-seksjonGynekologi - seksjonG
Gynekologisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkG
Gynekologisk poliklinikk, Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/gynekologisk-poliklinikk-krageroGynekologisk poliklinikk, KragerøG
Habilitering - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdelingHabilitering - avdelingH
Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdeling/habilitering-for-barn-og-unge-habu-seksjonHabilitering for barn og unge (HABU) - seksjonH
Habilitering for voksne (HAVO) - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-avdeling/habilitering-for-voksne-havo-seksjonHabilitering for voksne (HAVO) - seksjonH
Helse og arbeidhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/helse-og-arbeidHelse og arbeidH
Hjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling Ahttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-aHjerte-nyre- hormonsykdommer - avdeling AH
Hjertepoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/hjertepoliklinikkHjertepoliklinikkH
HR-avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdelingHR-avdelingH
Hørselsentralhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ore-nese-hals-seksjon-og-poliklinikk/horselsentralHørselsentralH
Infeksjon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjon-sengepostInfeksjon sengepostI
Infeksjonspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkI
Innkjøp og logistikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/innkjop-og-logistikkInnkjøp og logistikkI
Intensiv, Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/intensiv-skien-seksjonIntensiv, Skien - seksjonI
Kirurgisk avdeling Ahttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-aKirurgisk avdeling AK
Kirurgisk avdeling Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-bKirurgisk avdeling BK
Kirurgisk klinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk og medisinsk poliklinikk, Rjukanhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-medisinsk-poliklinikk-rjukanKirurgisk og medisinsk poliklinikk, RjukanK
Kirurgisk poliklinikk Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-poliklinikk-notoddenKirurgisk poliklinikk NotoddenK
Kirurgisk sengepost - kirurgen 1https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-1-3Kirurgisk sengepost - kirurgen 1K
Kirurgisk sengepost Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-sengepost-notoddenKirurgisk sengepost NotoddenK
Kirurgisk-ortopedisk poliklinikk, Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/kirurgisk-ortopedisk-poliklinikk-krageroKirurgisk-ortopedisk poliklinikk, KragerøK
Koordinerende enhet for rehabiliteringhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/koordinerende-enhet-for-rehabiliteringKoordinerende enhet for rehabiliteringK
Kreft og blodsykdommer - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdelingKreft og blodsykdommer - avdelingK
Kreft og blodsykdommer poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-og-blodsykdommer-poliklinikkKreft og blodsykdommer poliklinikkK
Kreft, palliasjon og blodsykdommer sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostK
Kvalitetsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenK
Laboratoriemedisin - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdelingLaboratoriemedisin - avdelingL
LMS - Lærings- og mestringssenterhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/lms-lerings-og-mestringssenterLMS - Lærings- og mestringssenterL
Lunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-bLunge, mage/tarm, infeksjon, geriatri og Kragerø - avdeling BL
Lunge og geriatri sengepost - medisin 2https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lunge-og-geriatri-sengepost-medisin-2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2L
Lungepoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lungepoliklinikkLungepoliklinikkL
Mage-tarm poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-tarm-poliklinikkMage-tarm poliklinikkM
Mage/tarm sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-og-tarm-sengepostMage/tarm sengepostM
Medisin 3 - sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/medisin-3-sengepostMedisin 3 - sengepostM
Medisin øvre Telemark - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdelingMedisin øvre Telemark - avdelingM
Medisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-notodden-seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Notodden - seksjonM
Medisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-biokjemi-og-blodbank-skien-seksjonMedisinsk biokjemi og blodbank Skien - seksjonM
Medisinsk genetikk - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/laboratoriemedisin-avdeling/medisinsk-genetikk-seksjonMedisinsk genetikk - seksjonM
Medisinsk hjemmebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/medisinsk-teknologi/medisinsk-hjemmebehandlingMedisinsk hjemmebehandlingM
Medisinsk klinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk poliklinikk, Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/medisinsk-poliklinikk-krageroMedisinsk poliklinikk, KragerøM
Medisinsk poliklinikk, Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/medisinsk-poliklinikk-notoddenMedisinsk poliklinikk, NotoddenM
Medisinsk sengepost, Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/medisinsk-sengepost-notoddenMedisinsk sengepost, NotoddenM
Medisinsk serviceklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikkMedisinsk serviceklinikkM
Medisinsk teknologihttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/medisinsk-teknologiMedisinsk teknologiM
Nevrologi og rehabilitering - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdelingNevrologi og rehabilitering - avdelingN
Nevrologi sengepost og slagenhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-sengepost-og-slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetN
Nevrologisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkN
