HELSENORGE

Arbeidsmedisinsk avdeling

Vi utfører pasientutredninger med tanke på arbeidsrelaterte årsaker til sykdom. Hovedsakelig gjelder dette fysiske-, kjemiske- og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. 

Vi er regionavdeling for Vestfold og Telemark fylke samt Agder fylke, men mottar også henvisninger fra andre fylker. Avdelingen har blant annet ansatt spesialister i arbeidsmedisin, yrkeshygienikere og statistiker.

Andre viktige oppgaver er utdanning av spesialister i arbeidsmedisin, forskning samt informasjon og rådgivning.

Avdelingen er involvert i flere forskningsprosjekter.

Fant du det du lette etter?