HELSENORGE

Poliklinikk TSB

Seksjon Poliklinikk TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) tilbyr behandling til  pasienter med rus eller rusrelatert problematikk, eventuelt også samtidig psykisk lidelse. I tillegg til å være et tilbud til voksne pasienter gir vi tilbud til pasienter i aldersgruppen 16 til 23 år. 
Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir også behandlet hos oss.
Pårørende voksne får tilbud om råd/veiledning.

Vi vurderer og behandler enkeltpersoner, par og familier. Vi gir råd og veiledning til pårørende, yter praktisk hjelp samt koordinerer tiltak. Behandlingen foregår via avtalte konsultasjoner (poliklinisk), men vi tilbyr også digitale konsultasjoner ved behov.
Vi tilstreber å ha et tett samarbeid med pasientens pårørende, fastlege, kommunalt hjelpeapparat og NAV.

Informasjonsvirksomhet, undervisning, veiledning og konsultasjon til andre som jobber med rusmiddelmisbrukere, er en viktig del av vår virksomhet.


Fant du det du lette etter?