Nukleærmedisin Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/nukleermedisin-skienNukleærmedisin SkienN
Nyfødt intensiv - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsmedisin-avdeling/nyfodt-intensiv-seksjonNyfødt intensiv - seksjonN
Nyre- og PD-poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/nyre-og-pd-poliklinikkNyre- og PD-poliklinikkN
Operasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/operasjon-og-dagenhet-porsgrunn-seksjonOperasjon og dagenhet Porsgrunn - seksjonO
Operasjon Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/operasjon-skien-seksjonOperasjon Skien - seksjonO
Ortopedi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedi-seksjonOrtopedi - seksjonO
Ortopedisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikkO
Ortopedisk sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ortopedisk-sengepostOrtopedisk sengepostO
Palliativ enhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepost/palliativ-enhetPalliativ enhetP
Pasientreiser Telemark og Vestfoldhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/pasientreiser-telemark-og-vestfoldPasientreiser Telemark og VestfoldP
Patologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/patologi-avdelingPatologi - avdelingP
Plastikkirurgi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/plastikkirurgi-seksjonPlastikkirurgi - seksjonP
Plastikkirurgisk poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/plastikkirurgisk-poliklinikkPlastikkirurgisk poliklinikkP
Prehospitale tjenesterhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/prehospitale-tjenesterPrehospitale tjenesterP
Psykiatrisk sykehusavdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdelingPsykiatrisk sykehusavdelingP
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikkKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingP
Pusterommethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/fysio-og-ergoterapi-seksjon/pusterommetPusterommetP
Radiologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdelingRadiologi - avdelingR
Radiologi Kragerøhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-krageroRadiologi KragerøR
Radiologi Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-notoddenRadiologi NotoddenR
Radiologi Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-porsgrunnRadiologi PorsgrunnR
Radiologi Rjukanhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-rjukanRadiologi RjukanR
Radiologi Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/radiologi-avdeling/radiologi-skienRadiologi SkienR
Regnskaphttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingen/regnskapRegnskapR
Rehabilitering, Nordagutu - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/rehabilitering-nordagutu-seksjonRehabilitering, Nordagutu - seksjonR
Rehabiliteringspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/rehabiliteringspoliklinikkRehabiliteringspoliklinikkR
Renhold, tekstil, interiør og kunsthttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/renhold-tekstil-interior-og-kunstRenhold, tekstil, interiør og kunstR
Service og systemledelsehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelseService og systemledelseS
Sikkerhetspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/sikkerhetspsykiatri-dogn-seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonS
Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/skolen-ved-klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandlingSkolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingS
Skolen ved Seksjon for familiebehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/skolen-ved-seksjon-for-familiebehandlingSkolen ved Seksjon for familiebehandlingS
Skolestuahttps://www.sthf.no/avdelinger/skolestuaSkolestuaS
Smittevernhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/fag-og-forskning/kvalitetsavdelingen/smittevernSmittevernS
Sterilsentralenhttps://www.sthf.no/avdelinger/akutt-og-beredskapsklinikken/akuttmedisinsk-avdeling/sterilsentralenSterilsentralenS
Sykehuset Telemarkhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemarkSykehuset TelemarkS
Teknologi og e-helsehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingen/teknologi-og-e-helseTeknologi og e-helseT
Trekløveren barnehagehttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/service-og-systemledelse/trekloveren-barnehageTrekløveren barnehageT
Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-upsUngdomspsykiatrisk senter (UPS)U
Urologi - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/urologi-seksjonUrologi - seksjonU
Urologisk - poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/urologisk-poliklinikkUrologisk - poliklinikkU
Utviklingsavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingenUtviklingsavdelingenU
Virksomhetsdata og ressursstyringhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/hr-avdeling/virksomhetdata-og-ressursstyringVirksomhetsdata og ressursstyringV
Økonomiavdelingenhttps://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/okonomiavdelingenØkonomiavdelingenØ
Øre-nese-hals - seksjon og poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/ore-nese-hals-seksjon-og-poliklinikkØre-nese-hals - seksjon og poliklinikkØ

Besøksadresser

Akuttmottaket Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikk/akuttmottaket-notoddenAkuttmottaket Notodden
Blodprøvetaking i Porsgrunnhttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-85-i-porsgrunn-hovedinngang/blodprovetaking-i-porsgrunnBlodprøvetaking i PorsgrunnVi holder til på sykehusområdet i Porsgrunn.
Blodprøvetaking i Kragerøhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-somatikk/blodprovetaking-i-krageroBlodprøvetaking i Kragerø
Blodprøvetaking på Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikk/blodprovetaking-pa-notoddenBlodprøvetaking på Notodden
Bygg 1 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-1-i-skienBygg 1 i SkienBygg 1 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, med adkomst fra parkeringsområdet.
