Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Å leve med artrosehttps://www.sthf.no/arrangementer/a-leve-med-artrose-2019-08-27Å leve med artroseKurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 27.08.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), bygg 70Sykehuset Telemark
Palliasjonsforum høsten 2019https://www.sthf.no/arrangementer/palliasjonsforum-hosten-2019/04-09-2019Palliasjonsforum høsten 2019Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019.Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019. Videooverføring.03.09.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBygg 54 i Skien - administrasjonStudio Ulefoss i konferansesenteret, bygg 54 ved Sykehuset Telemark i SkienSykehuset Telemark
Avlyst - Diabetes mellitus type 2https://www.sthf.no/arrangementer/avlyst-diabetes-mellitus-type-2-2019-09-04Avlyst - Diabetes mellitus type 2Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 04.09.2019 06:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen) Sykehuset Telemark
Sikkerhetsseminaret 2019https://www.sthf.no/arrangementer/sikkerhetsseminaret-2019-2019-09-04Sikkerhetsseminaret 2019Sikkerhetsseminaret er en årlig tradisjon hvor hovedfokus er å belyse fagfeltet sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Årets seminar har tittelen «Endringer i Sikkerhetspsykiatrien», og avholdes i Ibsenhuset i Skien 4. og 5. september. Sikkerhetsseminaret er en årlig tradisjon hvor hovedfokus er å belyse fagfeltet sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Årets seminar har tittelen «Endringer i Sikkerhetspsykiatrien», og avholdes i Ibsenhuset i Skien 4. og 5. september. 04.09.2019 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellIbsenhuset Lundegate 6 3724 Skien Sykehuset Telemark
Autismespekterforstyrrelsehttps://www.sthf.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelse-2019-09-04AutismespekterforstyrrelseKurs nr. 1/2019- Autismespekterforstyrrelse, om nyere teorier, forklaringer, kjennetegn og tilretteleggingsmuligheterKurs om autismespekterforstyrrelse - nyere teorier, forklaringer, kjennetegn og tilretteleggingsmuligheter04.09.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBygg 54 i Skien - administrasjonSykehuset Telemark, Ulefossvegen, Skien, konferansesenteret i bygg 54, møterom VrangfossSykehuset Telemark
Autisme - Tilrettelegging, strukturering og visualiseringhttps://www.sthf.no/arrangementer/autisme-tilrettelegging-strukturering-og-visualisering-2019-09-05Autisme - Tilrettelegging, strukturering og visualiseringKurs nr. 2/2019 om autismespekterforstyrrelser - tilrettelegging, strukturering og visualiseringKurs om autismespekterforstyrrelser - tilrettelegging, strukturering og visualisering.05.09.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBygg 54 i Skien - administrasjonSykehuset Telemark, Ulefossvegen, Skien, konferansesenteret i bygg 54, møterom: Vrangfoss.Sykehuset Telemark
Autisme - sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaerhttps://www.sthf.no/arrangementer/autisme-sosiale-historier-fyrstikkmennesker-og-skjemaer-2019-09-25Autisme - sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaerKurs nr. 3/2019 Sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaerMetodekurs om autisme - sosiale historier, fyrstikkmennesker og +/- skjemaer25.09.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBygg 54 i Skien - administrasjonSykehuset Telemark, Ulefossvegen, Skien, konferansesenteret i bygg 54, møterom: Vrangfoss.Sykehuset Telemark
Styremøte 25.09.2019https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-25092019-2019-09-25Styremøte 25.09.201925.09.2019 07:30:00StyremøteBygg 54 i Skien - administrasjonDirektørens møteromSykehuset Telemark
Å leve med nyresvikthttps://www.sthf.no/arrangementer/a-leve-med-nyresvikt-2019-10-01Å leve med nyresviktKurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.Kurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.01.10.2019 09:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Palliasjonsforum høsten 2019https://www.sthf.no/arrangementer/palliasjonsforum-hosten-2019/02-10-2019Palliasjonsforum høsten 2019Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019.Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019. Videooverføring.01.10.2019 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBygg 54 i Skien - administrasjonStudio Ulefoss i konferansesenteret, bygg 54 ved Sykehuset Telemark i SkienSykehuset Telemark
Autisme - KAT-kassenhttps://www.sthf.no/arrangementer/autisme-kat-kassen-2019-10-18Autisme - KAT-kassenKurs 4/2019 - KAT-kassen står for Kognitiv Affektiv TreningKurs 4/2019 - KAT-kassen står for Kognitiv Affektiv Trening18.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBygg 54 i Skien - administrasjonSykehuset Telemark, Ulefossvegen, Skien, konferansesenteret i bygg 54, møterom VrangfossSykehuset Telemark
Autisme - EIBI/TIOBA (metodekurs) - 2 dagerhttps://www.sthf.no/arrangementer/autisme-eibitioba-metodekurs-2-dager-2019-10-23Autisme - EIBI/TIOBA (metodekurs) - 2 dagerKurs nr. 5/2019 EIBI/TIOBA - EIBI/TIOBA - Tidlig og Intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser. Kurs nr. 5/2019 EIBI/TIOBA - EIBI/TIOBA - Tidlig og Intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser. .23.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBygg 54 i Skien - administrasjonSykehuset Telemark, Ulefossvegen, Skien, konferansenteret i bygg 54, møterom: VrangfossSykehuset Telemark
Styremøte 23.10.2019https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-23102019-2019-10-23Styremøte 23.10.201923.10.2019 07:30:00StyremøteBygg 54 i Skien - administrasjonDirektørens møteromSykehuset Telemark
Høstsamling for Kontaktsykepleiernettverket 25 år 2019-10-31https://www.sthf.no/arrangementer/hostsamling-for-kontaktsykepleiernettverket-25-ar-2019-10-31Høstsamling for Kontaktsykepleiernettverket 25 år 2019-10-3130.10.2019 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality hotell Skjærgården, LangesundSykehuset Telemark
Palliasjonsforum høsten 2019https://www.sthf.no/arrangementer/palliasjonsforum-hosten-2019/06-11-2019Palliasjonsforum høsten 2019Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019.Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019. Videooverføring.05.11.2019 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBygg 54 i Skien - administrasjonStudio Ulefoss i konferansesenteret, bygg 54 ved Sykehuset Telemark i SkienSykehuset Telemark
Atferdsavtaler (metodekurs)https://www.sthf.no/arrangementer/atferdsavtaler-metodekurs-2019-11-13Atferdsavtaler (metodekurs)Kurs nr. 6/2019 Atferdsavtaler (metodekurs)Metodekurs om atferdsavtaler - et redskap for å påvirke egen og andres atferd.13.11.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBygg 54 i Skien - administrasjonSykehuset Telemark, Ulefossvegene, Skien, konferansesenteret i bygg 54, møterom: VrangfossSykehuset Telemark
Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familienhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-med-coliaki-trygghet-i-hverdagen-for-barnet-og-familien-2019-12-03Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familienKurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagenKurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagen03.12.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Palliasjonsforum høsten 2019https://www.sthf.no/arrangementer/palliasjonsforum-hosten-2019/04-12-2019Palliasjonsforum høsten 2019Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019.Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning høsten 2019. Videooverføring.03.12.2019 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellBygg 54 i Skien - administrasjonStudio Ulefoss i konferansesenteret, bygg 54 ved Sykehuset Telemark i SkienSykehuset Telemark
Stomikurshttps://www.sthf.no/arrangementer/stomikurs-2019-12-09StomikursKurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.Kurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.09.12.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Styremøte 18.12.2019https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-18122019-2019-12-18Styremøte 18.12.201918.12.2019 08:30:00StyremøteBygg 54 i Skien - administrasjonDirektørens møteromSykehuset Telemark

