HELSENORGE

Poliklinikk psykose

Poliklinikk psykose tilbyr poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med psykose og psykoselidelser.  
Vi gir tilbud om individualterapi, familiearbeid, medikamentell behandling og veiledning/ rådgivning. Vi kan også tilby digitale konsultasjoner. Behandlingen er rettet mot å utrede, stabilisere og bedre funksjonsnivået.

TIP (tidlig intervensjonspoliklinikk) er et spesialisert team i Poliklinikk psykose som tilbyr behandling til personer med nyoppdagede psykoser. Teamet er spesialisert på utredning, behandling og oppfølging av unge pasienter med psykose lidelse.

Fant du det du lette etter?