HELSENORGE

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten er bedriftshelsetjeneste for Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og 17 andre virksomheter.

Vår hovedoppgaver er å bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i arbeidet med å skape helsefremmende og trygge arbeidsplasser. Vi bistår i det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten, og vi gir råd, veiledning, opplæring og bistand innenfor tjenestens fagområder. 

Tjenesten har kontor ved Sykehuset Telemark, Skien og Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Fant du det du lette etter?