Faste arrangementer

Fagmøter - arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/arrangementer/fagmoter-arbeidsmedisinFagmøter - arbeidsmedisinSykehuset Telemark
Epilepsimedisiner - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsimedisiner-e-leringskursEpilepsimedisiner - e-læringskursKurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.E-læringskurs med informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner.Sykehuset Telemark
Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivhttps://www.sthf.no/arrangementer/alternativ-og-kompletterande-kommunikasjon-tidlig-intervensjon-akktivAlternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivAKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.Sykehuset Telemark
Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-kurs-for-foresatte-og-kommunerBarn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerHabu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Sykehuset Telemark
Telemarksmodellenhttps://www.sthf.no/arrangementer/telemarksmodellenTelemarksmodellenTelemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.Telemarksmodellen er en kursrekke med tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker / lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.Sykehuset Telemark
Søskenkurs - nå er det vår tur!https://www.sthf.no/arrangementer/soskenkurs-na-er-det-var-turSøskenkurs - nå er det vår tur!Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Sykehuset Telemark
Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldrehttps://www.sthf.no/arrangementer/kurs-for-barn-med-cerebral-parese-og-deres-foreldreKurs for barn med cerebral parese og deres foreldreKunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Sykehuset Telemark
ADHD kurs - barn og ungehttps://www.sthf.no/arrangementer/adhd-kurs-barn-og-ungeADHD kurs - barn og ungeSykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD). Sykehuset Telemark ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr et introduksjonskurs til foreldre og omsorgspersoner til barn som har fått diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD). Sykehuset Telemark
COS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)https://www.sthf.no/arrangementer/cos-trygghetssirkelen-circle-of-securityCOS - Trygghetssirkelen (Circle of Security)Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?Hvordan kan vi som foreldre bli enda bedre til å se og møte barnets emosjonelle behov, og hvilke behov hos barnet vekker vanskelige følelser hos oss selv?Sykehuset Telemark
Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsianfall-og-trygghetstiltak-e-leringskursEpilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskursDu kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Sykehuset Telemark
Fysisk aktivitet og epilepsihttps://www.sthf.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-epilepsiFysisk aktivitet og epilepsiE-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. E-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. Sykehuset Telemark
Epilepsi og mestring, e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsi-og-mestring-e-leringskurs-norsk-og-engelsk-versjonEpilepsi og mestring, e-læringskursE-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.Sykehuset Telemark

    Fant du det du lette etter?
    Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.