HELSENORGE

Avdeling TSB og psykose

Avdelingen er delt i to seksjoner:  Poliklinikk TSB og Poliklinikk psykose. Vi tilbyr poliklinisk behandling, konsultasjoner på dagtid, til pasienter i målgruppen på flere ulike lokasjoner i Telemark. Vi har kontorer i Kragerø, Stathelle, Porsgrunn, Skien og Notodden. Kontaktinformasjon til de ulike lokasjonene finner du lengere ned på siden.

Fastlege/legevaktslege kan ringe:
akutteam Skien tlf: 35 00 55 00 eller Notodden: tlf. 35 02 11 00 (dag, kveld, helger og høytider) ved behov for akutt hjelp.
Plikt til å gi øyeblikkelig hjelp er lagt til Sykehuset Telemark, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. (Lov om Spesialisthelsetjenester § 3-1). Ring tlf. 35 00 55 00 og spør etter vakthavende lege.

Fant du det du lette etter?