HELSENORGE

Kirurgisk avdeling A

Avdelingen dekker fagdisiplinene gastrokirurgi, føde/barsel, urologi og gynekologi og har tilhørende sengeposter.
Vi har aktivitet i Skien Porsgrunn, både dag- og døgnbasert.

Fant du det du lette etter?