Koordinerende enhet for rehabilitering

Koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i sykehusområdet. I tillegg følger koordinerende enhet opp arbeid som gjelder bruk av individuell plan. Enheten følger også opp arbeid på systemnivå når det gjelder individuell plan som verktøy, både i kommunene og i Sykehuset Telemark. Enheten skal tilrettelegge for kurs og nettverksmøter hvor individuell plan er tema.

Kontakt

Postadresse

Koordinerende enhet for rehabilitering Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​