HELSENORGE

Hjertepoliklinikk

Hjertepoliklinikken utreder og behandler pasienter med hjertelidelser, både nyhenviste og kontroller.
Poliklinikken deltar i studier og prosjektoppfølging av akutt hjerte (coronar) syndrom.

Poliklinikken har følgende funksjoner:
Oppfølging av pasienter med hjertesvikt.
Oppfølging av pasienter med hjerteflimmer.
Oppfølging av pasienter med hypertoni (høgt blodtrykk) og 24 t blodtrykksmåling.
EKG, arbeidsEKG (AEKG) sykkeltest og arbeidsEKG med måling av surstoffopptak.
Ultralyd av hjerte.
Monitoring av hjerterytme (Holter, R-test).
Pacemakerkontroll.
Koagulasjonsbehandling (INR måling og Marevan dosering).

Fant du det du lette etter?