HELSENORGE

Geriatrisk poliklinikk

Geriatrisk poliklinikk utreder og behandler eldre pasienter med hukommelsesproblemer. Det kan være pasienter med nylig oppståtte problemer eller pasienter med kjent kognitiv svikt.

Poliklinikken tar også imot pasienter som har behov for oppfølging i en rolig fase etter delirium.

Vi utreder pasienter etter fall og pasienter som får bivirkninger av legemidler, og følger også opp pasienter som har startet med antidemensmidler.

Poliklinikken foretar dessuten førerkortvurdering hos eldre pasienter, som under innleggelse har fått påvist kognitive vansker.

Det er fastlegen som henviser til poliklinisk utredning.

Fant du det du lette etter?