HELSENORGE

Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler til hjemmeboende pasienter.

Avdelingen har ansvar for oppfølging av MTU fra design av løsninger, anskaffelse, leveranse, drift, løpende og forebyggende vedlikehold, oppgradering/oppdatering og offensive investeringer, utvikling av utstyrspark og systemløsninger, god vedlikeholdsplanlegging og internkontroll.

Fant du det du lette etter?