DPS poliklinikk psykisk helse, Kragerø

Seksjon DPS poliklinikk psykisk helse, Kragerø gir behandlingstilbud innenfor allmennpsykiatri til befolkningen i kommunene Bamble, Drangedal og Kragerø. Dessuten gir vi tilbud der pasienten er (ambulant tjeneste). Tilbudet foregår via avtalte konsultasjoner (poliklinisk). Innenfor allmenpsykiatri kan behandlingen blant annet bestå i kriseintervensjon, rådgivning, individuell behandling, familie- og gruppebehandling og medikamentell behandling. Teamet for ambulante tjenester reiser på hjemmebesøk og følger opp brukerne i deres nærmiljø.  Teamet har også polikliniske samtaler når dette er mest hensiktsmessig.

Vi har to team:

 • team for allmennpsykiatri
 • team for ambulante tjenester

Teamet skal gi et fullverdig tilbud i form av undersøkelser/vurderinger og behandling over kortere og lengere tid.

Behandlingen kan blant annet bestå i kriseintervensjon, rådgivning, individuell behandling, familie- og gruppebehandling og medikamentell behandling.  Videre skal teamet samarbeide med øvrige deler av helsetjenesten og bidra til å gi veiledning og undervisning til og utdanning av egne medarbeidere og samarbeidspartnere innen kommunehelsetjenesten og andre.

Teamet har ansatt psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionomer med videreutdanning innen psykiatri.

For å få et tilbud her må det foreligge henvisning fra allmennlege, kommunens sosialtjeneste eller lege ved somatisk avdeling.

Teamet gir behandling til pasienter med langvarig og/eller spesielt sammensatte problemer. 

Teamet reiser på hjemmebesøk og følger opp brukerne i deres nærmiljø.  Teamet har også polikliniske samtaler når dette er mest hensiktsmessig.

Teamet har dette som hovedarbeidsoppgaver:

 • En akuttfunksjon hvor man skal raskt håndtere kriser enten ved å gi timer ved team for allmennpsykiatri eller ved "å rykke ut".  Formålet her er å forhindre innleggelse ved akuttavdelingen i Skien ved hjelp av tidlig intervensjon.
 • En ettervernsfunksjon.  Sørge for at pasienter som blir utskrevet fra sykehusets avdelinger får rask oppfølging etter utskrivelse slik at de ikke blir stående på venteliste ved poliklinikken.
 • En samarbeidsfunksjon.  Noen ganger er henvisninger uklare, det finnes tilfeller hvor man enten mangler informasjon eller det er nødvendig med forvern for å avklare situasjonen.  Her kan det ambulante teamet gå inn å avklare slik at nødvendig tilbud blir gitt så snart som mulig.
 • Forebyggende arbeid.  Teamet skal fungere som team for allmennpsykiatris "forlengede arm" ute i distriktene.  Teamet skal være fortløpende oppdatert med hensyn til hvilke behov brukerne til enhver tid har og skal tidlig kunne intervenere i forhold til de problemer som oppstår. 

Kontakt

Telefon

Resepsjon Kragerø 15. september til 14. mai

35 98 60 66
 • Mandag 08:00 - 15:45
 • Tirsdag 08:00 - 15:45
 • Onsdag 08:00 - 15:45
 • Torsdag 08:00 - 15:45
 • Fredag 08:00 - 15:45
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Resepsjon Kragerø 15. mai til 14. september

35 98 60 66
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forløpskoordinator for psykisk helse og rus ved DPS, voksne

414 04 888
 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

DPS poliklinikk psykisk helse, Kragerø
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til på sykehusområdet i Kragerø.

Vi har også lokale kontorer i Drangedal.

I Drangedal er det ingen faste åpningstider. Avtale inngås med terapeutene.

En bygning med et stort skilt foran seg

Kragerø

Gamle Kragerøvei 32

3770 Kragerø

Drangedal

Stemmenveien 6

3750 Drangedal

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser/om/helseekspressen

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Hotelloversikt

​Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjonen på www.sthf.no/rettigheter/kontrollkommisjon-psykisk-helsevern

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien