Barselpoliklinikk

Barselpoliklinikken er et tilbud som du kan benytte i de første ukene etter fødselen.  Du kan kontakte barselpoliklinikken på dagtid hvis du for eksempel har ammeproblemer, såre/vonde bryst og brystknopper, melkespreng, brystbetennelse, unormale blødninger, vonde sting eller lignende etter fødsel eller keisersnitt. Du er velkommen til barselpoliklinikken i hele din ammeperiode for ammerådgivning. Du kan også ta kontakt ved unormale blødninger, tilsyn av sting etter fødsel og operasjonssår etter keisersnitt. Oppstår det annen sykdomsproblematikk, må dere ta kontakt med fastlege. Vi foretar hørselstest, nyfødtscreening ( blodprøve), vekt og barnelegeundersøkelse på barselpoliklinikken ved tidlig hjemreise. Vi følger også opp gulsott hvis barnet ditt blir økende gul hjemme og/eller er trøtt og slapp i nyfødtperioden. Ved bekymring kan du ringe barsel når barselpoliklinikken er stengt.

Kontakt

Barselpoliklinikk:

Postadresse

Barselpoliklinikk Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2.etg. på sykehusområdet i Skien, benytt hovedinngang.

Trenger du hjelp til å finne fram, henvend deg i resepsjonen som ligger til høyre innenfor hovedinngangen.

Besøkstider

Bilde av hovedinngangen til sykehuset i Skien

Bygg 56 i Skien, hovedinngang

Ulefossveien 55, 3710 Skien

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser/om/helseekspressen

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien