Poliklinikk TSB

Seksjon Poliklinikk TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) tilbyr behandling til  pasienter med rus eller rusrelatert problematikk, eventuelt også samtidig psykisk lidelse. I tillegg til å være et tilbud til voksne pasienter gir vi tilbud til pasienter i aldersgruppen 16 til 23 år.  Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir også behandlet hos oss. Pårørende voksne får tilbud om råd/veiledning.

Vi vurderer og behandler enkeltpersoner, par og familier. Vi gir råd og veiledning til pårørende, yter praktisk hjelp samt koordinerer tiltak. Behandlingen foregår via avtalte konsultasjoner (poliklinisk), men vi tilbyr også digitale konsultasjoner ved behov.

Vi tilstreber å ha et tett samarbeid med pasientens pårørende, fastlege, kommunalt hjelpeapparat og NAV.

Informasjonsvirksomhet, undervisning, veiledning og konsultasjon til andre som jobber med rusmiddelmisbrukere, er en viktig del av vår virksomhet.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hvor du skal møte opp står i innkallingsbrevet ditt. 

Besøkstider

  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Bygg 7 i Skien

Bygg 7 i Skien

Ulefossvegen 60

3710 Skien

En bygning med et stort skilt foran seg

Kragerø

Gamle Kragerøvei 32

3770 Kragerø

Notodden psykiatri

Notodden bygg F, DPS

Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgate 9, psykiatribygget

3675 Notodden

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​