Akuttmedisinsk avdeling

Avdelingen har ansvaret for akuttmottak, intensivbehandling og overvåkning i Skien og på Notodden, samt operasjonsvirksomhet i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Våre seksjoner utfører operasjoner og undersøkelser innenfor spesialitetene ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, urologi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, strumaoperasjoner, gynekologi og fødsel.
Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokal bedøvelse.

Sterilsentralen sørger for at avdelingene til enhver tid har sterilt utstyr tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?