HELSENORGE

Medisinsk serviceklinikk

Avdelinger og seksjoner ved Medisinsk serviceklinikk yter medisinske støttefunksjoner til de medisinske avdelingene ved sykehuset, så som radiologi-, laboratorie- og patologitjenester. Fertilitetsbehandling og arbeidsmedisinsk utredning er også underlagt Medisinsk serviceklinikk.

Vi ivaretar sykehusets pasientservice med høyteknologisk utstyr og høyt kvalifisert personell.

Fant du det du lette etter?