Rehabiliterings- og habiliteringstilbud

Koordinerende enhet ved sykehuset Telemark har oversikt over rehabiliteringstilbud ved sykehusene og i kommunene i Telemark. 

g_fd02e8ca_812d_49f0_92a6_8a710539345a
g_f88151b9_ce87_4f01_ba0b_30da245419aa

​Annet

Pusterommet - et tilbud om fysisk aktivitet til deg som har eller har hatt kreftsykdom

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) dersom personen selv ønsker det.

Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer om individuell plan på Helsenorge

Arbeid med individuell plan ved Sykehuset i Telemark

Ved Sykehuset i Telemark har vi bygd opp et nettverk av ressurspersoner som jobber med individuell plan, ledet av koordinerende enhet for rehabilitering. Alle klinikker og sengeposter ved Sykehuset i Telemark har ressurspersoner oppnevnt, IP-ansvarlige.

Kontaktinformasjon

IP-ansvarlig for Sykehuset Telemark ved Koordinerende enhet, tlf. 35 00 43 44.

Se oversikt over IP-ansvarlige ved avdelingene

Regional koordinerende enhet (RKE) gir informasjon og er veiviser til offentlige og private rehabiliteringstilbud. Enheten rettighetsvurderer henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale, og har oversikt over tilbudet i regionen Helse Sør Øst.

Ved å ringe informasjonstelefonen kan du få hjelp og informasjon om tjenester og tilbud i regionen.

Les mer om Regional koordinerende enhet

Informasjonstelefonen for ReHabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Rehabilitering

    Habilitering

      Sist oppdatert 28.09.2023