HELSENORGE

Koordinerende enhet for rehabilitering

Koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i sykehusområdet.
I tillegg følger koordinerende enhet opp arbeid som gjelder bruk av individuell plan.

Enheten følger også opp arbeid på systemnivå når det gjelder individuell plan som verktøy, både i kommunene og i Sykehuset Telemark. Enheten skal tilrettelegge for kurs og nettverksmøter hvor individuell plan er tema.

Fant du det du lette etter?