HELSENORGE

HR-avdeling

Vår hovedoppgave er å yte tjenester på personal- og organisasjonsfeltet overfor klinikker og seksjoner ved sykehuset. Våre kunder er pasienter, jobbsøkere, ansatte, klinikker og seksjoner, ledelsen, styret, offentlige myndigheter og eiere. HR er oppdelt i to områder - HR-forvaltning og HR-utvikling.
Det er et stort behov for vikarer ved Sykehuset Telemark. Bemanningssenteret, som er tilknyttet HR-avdelingen, har en viktig rolle i å tilby dyktige vikarer til avdelingene.
Vi har også en egen seksjon for virksomhetsdata og ressursstyring.
Bedriftshelsetjenesten er underlagt HR-avdelingen, samt sykehuspresten. Foretakstillitsvalgte og vernetjenesten er også tilknyttet HR-avdelingen.

Fant du det du lette etter?