HELSENORGE

Operasjon Skien og Porsgrunn - seksjon

Vi har et nært samarbeid med sengeposter og intensivseksjonen som ivaretar deg før og etter operasjonen. Vi tar imot pasienter til planlagte operasjoner, dagkirurgi og øyeblikkelig hjelp og har døgnkontinuerlig beredskap

Når du skal opereres hos oss blir du ivaretatt av et operasjonsteam som består av kirurg, anestesilege og spesialsykepleiere innen operasjon og anestesi. Vi har moderne utstyr og god kompetanse, og tilstreber å gi våre pasienter behandling av høy kvalitet.

Vi utfører vi operasjoner/undersøkelser innenfor spesialitetene ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, urologi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, strumaoperasjoner, gynekologi og fødsel. Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokal bedøvelse.
I Skien har vi ni operasjonsstuer.

I Porsgrunn er det kun planlagt aktivitet på dagtid. Her har vi fem operasjonsstuer, samt en egen operasjonsstue for tannpasienter til behandling i narkose. 

Fant du det du lette etter?