HELSENORGE

Akuttmedisinsk avdeling

Avdelingen har ansvaret for akuttmottak, intensivbehandling og overvåkning i Skien og på Notodden, samt anestesibehandling i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Våre anestesiseksjoner bistår operasjoner og undersøkelser innenfor spesialitetene ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, urologi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, strumaoperasjoner, gynekologi og fødsel.
Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokal bedøvelse.


Fant du det du lette etter?