Bygg 1 i Skien - DPShttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-1-i-skien-dpsBygg 1 i Skien - DPSBygg 1 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, med adkomst fra parkeringsområdet.
Bygg 100 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-100-i-skienBygg 100 i SkienBehandlingshjelpemidler holder til i bygg 100 på sykehusområdet i Skien.
Bygg 10A i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10a-i-skienBygg 10A i SkienBygg 10A i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang fra bygg 10C.
Bygg 10B i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10b-i-skienBygg 10B i SkienBygg 10B i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang fra bygg 10C.
Bygg 10C i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10c-i-skienBygg 10C i SkienBygg 10C i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen helt ned mot elva. Inngang også til bygg 10A, 10B og 10E.
Bygg 10E i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-10e-i-skienBygg 10E i SkienBygg 10E ligger nordsiden av Ulefossvegen, ned mot elva. 10E er på baksiden av bygg 10A-C, men har inngang fra bygg 10C.
Bygg 11 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-11-i-skienBygg 11 i SkienBygg 11 ligger på nordsiden av Ulefossvegen- Her har Teknologi og eHelse kontorer og møtelokale.
Bygg 19 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-19-i-skienBygg 19 i SkienI bygg 19 ved Sykehuset Telemark i Skien holder akuttpsykiatrien til. Bygget ligger på området nord for Ulefossvegen.
Bygg 2 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-2-i-skienBygg 2 i SkienBygg 2 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, nært opp til parkeringsområdet.
Bygg 25 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-25-i-skienBygg 25 i SkienBygg 25 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen. Ta avkjøring i rundkjøringen ned mot elva og bygg 25 ligger på høyre side. Her holder BUP Skien til.
Bygg 28 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-28-i-skienBygg 28 i SkienI bygg 28, på sykehusområdet i Skien, holder Ungdomspsykiatrisk senter til. Bygget ligger på nordsiden av Ulefossvegen, Ta avkjøring i rundkjøringen ned mot elva og bygg 28 ligger på høyre side.
Bygg 3 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-3-i-skienBygg 3 i SkienBygg 3 på sykehusområdet i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, baksiden av bygget vender ut mot parkeringsområdet.
Bygg 38 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-38-i-skienBygg 38 i SkienBygg 38 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen, nært opp til parkeringsområdet.
Bygg 4 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksne/bygg-4-i-skienBygg 4 i SkienBygg 4 ved Sykehuset Telemark i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
bygg 5 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-5-i-skienbygg 5 i SkienI bygg 5 på sykehusområdet i Skien holder blant annet skoletilbudet til barn og unge som er innlagt på en av avdelingene tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.
Bygg 50 og 51 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-50-og-51-i-skienBygg 50 og 51 i SkienBygg 50 og 51 ligger på sykehusområdet i Skien, på sørsiden av Ulefossvegen.
Bygg 53, Moflata, i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-53-moflata-i-skienBygg 53, Moflata, i SkienI bygg 53, Moflata, på sykehusområdet i Skien finner du sengeposter kreft- palliasjon og blodsykdommer, infeksjonssykdommer, mage- og tarmsykdommer samt nevrologi og slag. Pusterommet, treningssenter for kreftpasienter, har lokale i underetasjen.
Bygg 54 i Skien - administrasjonhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-54-i-skien-administrasjonBygg 54 i Skien - administrasjonI bygg 54 på sykehusområdet holder store deler av administrasjonen til, samt kantine og konferansesenter.
Bygg 55 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-55-i-skienBygg 55 i SkienAvdeling for patologi har en egen inngang på nedsiden av bygg 55 på sykehusområdet i Skien. Etter å ha passert administrasjonsbygget (bygg 54) på høyre side ser du inngangen på venstre side. Sengeposter i bygg 55 har inngang fra hovedekspedisjonen.
Blodprøvetaking i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-56-i-skien-blodprovetakingBlodprøvetaking i SkienSkal du ta blodprøve i Skien skal du møte opp 1.etg., i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, hovedinngang.
Bygg 56 i Skien, hovedinnganghttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-56-i-skien-hovedinngangBygg 56 i Skien, hovedinngangHovedinngangen i Skien finner du i bygg 56, på sørsiden av Ulefossvegen.
Bygg 56 i Skien, hovedinngangenhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-56-i-skien-hovedinngangenBygg 56 i Skien, hovedinngangenHovedinngang er i bygg 56 på sykehusområdet i Skien. Det er skiltet til hovedinngangen fra parkeringsområdet. Her kan du få hjelp av guidetjenesten til å finne fram.
Bygg 58, akuttmottak i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-58-akuttmottak-i-skienBygg 58, akuttmottak i SkienAkuttmottaket i Skien har inngang på baksiden av hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, bygg 58. Det er samme inngangen som Skien legevakt. Her er det åpent 24 timer i døgnet.
Bygg 59 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-59-i-skienBygg 59 i SkienBygg 59 i Skien ligger vis-a-vis hovedbygningen i Skien, på samme side som barnehagen. Her holder Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) til.
Bygg 6 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-6-i-skienBygg 6 i SkienBygg 6 på sykehusområdet i Skien er den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen. Her finner du blant annet nevrologisk poliklinikk, arbeidsmedisin og en del administrative funksjoner
Bygg 6 i Skien, Arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-6-i-skien-arbeidsmedisinBygg 6 i Skien, ArbeidsmedisinAvdeling for arbeidsmedisin holder til i bygg 6 på sykehusområdet i Skien, den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen.
Bygg 6 i Skien, DPS https://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-6-i-skien-dpsBygg 6 i Skien, DPS Bygg 6 på sykehusområdet i Skien er den store rosa bygningen på nordsiden av Ulefossvegen. Her finner du blant annet DPS ambulant team og TIP.
Bygg 6 i Skien, Nevrologihttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/bygg-6-nevrologiBygg 6 i Skien, Nevrologi
Bygg 65 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-65-i-skienBygg 65 i SkienI bygg 65 på sykehusområdet i Skien holder beredskapsledelse og Pasientreisekontoret til.
Bygg 66 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bup/bygg-66-i-skienBygg 66 i SkienI bygg 66 på sykehusområdet i Skien har Seksjon for familiebehandling skolelokaler og leilighet.
Bygg 7 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-7-i-skienBygg 7 i SkienBygg 7 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
Bygg 7 i Skien, rus og psykiatrihttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dps/bygg-7-rus-og-psykiatriBygg 7 i Skien, rus og psykiatriBygg 7 i Skien ligger på nordsiden av Ulefossvegen. Seksjon for rus og psykiatri har inngangen øverst på langsiden.
Bygg 70 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-70-i-skienBygg 70 i SkienBygg 70 ligger i motsatt ende av det parkeringsområdet som ligger nærmest hovedekspedisjonen på sykehusområdet i Skien.
Bygg 74 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-74-i-skienBygg 74 i SkienBygg 74 ligger vis-a-vis hovedbygget i Skien, på samme side som barnehagen. Det er en egen ekspedisjon i 1.etg.
Bygg 85 i Porsgrunn, hovedinnganghttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-85-i-porsgrunn-hovedinngangBygg 85 i Porsgrunn, hovedinngangPå sykehusets område i Porsgrunn har Sykehuset Telemark poliklinikker, dagkirurgi samt fertilitetsbehandling.
Bygg 9 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/bygg-9-i-skienBygg 9 i SkienBygg 9 ligger på sykehusområdet i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen ned mot elva.
Bygg 91 Porsgrunn BUPhttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-91-i-porsgrunn-bupBygg 91 Porsgrunn BUPBUP Porsgrunn og DPS Porsgrunn holder til i bygg 91på sykehusområdet i Porsgrunn, og har egen inngang i dette bygget.
Bygg 91 i Porsgrunn, DPShttps://www.sthf.no/steder/porsgrunn/bygg-91-i-porsgrunn-dpsBygg 91 i Porsgrunn, DPSDPS nedre Telemark har døgnbehandling og poliklinisk virksomhet i Porsgrunn, i bygg 91.
Bygg E på Notodden, BUPhttps://www.sthf.no/steder/notodden/bygg-e-pa-notodden-bupBygg E på Notodden, BUPBUP Notodden holder til i bygg E
Drangedalhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-dps/drangedalDrangedalDPS poliklinikk Vestmar/Stathelle har et lokalkontor i Drangedal, i Helsehuset.
Innskrivningskontoret i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikk/innskrivningskontoret-skienInnskrivningskontoret i SkienPasienter som skal legges inn ved Sykehuset Telemark i Skien, må møte på innskrivningskontoret for innskrivning ved sykehuset.
Kragerøhttps://www.sthf.no/steder/krageroKragerøI Kragerø utføres undersøkelser, behandling og kontroll innenfor indremedisin, kirurgi og gynekologi, desentralisert dialyse, radiologiske tjenester, blodgivertjeneste, DPS og BUP.
Kragerø BUPhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-bupKragerø BUPBarne- og ungdomspsykiatri (BUP) Vestmar har sine lokaler på sykehusområdet i Kragerø.
Kragerø DPShttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-dpsKragerø DPSDistriktspsykiatrisk senter - DPS nedre Telemark har lokaler på sykehusområdet i Kragerø.
Kragerø somatikkhttps://www.sthf.no/steder/kragero/kragero-somatikkKragerø somatikkI Kragerø tilbyr vi tjenester innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, gynekologi og radiologi samt desentralisert dialyse. I tillegg kan man gi blod.
Nordagutuhttps://www.sthf.no/steder/nordagutuNordagutuSeksjon for sykelig overvekt har tilhold på Nordagutu. Her er det blant annet gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser. Nordagutu ligger i Midt-Telemark, ca. 5 mil fra Skien og korte avstander til Bø og Notodden.
Notoddenhttps://www.sthf.no/steder/notoddenNotoddenPå Notodden har Sykehuset Telemark virksomhet innenfor medisinsk behandling og kirurgi, laboratorietjenester, røntgen, CT og ultralyd. Vi tilbyr også tjenester ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatri.
Notodden DPShttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-dpsNotodden DPSI bygg F på sykehusområdet på Notodden holder DPS øvre Telemark til.
Notodden somatikkhttps://www.sthf.no/steder/notodden/notodden-somatikkNotodden somatikkPå Notodden tilbyr Sykehuset Telemark medisinsk behandling og kirurgi, laboratorietjenester, røntgen, CT, MR og ultralyd.
Porsgrunnhttps://www.sthf.no/steder/porsgrunnPorsgrunnI Porsgrunn har Sykehuset Telemark dagbehandling (poliklinikker og dagkirurgi), fertilitetsbehandling, barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Kommunal legevakt på samme område.
Rjukanhttps://www.sthf.no/steder/rjukanRjukanPå Rjukan har Sykehuset Telemark kirurgisk og medisinsk poliklinikk. Tinn kommunale legevakt leier lokaler her.
Seljordhttps://www.sthf.no/steder/seljordSeljordI Seljord har Sykehuset Telemark distriktspsykiatrisk senter (DPS) med både dagtilbud og døgnopphold.
Skienhttps://www.sthf.no/steder/skienSkienSykehuset Telemark har hovedsete i Skien. Bygningsmassen er fordelt på sør- og nordsiden av Ulefossvegen. Hovedekspedisjonen ligger på sørsiden av Ulefossvegen. Skien kommunale legevakt har samme inngang som akuttmottaket.
Skien BUPhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-bupSkien BUPBarne- og ungdomspsykiatri i Skien omfatter seksjonene BUP Skien, Autismespekterforstyrrelser, Familiebehandling og Ungdomspsykiatrisk senter.
Skien DPShttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-dpsSkien DPSPå sykehusområdet i Skien har distriktspsykiatrisk senter (DPS) nedre Telemark virksomhet i flere bygninger på sykehusområdet på nordsiden av Ulefossvegen.
Skien psykisk helse voksnehttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-psykisk-helse-voksneSkien psykisk helse voksnePsykiatrisk sykehusavdeling har virksomhet i flere bygg på sykehusområdet i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen.
Skien somatikkhttps://www.sthf.no/steder/skien/skien-somatikkSkien somatikkPå sykehusområdet i Skien er behandlingstilbudet som gjelder fysisk helse (somatikk) i hovedsak samlet i hovedbygningen. Det foregår også virksomhet i andre bygg på området, se den enkelte avdeling.
Stathellehttps://www.sthf.no/steder/stathelleStathelleDPS poliklinikk Vestmar/Stathelle og BUP Vestmar har lokalkontor i nabobygget til Bamble bibliotek. Grindbakkenbygget, Krabberødstrand 14 , 3960 Stathelle.
Sykehuskapellet - bygg 52 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/sykehuskapellet-bygg-52-i-skienSykehuskapellet - bygg 52 i SkienSykehuskapellet holder til i bygg 52 på sykehusområdet i Skien. Bygget ligger ned mot Ulefossvegen.
Trekløveren barnehage - bygg 60 i Skienhttps://www.sthf.no/steder/skien/trekloveren-barnehage-bygg-60-i-skienTrekløveren barnehage - bygg 60 i SkienTrekløveren barnehage holder til i bygg 60 på sykehusetområdet i Skien. Barnehagen ligger vis-a-vis hovedbygningen. Inngangsporten er bak bygg 59.

Fant du det du lette etter?